Scrabble Ranking

28 oktober 2009

Jan, De Ridder van de scrabblesport.

Sinds juli 2002 werden 100 interclubs gespeeld. Al die tijd bekleedde Jan De Ridder van Heureka Mechelen de eerste plaats in de ranking. Op interclubs eindigde hij zelden buiten de top tien. Als dat toch eens gebeurt, zoals onlangs in Mortsel (19e), dan is dat uiteraard zeer opvallend. Men vangt dan vragen op als "zou hem dat al ooit overkomen zijn?" of "zou hij ooit nog een lager percentage behaald hebben?", enz...

De rankingarchieven maken duidelijk dat Jan De Ridder de Roger Federer van de scrabblesport is. Hij nam deel aan 83 van de laatste 100 interclubs en won 43 van die wedstrijden! Dat is fenomenaal! Hij kende zijn topjaar in 2007. Op 25 augustus 2007 stond achter zijn naam een rankingscore van 98.99 RP, een gevolg van 10 overwinningen op 12 wedstrijden. Op 30 augustus 2003 had hij in de ranking een gigantische voorsprong van 7.37 RP op de tweedegeklasseerde. Op 16 april 2005 was Jans voorsprong herleid naar 0.66 RP. Het was Riccardo Ounane die toen Jan het vuur aan de schenen legde.


Op zijn 83 wedstrijden scoorde Jan 80 maal meer dan 90 RP. Slechts drie keer lukte hij daar niet in. Een eerste keer overkwam hem dat in Tessenderlo (juni 2004). Jan kreeg toen een nulscore in een beurt waarin anderen met VOLANTJE 176 punten kregen. Dit had tot gevolg dat hij eindigde als dertiende. Zijn percentage van 83.17% was gezien de omstandigheden nog zeer aanzienlijk. Het werd omgerekend naar 88.17 RP.

In Brugge (maart 2005) eindigde hij op een dertigste plaats. Hij behaalde toen een score van 78.26%, goed voor 85.94 RP. De grootste verklaring voor deze minder goede prestatie was de nulscore die hij tezamen met menig ander deelnemer kreeg voor de foute scrabble LANDLOZE. Dat woord werd later opgenomen in de SWL.

Meer dan vier jaar lang bleef Jan ver uit de buurt van de score die hij in Brugge behaalde. Op 24 oktober 2009 heeft hij echter in Mortsel zijn minst goede prestatie van de voorbije 100 interclubs laten optekenen. Jan vond nochtans in 12 van de 17 beurten de max, maar hij miste vier van de acht mogelijke scrabbles, en kreeg een nulscore voor BESCHEREN, een woord dat tot 1999 in Van Dale stond, maar nadien niet meer werd opgenomen. In die bewuste beurt krijgen tientallen spelers 131 punten voor andere geldige scrabbles, en dat kost uiteraard een pak plaatsen... De score van 76.34% of 85.71 RP leverde een negentiende plaats op. Beide cijfers zijn iets slechter dan de cijfers die in Brugge 2005 behaald werden.

Jan De Ridder is een meester in het scrabblespel, daarvan moet niemand overtuigd worden. Niemand kan aan hem tippen, wat geenszins impliceert dat hij nooit te kloppen is. Ook Roger Federer verliest wel eens een tennismatch. Dat elk spel moet gespeeld worden, en dat zelfs in de laatste beurt nog addertjes in het gras kunnen schuilen, die een goede eindscore in de weg kunnen staan, dat heeft elke actieve scrabbelaar al menigmaal ondervonden. Dat Jan die negatieve verrassingen kan beperken tot 3 exemplaren op 83 wedstrijden, ook dat doet niemand hem na. Fantastisch gewoon!

Is een eindscore van 1192 punten een record?

NTSV-bestuurslid Chantal Naessens vraagt zich op de site van het verbond af of de maximumscore van 1192 punten, die op 24 oktober 2009 behaald werd op de NTSV-interclub in Mortsel, een record is. "Of de kaap van 1200 punten ooit overschreden werd, dat weet ik ook niet", schreef ze. De masterdatabase die onderhouden wordt door rankingvader Ronny Rutten geeft het antwoord op dat soort vragen.

Indien we ons beperken tot de interclubs die gespeeld werden sinds juli 2002, exact 100 stuks in totaal, dan blijkt de eindscore van 1192 punten de achtste plaats te bekleden. In 7% van de gevallen deed men beter. Het record werd gevestigd op 13 november 2004 in Mechelen. De eindscore bedroeg toen 1316 punten. In vier andere interclubs werden meer dan 1200 punten opgetekend. Een laatste keer gebeurde dat exact acht maanden geleden, op 28 februari 2009, op de interclub in Gent. De eindscore aldaar: 1215 punten. Vooral de negenklapper GESCHENK (221 pt.) droeg daar toe bij.

Wil je die Mechelse recordpartij naspelen? Klik dan hier . Weet dat alle woorden die vijf jaar geleden op het bord kwamen ook nu nog altijd in de SWL voorkomen. De computer vond destijds maar één hogere max. Een ruimere woordenlijst helpt het elektronische brein vandaag aan drie hogere zetten. Winnaar van de partij werd Tina Verdonckt van Blanco Tielt. Met een score van 1179 pt. hield zij Wytze Groen van Lettergreep Amersfoort 5 puntjes achter zich. Tijdens die wedstrijd vergaarden 29 van de 157 deelnemers meer dan 1000 punten. André Bulteel van Zeekant Oostende was auteur van een solowoord.

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de mogelijke scrabbles en de drie gemiste hogere zetten? Klik dan hier.

24 oktober 2009

NTSV-interclub te Mortsel:
Luc Steels heeft de overwinning niet gestolen

Op 24 oktober werd in Mortsel de twaalfde en meteen voorlaatste interclub van 2009 gespeeld. Met 139 deelnemers kon men gewagen van een zeer behoorlijke opkomst. Voor aanvang van de wedstrijd werd Julien Struyve in de bloemetjes gezet en bedankt voor het werk dat hij verrichtte, voornamelijk op het vlak van het beheer van de Woordenaar en de NTSV-site. Wedstrijdleidster Rita Meurrens kondigde ook de afwezigheid aan van twee ingeschreven topspelers: Ronny Heylen van Littera Tessenderlo, en Riccardo Ounane van Chipka Aalst.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier

(Klik op de foto voor een grotere weergave)

In de aanvangsbeurt legden de deelnemers met EXTASE de eerste bouwstenen van wat een verrukkelijk spel zou worden. Alleen nog een korte aanloop van enkele beurten scheidden hen van een reeks trekkingen met haast nooit geziene mogelijkheden. Toen in de vierde beurt ZESOGIGE op het bord kwam, kon niemand vermoeden dat men best met die afwijking geboren zou zijn, om zo goed gewapend het vervolg van het spel tegemoet te treden. Want wat volgde was fenomenaal. In de resterende dertien beurten werden nog 1021 punten aan het maximum toegevoegd, aan een gemiddelde van 78,5 punten per beurt! Achtmaal bleven de zeven letterblokjes allemaal achter op het bord. Vijfmaal voor de pauze, en driemaal erna.

In de beurten vijf en zes kregen vele spelers een eerste opdoffer te verwerken. Zij die - ten onrechte - twijfelden aan de scrabble AFBOENEN, en de verlenging van ZESOGIGE tot ZESOGIGEN minder risicovol achtten, botsten tegen de nullenmuur en liepen 66 punten mis. In de zesde beurt opteerden nog meer deelnemers voor de foute ZESOGIGEN-aanbouw, terwijl elders op het bord ZUURDE kon verlengd worden tot ONTZUURDE, goed voor 63 punten. Wie tweemaal in de lonkende nullenval getrapt was, kon met moeite spontaan gevloek binnensmonds houden. In de zevende beurt volgde een mooie gelegenheid om de persoonlijke score wat op te krikken. Tal van eenvoudige scrabbles waren mogelijk, waaronder slechts één vierklapper, nl. STRONKJE, waarmee aardig wat meerpunten konden verdiend worden. Menig speler was verrast toen in beurt acht de derde scrabble op het bord kwam. Men kon zich troosten met de idee dat DIMORFE (= in twee kristalvormen voorkomend) allicht door weinigen zou gevonden zijn. In de daaropvolgende beurt werd een nieuwe lading hagel door de zaal gejaagd. Wie te snel tevreden was met één van de mogelijke scrabbles en niet bleef zoeken tot de plakker-vierklapper SCHENEN (131 pt.) in het gezichtsveld verscheen, verloor vele tientallen punten. Scrabbletoppers en -subtoppers als Jan De Ridder, Henk Jongepier, Cris Clonen, en Alex Reymen kregen echter een voltreffer te verwerken. Zij kozen immers voor de nog iets lucratievere vierklapper BESCHEREN, maar helaas...hen waren geen punten beschoren. Hun hoop op een goede prestatie werd gedynamiteerd. In de tiende beurt kwam het DYNAMIET uit het letterzakje, maar DYNASTIE bracht twee punten meer op, en tilde de score aan de pauze op tot 716 eenheden. Bertrand De Bouvere van Ypsilon Heist leidde met 689 punten. Bertrand had een voorsprong van maar liefst 65 punten op de naaste achtervolger, Jan Cornet (624 pt.) van Vandalen Schoten. Et*ceterane Gerda Van Mierlo (615 pt.) bekleedde de derde plaats in de tussenstand.


Na de pauze met bijhorende koeken was de maag nog niet toe aan het verteringsproces toen de zesde scrabble op het bord gedumpt werd. Het KUBELTJE (kubel = open bak voor betontransport per kraan) bracht 88 punten op. In de vijftiende beurt volgde de scrabble MEELOPEND. Makkelijk zou men denken, ware het niet dat de plaatsing alleen mogelijk was indien gebruik gemaakt werd van het woordje EL dat op het bord lag. Beurt zestien bood een scrabble van dezelfde soort. Alleen door het woordje ME te betrekken bij de zeven getrokken letters kon de scrabble VIMMENDEN (vimmen = o.a. stro opstapelen in bepaalde hoeveelheden) gelegd worden. In de zeventiende beurt werd het spel beëindigd met HORA (=hoek t.o.v. de magnetische noordrichting). Een afsluitend hulpmiddeltje voor hen die door het aanhoudende puntengekletter het noorden waren kwijtgeraakt.

In deze partij met een maximum van 1192 punten slaagden vier deelnemers erin om de 1000-puntengrens te ronden. Willy Van Laethem (1017 pt.) van 't Peirt Dendermonde werd vierde. Rob Rondou (1034 pt.) van Homerus Gent was blij met zijn derde plaats. Bertrand De Bouvere van Ypsilon Heist vond 13 van de 17 maxen, en 6 van de 8 scrabbles. Hij verzamelde zo 1064 punten. Dat volstond niet voor de overwinning. Na de pauze stoomde een ontketende Luc Steels van Fair Play Destelbergen naar een prachtige overwinning. Ook hij zag 13 van de 17 maxen, maar hij miste slechts één scrabble, en daar maakte hij het verschil. Met 1086 punten lukte alleen Luc een eindscore boven de 90%-grens. Favoriet Jan De Ridder moest ondervinden wat hij al lang wist: het verschil tussen een goede en een minder goede uitslag is vaak afhankelijk van één beslissing die tijdens het spel moet genomen worden. Cracks maken zelden een foute beslissing, maar "zelden" is niet "nooit". Zijn minder goede prestatie kan voor een groot deel verklaard worden door het verlies van 131 punten in beurt negen. Luc Steels had een belangrijk aandeel in de zeer sterke prestatie van Fair Play Destelbergen. Deze club nadert zo in de clubranking tot op een handvol puntjes van leider Littera Tessenderlo. Voor het eerst sinds vele jaren zal pas op de afsluitende interclub in Oostduinkerke duidelijk zijn aan wie de kampioenentitel toekomt.De top tien, met centraal winnaar Luc Steels.
(Klik op de foto voor een grotere weergave)
Fair Play Destelbergen won de clubtrofee
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de mogelijke scrabbles en de twee gemiste hogere zetten? Klik dan hier.

18 oktober 2009

IC Mortsel komt eraan...

Het interclubprogramma 2009 is bijna volledig afgewerkt. Nog twee wedstrijden staan op de agenda. Aanstaande zaterdag zijn de NTSV-leden welkom in Mortsel. Het NTSV-bestuur serveert daar het zogenaamde NTSV-toernooi. Vele jaren geleden is die wedstrijd in het leven geroepen door het toenmalige bestuur, hoofdzakelijk om het aantal interclubs te vergroten. Nadien kende het NTSV een groei. Toen meer en meer clubs het initiatief namen om een eigen interclub te organiseren, verdriedubbelde de IC-agenda. Het NTSV-toernooi bleef echter bestaan, en daar zal geen enkele scrabbelaar rouwig om zijn.

Een kleine 30% van de NTSV-leden schreef zich in. Hieronder vind je een opsomming van de sterkste afwezigen:De clubs uit Tessenderlo (12 dl.), Putte (10 dl.) en Mechelen (9 dl.) sturen de ruimste delegaties. Littera Tessenderlo komt met een sterk team. De Limburgers mogen er zich aan verwachten dat vooral Heureka Mechelen en Chipka Aalst voor hun voeten zullen lopen.

De deelnemerslijst telt 140 namen, nl. 64 A-spelers, 54 B-spelers en 22 niet-geklasseerden. Net als altijd zijn er ook nu deelnemers die een grote kans maken op een forse vooruitgang of -veel erger- op een stevige achteruitgang in de ranking. Alleen al het wegvallen van de prestaties die in 2008 in Veldhoven werden opgetekend, verklaart voor de helft de wijzigingen die we in de ranking mogen verwachten. Dat leidt ons tot volgende voorspellingen:Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Klik dan hier(=link) en vind de deelnemerslijst, gesorteerd op de huidige rankingpositie.