Scrabble Ranking

29 juni 2009

Jan De Ridder mist slechts drie maxen
en wint verdiend de interclub in Tessenderlo

Twee weken na de interclub in Lede zagen de competitiescrabbelaars mekaar terug in Tessenderlo. Een ploeg van vijftien werkers streefde ernaar om een goede organisatie neer te zetten en de 111 deelnemers een mooie scrabblenamiddag te bezorgen. De zon willigde het verzoek van Littera in om te zorgen voor een temperatuurtje dat het drankverbruik zou aanzwengelen. Aan gegadigden voor de individuele zege ontbrak het niet. Er konden makkelijk tien kanshebbers op de overwinning worden genoemd. Op kop uiteraard favoriet Jan De Ridder.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier


Ronny Rutten zorgde als lettertrekker ongewild voor een aanvangsfase waarin de meeste deelnemers vier beurten lang weinig tot geen punten zouden inleveren. Vanaf de vijfde beurt kwam daar verandering in. Vierendertig spelers JOOLDEN (= uitgelaten zijn) toen, nadat ze alle blokjes hadden weggespeeld. In de beurt nadien scoorden zesentwintig deelnemers minstens 70 punten. Jan De Ridder, Bert van der Loo, Henk Jongepier, Marijke Treur en Erna Darcis deden gevoelig beter door met AFWEIDT (afweiden = afgrazen) in aanbouw met TJOOLDEN (tjolen = rondzwerven) maar liefst 104 punten aan hun totaal toe te voegen. In beurt zeven was het weer raak. Voor de derde keer bleven, o.a. met ONTZWEVE, alle letters achter op het bord. Toen na acht beurten de teller al 447 punten aanwees, had Jan De Ridder nog geen enkel puntje verloren. Pas in beurt negen zag hij de max drie puntjes voorsprong nemen. In de tiende beurt riep de wedstrijdleider een lettercombinatie af die een zeer grote impact zou hebben op de uitslag. Het trio Jan de Kruiff, Floris van Ouwerkerk en Rudi Boesmans ging resoluut voor EPIMEREN (epimeer = een soort isomeer), goed voor 102 punten. Tweeënveertig spelers kregen echter een spijtige nulscore voor het in onze taal toch wel gebruikte MEERIEP. Onder hen enkele "grote namen": Willy Van Laethem, Riccardo Ounane en Jan Cornet. Samen met negen andere spelers koos Jan De Ridder zeer bewust voor de vierklapper MEEHELP (64 pt.). Jans verlies van 38 punten bracht zijn grootste concurrent, nl. Jan de Kruiff, aan de leiding. De tussenstand die na de koeken werd bekendgemaakt, gaf aan dat drie spelers een belangrijke voorsprong hadden genomen: Jan de Kruiff totaliseerde 562 punten, Jan De Ridder en Floris van Ouwerkerk volgden op 12 punten.

In de dertiende beurt bracht de scrabble BURLEND (burlen = gezegd van herten die bronstig loeien) Jan De Ridder terug aan de leiding. Slechst zestien andere deelnemers sleepten toen de volle buit van 91 punten in de wacht. Nog één scrabble volgde. Zevenentwintig spelers reven met CENTIME in beurt achttien de scrabblebonus binnen. Dat bracht echter geen wijzigingen aan de top teweeg. Na twintig beurten bleek Jan De Ridder zeventien maal de max gevonden te hebben. Jan de Kruiff vond veertien tops, en Bert van der Loo twaalf. Hieruit mag blijken dat Jan De Ridder weer oppermachtig was. Hij verdiende de zege en de bijhorende prijzen, daar was ieder het over eens.

De top 10
(Klik op de foto voor een grotere weergave)Op de plaatsen 26, 27 en 28 eindigden drie B-spelers op zes puntjes van mekaar. Marjan Vinck van Alfabet Putte mocht zich de beste B-speelster noemen. Guido Laurent en Jo van Hooijdonk presteerden haast even goed en mochten mee in de schijnwerpers treden.

Marjan Vinck, uiterst links op de foto, was de beste B-speelster.
Guido Laurent en Jo van Hooijdonk eindigden vlak achter Marjan

Verspreid over de ganse uitslag vond men deelnemers die, vergeleken met hun huidige rankingstand, een zeer sterke prestatie hadden neergezet. IT'ers Sjaan Neuteboom en Floris van Ouwerkerk onderscheidden zich het meest. Opvallend was ook de zeer goede prestatie van Marc Clauwaert. Zijn score was goed voor een zesde plaats in de eindstand. Zijn club 't Peirt plukte daar mee de vruchten van.


Erna Darcis van Et*cetera Genk voert het lijstje aan van spelers die onder hun normale niveau presteerden. Opvallend is ook de aanwezigheid van drie thuisspelers (Littera) in onderstaand tabelletje.

Marc Seghers, tezamen met het trio
dat voor 't Peirt de clubtrofee won

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

22 juni 2009

Voorbeschouwingen op interclub te Tessenderlo

Op 27 juni vindt in Tessenderlo de zevende interclub van het seizoen 2009 plaats. Het voorspelde warme weer zal geen vat hebben op de deelnemers die goed beschut in de vensterloze grote zaal van cultureel centrum 't Loo een plaats zullen toegewezen krijgen. Op 22 juni staan 113 namen op de deelnemerslijst. De zaal en het organiserende team kunnen het dubbele aan, maar dat zal in 2009 niet kunnen bewezen worden. IT Utrecht is met 9 leden het best vertegenwoordigd. Dat is meer dan het vermelden waard. Littera schreef ook 9 van haar leden in. Wie de clubtrofee wil winnen zal met de thuisploeg moeten afrekenen. Enkele clubs uit de streek maken van de gelegenheid gebruik om met een ruime delegatie aan te treden: Alfabet Putte (8), Et*cetera Genk (8) en Munster Bilzen (7).

Het deelnemersveld bevat de namen van 59 A-spelers, 39 B-spelers en 15 niet-geklasseerden. In totaal ontbreken 13 spelers uit de ranking top 40. Hieronder vind je hun namen.


Na de wedstrijd in Tessenderlo zullen de scores wegvallen die in 2008 in Lede werden behaald. Vooral voor Carla Adelaar van Arendsoog Amsterdam is dat goed nieuws. Indien zij erin slaagt om op haar normale niveau te spelen, zal ze meer dan 2 RP stijgen in de ranking. Ook Rudi Boesmans van Et*cetera zou na zaterdag normaliter zeer gelukkig moeten zijn. Jan de Kruiff heeft een mooie gelegenheid om zijn record in de ranking aller tijden stevig aan te scherpen. Hij moet dan wel zijn concentratie enkele uren lang op peil houden en zo uitschuivers mijden.


Deelnemers die vorig jaar in Lede zichzelf overtroffen, zullen waarschijnlijk hopen dat ze dat in Tessenderlo kunnen overdoen. Alleen zo kunnen ze ontkomen aan een terugval in de ranking. We hebben het hier vooral over onderstaande NTSV'ers:


Was je vorig jaar ook in Tessenderlo en wil je de wedstrijd van toen terug voor de geest halen? Klik dan
hier !

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Klik dan
hier(=link) en vind de deelnemerslijst, gesorteerd op de huidige rankingpositie.

14 juni 2009

Verrassend wedstrijdslot in Lede.
Jan Cornet greep in extremis de zege.

De zesde interclub van seizoen 2009 vond plaats op zaterdag 13 juni. Chipka Aalst koos zaal de Bron in het naburige Lede als wedstrijdlocatie. De accommodatie bood meer dan voldoende ruimte aan de 138 deelnemers. Wie van hen zou de hoofdprijs wegkapen? Tweeëntwintig clubs waren voldoende talrijk aanwezig om in aanmerking te komen voor de clubtrofee.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier


Bij aanvang van het spel YELDE men (onhoorbaar) massaal. De bijhorende score van 46 punten was voor velen een hoopvolle start. In de tweede beurt konden zes spelers met DYADES (dyade=een tweetal atomen als eenheid beschouwd) een kleine voorsprong bewerkstelligen. Meteen nadien lukten Henk Jongepier en Romain Frickx met DINKIE (Double Income & No Kids, een tweeverdiener zonder kinderen) een duo. De SEROW (Japanse gems) in beurt vijf werd slechts door zes deelnemers opgemerkt. Leuke woorden kwamen op het bord, maar mooie trekkingen bleven uit waardoor de scrabbles achterwege bleven. In de achtste beurt sprokkelde het trio Jan Cornet, Romain Frickx en Floris van Ouwerkerk enkele puntjes meer dan de tegenstrevers met TOEHEK (een gesloten hek). Na tien beurten bedroeg de max slechts 364 punten. Jan de Kruiff leidde de nog zeer compacte groep. Alleen nulscores hadden voor echte afscheiding kunnen zorgen. Zo moest Omer Van Hoecke vaststellen dat hij niet als tweede maar wel als tachtigste de pauze inging, en dit omdat een noodlottige gok in beurt vier hem 38 punten gekost had.


Het spelbeeld wijzigde na de pauze niet meteen. Pas in beurt veertien haalde spelleider Jan Van Herpe letters met potentieel uit het zakje. Maar liefst 105 van de 138 deelnemers lieten de eerste scrabblemogelijkheid niet aan zich voorbij gaan. Ze stuurden beurtbriefjes met daarop INCIDENT, INDECENT, maar vooral NICHTEN naar de jury. Scrabblekleppers als Jan de Kruiff, Floris van Ouwerkerk en Frans Symons -hij trok een verkeerde letter- trapten die beurt in het ijle, produceerden een lage-score-woord en verloren 48 à 50 superbelangrijke punten. Dramatisch in dit soort wedstrijden! In beurt zeventien kregen de spelers een nieuwe kans om op te rukken in de stand. Volgens de computer waren zeven scrabbles mogelijk, maar de moeilijkheidsgraad ervan was behoorlijk. Dat mocht blijken uit het feit dat slechts 50 deelnemers erin slaagden om de scrabblebonus van 50 punten binnen te halen. Een belangrijke herschikking van de tussenstand was een feit. ONGEBOST (niet samengebonden) kwam op het bord, en het einde van de wedstrijd kwam in zicht. Nog een laatste keer werden echter alle letters weggespeeld. Zeven spelers durfden WEBNAAM (domeinnaam op het internet) aan waardoor ze minstens 59 punten meer scoorden dan alle andere spelers. Katapulteerden zich zo nog in extremis naar een betere positie in de uitslag: Marc Stepman, Marijke Treur, Floris van Ouwerkerk, Romain Frickx, Danny Crabbé, Henk Jongepier en Jan Cornet. Deze laatste jumpte van plaats 18 over Ronny Heylen naar de overwinning! Jan Cornet was de enige deelnemer die drie scrabbles vond, en is dus de verdiende winnaar. Na deze zege bereikt Jan een persoonlijke recordscore in de doorlopende ranking. Hetzelfde geldt voor Willy Van Laethem, de winnaar van vorig jaar, en nu alweer goed voor een derde plaats.

De top 10
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Na een clubzege in Genk wint Littera Tessenderlo ook in Lede

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

6 juni 2009

Chipka is klaar voor haar volgende intercluborganisatie.

Op 13 juni organiseert Chipka haar 14de rankinginterclub. De club uit Aalst koos net als vorig jaar zaal De Bron in het naburige Lede als plaats van het gebeuren. Op 6 juni bestond de deelnemerslijst uit 151 namen. Ypsilon Heist is met 12 leden het best vertegenwoordigd. Men zal ook niet naast de delegaties van Blanco Tielt (10) en Homerus Gent (9) kunnen kijken. De best vertegenwoordigde Nederlandse club is IT Utrecht (8).

Het deelnemersveld is een verzameling van 71 A-spelers, 60 B-spelers en 20 niet-geklasseerden. In totaal ontbreken slechts 11 spelers uit de ranking top 50. Hieronder vind je hun namen. Vijf onder hen zullen wel aanwezig zijn, maar dan als helper.


Na de wedstrijd in Lede zullen de scores wegvallen die in 2008 in Utrecht werden behaald. Na enig rekenwerk kan gesteld worden dat onderstaande NTSV-leden, allen ingeschreven voor de Chipka-interclub, de grootste kans maken om hun rankingpositie te verbeteren.


Deelnemers die vorig jaar in Utrecht zeer sterk presteerden, kunnen zich maar handhaven in de ranking indien ze in Lede even goed doen. "Moeilijk, maar doenbaar", zouden de optimisten onder hen moeten denken.


Wil je een jaar terug in de tijd en de interclub die toen in Lede gespeeld werd terug voor de geest halen? Klik dan
hier !

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Klik dan
hier(=link) en vind de deelnemerslijst, gesorteerd op de huidige rankingpositie.

Zonder ongelukken of andere omstandigheden zal Chipka de deelnemers verwelkomen met een team van maar liefst 24 eenheden, nl. 11 Chipka-leden, 2 Heureka-leden (Jan De Ridder en Annemie De Waele) en 11 niet-NTSV-ers!! "We hopen op alles voorbereid te zijn, maar zijn er ons ook van bewust dat onze groep uit mensen bestaat", aldus Jan Van Herpe.