Scrabble Ranking

25 januari 2009

Jan de Kruiff start 2009 beresterk.

In Heist kende Jan de
Kruiff een zeer sterke start van het nieuwe jaar. Hij won de sterk bezette interclub en verbeterde zo zijn rankingscore tot 93.39 RP, goed voor een vierde plaats in de ranking-aller-tijden. Alleen de Belgen Jan De Ridder, Ronny Heylen en Riccardo Ounane hebben een betere score achter hun naam.
Het ziet ernaar uit dat de beste Nederlander het toppunt van zijn kunnen nog niet bereikt heeft.

Op 14 januari haalde Jan de Kruiff in Amersfoort opnieuw sterk uit op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar. Hij scoorde 1105 punten. Wil je die bewuste wedstrijd naspelen en zo ontdekken of je de 1000 puntengrens zou hebben overschreden? Klik dan hier .

17 januari 2009

Terugblik op seizoen 2008

Het seizoen 2008 ligt helemaal achter ons. Laat ons nog een laatste maal aan de hand van cijfermateriaal terugblikken op de rankinginterclubs.

In totaal werden 14 wedstrijden gespeeld, 11 in Vlaanderen en 3 in Nederland. Jan De Ridder van Heureka Mechelen won er vijf, Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen drie, Jan de Kruiff van Lettergreep Amersfoort twee, en Ronny Heylen, Willy Van Laethem, Jan Cornet, Frans Symons en Riccardo Ounane elk één. Allicht niet toevallig staan deze acht heren in de top acht van de ranking. Op de interclub in Tessenderlo was er een ex aequo op de eerste plaats: Omer Van Hoecke en Jan Cornet kwamen schouder aan schouder hun prijs in ontvangst nemen.

Jan De Ridder hield de concurrentie
ook in 2008 op afstand

De succesrijkste club was Littera Tessenderlo. Het won acht van de veertien wedstrijden. Fair Play Destelbergen behaalde drie overwinningen. Blanco Tielt, Et*cetera Genk en Homerus Gent mochten eenmaal samen met de clubbeker poseren voor de foto.

Zes heren sloten het seizoen af met meer dan 90 RP achter hun naam. Absolute topper was eens te meer Jan De Ridder (97.90 RP). Achter hem volgden Ronny Heylen (93.94 RP), Jan de Kruiff (92.92 RP), Willy Van Laethem (92.19 RP), Omer Van Hoecke (91.97 RP) en Jan Cornet (91.06 RP). Vermelden we nog dat Jan De Ridder van 12 juli 2008 tot in september drie interclubs lang een zeer hoge rankingscore van 98.57 RP aanhield. Ook Litteraan Ronny Heylen deed het in 2008 niet slecht. Op 26 januari 2008 bereikte hij 96.12 RP, zijn persoonlijke beste en tevens de beste rankingscore voor de persoon die in de ranking de tweede plaats bekleedt. Bij de vrouwen klom Rita De Swaef op 7 juni 2008 op naar 89.90 RP, een nieuw vrouwenrecord. Met de tiende plaats die ze toen bemachtigde deed ze even goed dan Rita Montauban in 2006 en Jos van Rooijen in 2007. De speler die vergeleken met seizoen 2007 de grootste vordering maakte, kwam uit Vlaams-Brabant: Romain Frickx van Vinding Leuven.

Op het einde van 2008 telde de ranking de namen van 183 NTSV-leden. In totaal 318 verschillende NTSV-ers hadden deelgenomen aan minstens één interclub op vijftien. Maar liefst 62 onder hen hielden het bij een eenmalige vertoning, en 73 anderen daagden twee tot vier keer op, te weinig om opgenomen te worden in de ranking. De A-categorieën herbergden 94 spelers, terwijl 89 anderen zich in de B-rangen ophielden.

In 2008 werden in totaal 1783 deelnemers geteld. Gespreid over 14 interclubs geeft dat een gemiddelde van 127 spelers. In Gent telde men het grootste aantal deelnemers (159), terwijl Utrecht (77) en Rotterdam (74) op veel minder inschrijvingsgelden konden rekenen. De landsgrens blijft blijkbaar voor velen een weliswaar onzichtbare, maar toch bestaande barrière.

Dat niet alle wedstrijden even moeilijk zijn, bleek ook in 2008. In Tielt behaalde de winnaar een score van 98.03%, in Gent daarentegen slechts 86.21%. Gemiddeld behaalde de winnaar in 2008 94.52%. De verschillen zijn nog groter voor de mediaanspeler, zijnde de speler die eindigt in het midden van de uitslag. In Rotterdam lag de mediaan op 81.79%, in Veldhoven echter op slechts 59.57%! Gemiddeld bedroeg de mediaanscore in 2008 71.30%. De spreiding in de uitslag, nl. de mate waarin de score van de winnaar afwijkt van de score van de mediaanspeler, lag het hoogst in Veldhoven (36.33%), en het laagst in Rotterdam (15.12%). Gemiddeld behaalde de mediaanspeler in 2008 23.22% minder dan de winnaar. Gelukkig is er het rankingsysteem dat correcties doorvoert en zo de uitslagen van verschillende interclubs vergelijkbaar maakt, waarna ze verwerkt kunnen worden tot een ranking.

Drie clubs waren goed voor 20% van het aantal deelnemers aan interclubs: Littera Tessenderlo (122), Ypsilon Heist (119) en Fair Play Destelbergen (110). Oost-Vlaanderen, waar het centrum van het NTSV gelegen is, was de best vertegenwoordigde provincie (470), gevolgd door West-Vlaanderen (392), Limburg (275), Nederland (242), Antwerpen (216) en Vlaams-Brabant & Brussel (188).

Clubkampioenschap 2008: een pijnlijk slot

Dat Littera Tessenderlo kampioen geworden was in eerste afdeling was reeds lang geweten. Maar een kampioen voelt zich maar kampioen wanneer de bijhorende trofee op een officiële viering overhandigd is. Op 11 januari was het zover. Voor aanvang van de interclub in Heist zouden de individuele en clubkampioenen in aanwezigheid van ongeveer 175 NTSV-leden gehuldigd worden. De viering van de clubs verliep echter niet zoals het hoorde.

Littera Tessenderlo werd wel uitgeroepen tot clubkampioen, maar de trofee kon niet overhandigd worden. Als reden werd aangevoerd dat "de trofee", die eigenlijk een jaar op voorhand kan besteld worden, "omwille van het barre weer niet tijdig in handen gekomen was van het NTSV-bestuur". Voorwaar, geen prettige mededeling. Het schouderklopje dat men verwacht had, was een klopje in het ijle en miste zijn doel...

De kampioenentrofeeën van Littera

Erger verging het Vandalen Schoten. Deze Antwerpse club werd kampioen in tweede afdeling. Over de beker die bestemd was voor deze club werd met geen woord gerept, en -erger nog- ... het was Blanco Tielt dat als winnaar in tweede afdeling werd afgeroepen! De Tieltse club zou tevens "promoveren naar eerste afdeling". In werkelijkheid echter had Blanco in 2008 deel uitgemaakt van het kransje clubs dat aantrad in eerste afdeling. Niemand van de toehoorders reageerde. Zij die beter wisten lieten onbegrijpend hun schuddebollend hoofd tussen hun handen zakken.

Bovenvermelde toestanden worden natuurlijk door de betrokken clubs als het meest pijnlijk ervaren. Het laat ook vooral bij hen het gevoel na dat binnen het NTSV niet echt veel belang gehecht wordt aan de clubcompetitie, en aan de proclamatie van de kampioenen in het bijzonder. Heeft het nog zin om deze competitie in stand te houden? Heeft het nog zin om zich als club in te spannen om op interclubs goede clubresultaten neer te zetten? Mijn gevoel één week na de feiten zegt: "Neen".

Tot op heden zijn er nog geen verontschuldigingen overgemaakt aan Littera. Of Vandalen Schoten een berichtje van het bestuur mocht ontvangen, is niet geweten. Op de NTSV-site werden de correcte namen van de kampioenen inmiddels wel aangekondigd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de betrokken clubs op het interregionale kampioenschap in Tessenderlo hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Een dubbel schouderklopje kan dan veel goedmaken...

11 januari 2009

Jan de Kruiff wint nipt de Heistse interclub

De eerste interclub van het seizoen 2009 vond op zondag 11 januari plaats in Heist. De plaatselijke club Ypsilon ontving probleemloos 163 deelnemers.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan hier .


Voor 47 deelnemers startte het nieuwe seizoen met een nulscore. De getrokken letters maakten woorden mogelijk die goed klonken, maar punten leverden ze niet op. TEENBOS (= een bos dunne, taaie wilgentakjes die gebruikt worden voor vlechtwerk) was het enige correcte zevenletterwoord. In de zeven beurten die volgden, konden nog driemaal alle letters weggespeeld worden. GLASNOST of SLOGANS waren doenbaar, GEKADERD of KADERDE waren makkies, AGIOOTJE of BIOGASJE daarentegen bleven onttrokken aan de aandacht van de meesten. Na tien beurten bedroeg de tussenscore 596 punten. Jan de Kruiff was toen 588 punten rijk, en leidde voor Jan De Ridder (580 pt.), en Omer Van Hoecke (577 pt.). Kersvers NTSV-lid Floris van Ouwerkerk totaliseerde 552 punten, en Nadine De Smet stond met 547 punten op een vijfde plaats.


Na de pauze veranderde de wedstrijd van gedaante. Nog eenmaal zouden meer dan vier letters in één beurt op het bord achterblijven. In negen van de twaalf beurten bedroeg de maximumscore niet eens 40 punten. Sterk remonteren was in die omstandigheden quasi ondoenbaar, en wie zich onthield van nulscores kon niet drastisch meer wegzakken. Na de pauze scoorden Willy Van Laethem nog 440 punten, Jan De Ridder 439, Floris van Ouwerkerk 436, Omer Van Hoecke 434 en Jan de Kruiff 432. De top drie in de totaalstand overschreed de 1000 puntengrens, wat op zich al een prachtige prestatie is. Jan de Kruiff van Lettergreep Amersfoort liet Jan De Ridder één puntje achter zich, waardoor de nummer één der Nederlanders als overwinnaar werd afgeroepen. Hij genoot zichtbaar van zijn zoveelste zege. De winterperiode heeft Omer Van Hoecke niet uit goede doen gebracht. Hij gaat gewoon door op zijn elan, en raapt met zijn derde plaats alweer 99 rankingpunten op. Revelatie Floris van Ouwerkerk van It Utrecht wist dat de kenners veel van hem verwachtten, maar hij ging prima om met die druk. Dankzij zijn vierde plaats en de eraan verbonden rankingpunten zal hij de ranking binnenkomen in de buurt van de twaalfde plaats.

Jan De Ridder, Jan de Kruiff en Omer Van Hoecke


Paul De Corte van Die Score Brugge werd achttiende en was daarmee de beste B-speler. Chris Dehoperé van Verba Rotselaar, en Nadine De Smet van Fair Play stegen nog meer boven hun bestaande rankingscore uit.


Marianne Van Den Nest van 't Peirt begon het nieuwe seizoen met een draak van een wedstrijd. Drie nulscores in de eerste zes beurten, waaronder een nul voor DRAKENDE, daar waar de meesten 101 punten binnenreven met een geldige scrabble, deden haar in de achterste gelederen verzeilen. De windstilte na de pauze gaf haar niet meer de kans om te ontsnappen aan een desastreuze score. Mieke Moonen en Albert Roets deelden in de klappen. Ook Monique Deprez en Cris Clonen trokken huiswaarts met een score die hun werkelijke kunnen niet benadert.


Fair Play Destelbergen won afgescheiden de clubtrofee. Het was Lettergreep Amersfoort dat het kortst in de buurt van Omer en zijn discipelen kon eindigen.Rita De Swaef, Omer Van Hoecke en Nadine De Smet

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

9 januari 2009

Seizoen 2009 gaat van start

Op zondag 11 januari 2009 wordt in Heist nog een laatste keer teruggeblikt op het seizoen 2008, waarna de eerste interclub van het nieuwe jaar wordt gespeeld. Alhoewel Heist in een hoekje van België gelegen is, mag de plaatselijke club toch rekenen op een grote opkomst. Maar liefst 173 NTSV-leden schreven zich in, en dat kan tellen.

Scrabbleseizoenen volgen elkaar razendsnel op.
De tijd loopt als zand door je hand...

De scrabbletoppers zijn sterk vertegenwoordigd. Er ontbreken namelijk maar vier spelers die geklasseerd zijn in de top dertig van de ranking, nl. Ronny Heylen (2) van Littera, Jos Leyssens (13) van Chipka, Erna Darcis (26) van Et*cetera en Luc Steels (28) van Fair Play. De overwinning zal niet zomaar voor het grijpen liggen.

Het deelnemersveld bestaat uit 73 A-spelers, 54 B-spelers en een opvallend grote groep van 46 niet-geklasseerden. Ypsilon Heist schreef 19 leden in. Ook Blanco Tielt (14), Coxhyde Koksijde (13) en Fair Play Destelbergen (11) zijn zeer goed vertegenwoordigd.

De deelnemers zullen in het nieuwe seizoen niet alleen in Heist maar allicht ook op vele andere interclubs moeten rekening houden met een Nederlands scrabbletalent, nl. Floris van Ouwerkerk. Floris sloot zich tezamen met zijn moeder aan bij It Utrecht en zal dus als NTSV-lid welkom zijn op alle interclubs. Een plaats in de top tien van de ranking behoort op middellange termijn tot de mogelijkheden.

Wil je weten wie van de partij zal zijn? Klik dan hier(=link). Je vindt er de namen van de deelnemers gesorteerd volgens hun huidige rankingscore.

Voor het eerst zal de nieuwe SWL 2009 als basis gebruikt worden in de jurykamer. Mogelijk zullen dus in Heist nieuwe woorden hun intrede doen in het scrabblelandschap. Nog snel even grasduinen in de lijsten dan maar ....?

Kampioenen 2008

De scrabblekampioenen 2008 zullen in Heist nog even in de spotlights treden. Individueel stak Jan De Ridder van Heureka Mechelen weer duidelijk boven de anderen uit. Ronny Heylen van Littera Tessenderlo en Jan de Kruiff van Lettergreep Amersfoort bezetten de andere podiumplaatsen.

Littera Tessenderlo werd kampioen in eerste afdeling, terwijl Vandalen Schoten de titel in tweede afdeling binnenhaalde. Schoten zal in 2009 in eerste afdeling uitkomen, dit ten nadele van De Wase Sint-Niklaas dat degradeert.

Wie de seizoensrankings van 2007 en 2008 bekijkt zal vaststellen dat Romain Frickx van Vinding Leuven veruit de grootste vooruitgang realiseerde. Zijn scrabblecarrière is nog relatief jong. Men mag dus verwachten dat hij zijn huidige ranking nog kan verstevigen, en in de loop van 2009 verder zal doordringen in de A-rangen.

Romain Frickx

Zullen geen prijs krijgen, maar speelden zich toch in de kijker: Monique Deprez, de seniorekampioene, van Blanco Tielt was met 83.32 RP de beste 65-plusser. In die leeftijdscategorie was Herman van Westerloo (82,47) van It Utrecht de tweede beste, gevolgd door Willy Lintermans (82.37) van Littera Tessenderlo. Annie Lezy van Syllabe Izegem was de sterkste 75-plusser. Alleen zij verzamelde meer dan 80 rankingpunten, waardoor ze net iets beter deed dan Corrie Hennekam (79.46) van De Wase Sint-Niklaas, en Paul Ausloos (78.58) van Vinding Leuven.