Scrabble Ranking

29 juli 2007

Ook in Sint-Niklaas is Jan de baas. Fair Play verrast de Limburgse clubs.

Op 28 juli was het de beurt aan De Wase Sint-Niklaas om het Nederlandstalig scrabblevolk te verwennen met een intercluborganisatie. Hun 28ste organisatie trok 156 deelnemers aan, zijnde dertig koppen meer dan in het dipjaar 2006.

Je wil voor het lezen van het verslag de wedstrijd naspelen. Klik dan door naar hier


Het spel werd geleid door Frank Jolie, afscheid nemend voorzitter van De Wase. Na 17 jaar dienst gaat hij zich wat minder vaak op de scrabblepaden begeven, en wat meer als gids op mooie wandelwegen. We wensen hem veel voldoening, en wie weet, misschien neemt hij wel eens het initiatief om de wandelgrage NTSV-ers de leukste plekjes van het Waasland te tonen?

Het spel werd op gang gebracht met het Latijns woord FACIT, dat zoveel betekent als een som, een uitkomst van een berekening. Het woord was goed voor een facit van 34 punten. In de tweede beurt maakte een blanco blokje enkele scrabbles mogelijk. SNUFTEN, in aanbouw met FACITS leverde de meeste punten op, en kwam dus op het bord. In de zes volgende beurten schommelden de scores tussen 28 en 44 punten. We onthouden vooral het bestaan van een ZWEEDJE (= een grote, dikke spijker van het beste Zweedse ijzer). In de negende beurt konden nog eens alle letters weggelegd worden. Tientallen scrabbles waren mogelijk, maar het was alleen Jan De Ridder van Heureka Mechelen die de computer evenaarde. Zijn DOELTAAL (= de taal waarin vertaald wordt, vertrekkende vanuit een brontaal) leverde 95 punten op. Net voor de pauze klopte de computer de zaal voor de eerste en enige keer. Daar waar de deelnemers niet verder kwamen dan WRENS (wrensen = het hinniken van een hengst naar een merrie) voor 38 punten, vond het elektronisch brein de scrabble WEBRINGS (webring = een keten van aan elkaar gekoppelde websites ). Aan de pauze voerde solist Jan De Ridder de tussenstand aan met 460 op 474 punten. Monique Antheunis van Chipka Aalst (453 pt.) en Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen (451 pt.) waren niet veraf.

Nadat tijdens de pauze de koeken verorberd werden, en er duchtig wat gemegen werd, kwam bij de spelhervatting het woord MEEG (verleden tijd van miegen = urineren, wateren) op het bord. De hoogste puntenwaarde van de partij kwam eraan in de twaalfde beurt. GECATERD, de derde scrabble van de partij was goed voor 104 punten. De plakker ORB (= term uit de astrologie) was de tussenhalte op weg naar de vierde scrabbele. De getrokken letters leken veel mogelijk te maken, doch alleen met KANOENDE (65 pt.) kon de scrabblebonus binnengehaald worden. Idem in de zestiende beurt. Ook toen leek de trekking tal van scrabblemogelijkheden te herbergen, doch enkel met BOVENAS (= as van een molen waaraan de roeden bevestigd zijn) konden alle letters weggespeeld worden. In zijn zeventiende voorzittersjaar trok de lettertrekker in de zeventiende beurt nog een zesde scrabble. De meesten legden MEESTEN, anderen NEESTEM, en niemand ging voor mogelijke TEENMES. Het was het anagram TEEMSEN (= zeven, ziften) dat de meeste punten opbracht. Het spel werd afgesloten met een seksueel prikkelende aansporing tot handelen , ofte eigenlijk achtereenvolgens SEXY en HUP. De maximumscore kwam uit op een facit van 990 punten. De individuele winnaar heette opnieuw Jan De Ridder. Na de pauze had hij nog twee puntjes laten liggen. Ronny Heylen van Littera Tessenderlo miste na de koeken ook slechts vier punten, waardoor hij op een verdiende tweede plaats eindigde. Monique Antheunis werd knap derde. Ze verzamelde vijf punten meer dan het duo Omer Van Hoecke en haar clubgenoot Riccardo Ounane.

De top tien in Sint-Niklaas
(Klik op de foto voor een grotere weergave)


Het was Annemie Vander Straeten van Fair Play Destelbergen die met een achtste plaats voor de grootste verrassing zorgde. Dat moge ook blijken uit de cijfers hieronder waarin tot uiting komt welke deelnemers met hun behaalde rankingpercentage (RP) het meest hun bestaande rankingscore overschreden.
Er zijn natuurlijk ook deelnemers die puur op basis van hun resultaat hun deelname in Sint-Niklaas zouden kunnen beklagen. Voor wie geldt dat het meest?Drie Fair Play-leden eindigden in de top tien. Dan kan de clubtrofee je moeilijk ontlopen. Veel overschot was er echter niet, want ook Et*cetera Genk telde vier leden in de top twaalf. Het facit van Fair Play's plaatspunten bedroeg slechts 22 eenheden, dat van Et*cetera 26. Beide clubs speelden hun beste partij van 2007. In de clubranking stijgt de Genkse club van de zevende naar de vierde plaats. Het team uit Destelbergen ruilt plaats negen voor plaats zes.
Een foto voor de Destelbergse clubarchieven
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de gemiste hogere zet en de gemaakte solo, of wil je de voorlopige uitslag bekijken? Surf dan naar hier en raadpleeg de rubriek Interclubs 2007.

26 juli 2007

Vooruitzichten op de interclub van De Wase

Indien iedere ingeschrevene ook effectief komt opdagen, mag De Wase Sint-Niklaas op zaterdag 28 juli maar liefst 157 deelnemers ontvangen. En dat is een succes! Vorig jaar bevatte de uitslag 126 namen, dus 31 eenheden minder. De grootste opkomst voor de interclub in Sint-Niklaas bedraagt 149 deelnemers (in 2004), dus het ziet er naar uit dat er nog voor aanvang van de partij een record zal gebroken worden.

De voornaamste afwezigen zullen Stefaan Roels (Littera) en Riccardo Ounane (Chipka) zijn. Voor Riccardo, de nummer vier uit de ranking, heeft dat geen gevolgen voor zijn rankingpunten. Stefaan Roels, de nummer drie, ziet zijn partij van Lede 2006 wegvallen waardoor hij 1.02 RP zal verliezen. Hieronder vindt men nog meer namen van afwezigen uit de top dertig van de ranking, alsook het effect van hun niet-deelname op hun rankingscore.Deelnemers die voor een moeilijke opgave staan, zijn o.a. Ronny Heylen (Littera), Herman Theys (Littera), Marcel Verstraete (Homerus), Bertrand De Bouvere (Ypsilon Heist) en Willy Lintermans (Littera). Allen speelden ze in 2006 een goede wedstrijd in Lede. Die goede resultaten vervangen door evenwaardige cijfers is makkelijker gezegd dan gedaan. Slechte resultaten in de plaats stellen, zal leiden tot een aanzienlijk verlies aan rankingpunten. Jan Cornet van Vandalen Schoten heeft betere vooruitzichten. Voor hem vallen 74.1 RP weg, zowat 14 punten minder dan zijn huidige rankingscore. Dat belooft! Zijn clubgenote Odrada Van de Vliet kan even hoopvol uitkijken naar de wedstrijd. Ook zij ziet een score wegvallen die meer dan 10 RP minder bedraagt dan haar huidige rankingstand.

Er zullen 22 clubs kunnen meedingen naar de clubtrofee. Ypsilon Heist is met 12 leden het best vertegenwoordigd. Doch met 10 afgevaardigden moeten Littera Tessenderlo, Blanco Tielt, Fair Play Destelbergen en Homerus Gent niet veel onderdoen.

Zal je aanwezig zijn en ben je al benieuwd naar de namen van je buren? Werp dan hier een blik op de deelnemerslijst. Veel succes!

22 juli 2007

Paul Ausloos vecht met succes een nulscore aan.

Op de interclub van Et*cetera Genk kende de jury een nulscore toe voor een woord dat moeilijk leesbaar was. De jury las gewoon een onbestaand woord. Het briefje werd gezamenlijk beoordeeld, en herbeoordeeld op vraag van de auteur. Tijdens de nacontrole behield Et*cetera dat standpunt. Toen in Lede de uitslag verdeeld werd, liet de maker ervan, Paul Ausloos van Vinding Leuven, duidelijk verstaan dat de nulscore zijns inziens moest omgezet worden in een scrabblescore van 78 punten. Hij kreeg niet meteen bijval en richtte zich daarom tot de NTSV-bestuursleden met het verzoek zich uit te spreken in deze zaak. Op 14 juli gebeurde dat. In het verslag van de vergadering, gepubliceerd op de NTSV-site, leest men het verrassende verdict:

"Het betreffende briefje werd aan meerdere spelers en juryleden -onafhankelijk van elkaar- voorgelegd met de vraag het woord te lezen. Slechts één iemand heeft met enig puzzelwerk het juiste woord bovengehaald. Alle anderen lazen hetzelfde onbestaande woord. Het briefje was zeer onduidelijk geschreven. Evenwel, op basis van het oordeel van die ene persoon zal de betrokken speler zijn punten krijgen."

Het feit dat Paul, die op basis van deze weinig overtuigende argumenten de 78 punten kreeg toegekend, tevens de persoon is die het NTSV-bestuur heeft bijgestaan bij de analyse en update van het verzekeringspakket, zal hoogstwaarschijnlijk geen rol gespeeld hebben. Het bestuur gaat er ongetwijfeld van uit dat "justice à la tête du client" absoluut uit den boze is. De Genkse jury, die de briefjes van alle deelnemers met een zelfde oog bekeken heeft, en getracht heeft een uniforme beslissing te nemen bij moeilijk of niet leesbare woorden, zal zich wel te kakken gezet voelen.


Enerzijds wordt van de leden verwacht dat ze de tijd te nemen om duidelijk te schrijven, doch anderzijds worden met dit precedent de slechtschrijvers uitgenodigd om zich niet zonder meer neer te leggen bij nulscores, en hun beklag te doen bij het bestuur. Eén iemand vinden die van oordeel is dat er punten kunnen toegekend worden volstaat immers... , zo lijkt het althans. Een belangrijk lichtpunt in deze zaak: het bestuur heeft zich voorgenomen om op de volgende Algemene Vergadering ter zake een reglement ter stemming voor te leggen. Wordt dus vervolgd...

7 juli 2007

De koplopers in de rankings per leeftijdscategorie

In dit honderdste bericht van deze rankingblog, gepubliceerd dan nog op de magische datum 07/07/07, wens ik per leeftijdscategorie de top drie even in de spotlights te plaatsen. Het betreft een momentopname, gebaseerd op de ranking zoals die eruit ziet na de interclub die op 30 juni in Tessenderlo plaatsvond.

Bij de jongeren (19-34 jaar) leidt Bert Leyssens van Chipka Aalst met grote voorsprong op Bruno De Bouvere van Ypsilon Heist. Berts voorsprong bedraagt bijna 10 RP. Anne Daniels van Et*cetera Genk mag van zichzelf zeggen dat zij de beste Nederlandstalige scrabbelaarster ter wereld is in de leeftijdscategorie tot 34 jaar.

De stand bij de veteranen (35-44 jaar) wordt aangevoerd door Ronny Heylen van Littera Tessenderlo. Met een score van 95.11 RP verwierf hij zich sinds 30 juni 2007 een plaatsje in de A1-klasse. Hij is de tweede persoon die erin slaagt dat te verwezenlijken. Ronny heeft een voorsprong van 2.54 RP op zijn clubgenoot Stefaan Roels. Op de derde plaats staat Riccardo Ounane van Chipka Aalst, de man die volgens de recordtabellen op 16 april 2005 als tweede gerangschikte tot op 0.66 RP van de leider genaderd was. Niemand deed ooit beter.

De grootmeester der scrabbelaars heet Jan De Ridder. Een interclub verliest hij wel eens af en toe, doch nooit moest hij in de ranking een ander NTSV-lid laten voorgaan. Op 19 mei 2007 vestigde hij een record door negen overwinningen te behalen op elf door hem gespeelde interclubs. Dat resulteerde in een tot de verbeelding sprekende rankingscore van 98.90 RP. De hoogstgenoteerde Nederlander is Jan de Kruiff van Lettergreep Amersfoort. Op 6 mei 2006 stond hij tweede in de ranking, sindsdien is hij lichtjes teruggezakt. Frans Symons is derde in zijn leeftijdscategorie, en tegelijk ook de derde Litteraan in de rankingtoptien.

(Klik op de tabel voor een grotere weergave)


Bij de senioren (55-64 jaar) steekt Willy Van Laethem van 't Peirt Dendermonde boven de concurrentie uit. Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen volgt op 4.41 RP en 11 rankingplaatsen. Omer stond in de periode van 25 augustus 2001 tot 25 mei 2002 bijna onafgebroken op de tweede plaats in de ranking. Vijf jaar later vecht hij voor een plaats in de top tien. De Nederlander Henk Jongepier, lid van De Wase Sint-Niklaas, bekleedt de 19e plaats in de ranking en moet slechts twee leden van dezelfde leeftijdscategorie laten voorafgaan.

Bij de 65-plussers wordt de stand al geruime tijd aangevoerd door Litteraan Willy Lintermans. De kloof met de achtervolgers is echter overbrugbaar. Monique Deprez van Blanco Tielt en Paul Serneels van Alfabet Putte hebben Willy in het vizier.

Op 30 juni 2007 nam de Nederlandse Corrie Hennekam, net als Henk Jongepier lid van De Wase, de leiding bij de 75-plussers terug over van Hort Ruyloft. Hort gaat haar clubgenoot Paul Ausloos vooraf. Paul klom in 2007 van de 100e naar de 79e plaats. Heeft hij nog een groeimarge?

Dat de leeftijd een invloed heeft op scrabbleprestaties mag nogmaals blijken uit bovenstaand overzicht van koplopers per leeftijdscategorie. Als men de kleine groep van jongeren (- 35 jaar) buiten beschouwing laat, blijkt dat het toptrio van de jonge veteranen (35-44 jaar) samen maar 9 plaatspunten telt. De veteranen van 45-54 jaar scoren 16 plaatspunten. De beste drie senioren van 55-64 jaar scoren samen 40 plaatspunten. Boven de 65 jaar is het blijkbaar zeer moeilijk om deel uit te maken van de rankingtopdertig. De beste drie vertegenwoordigers van de grote categorie van 65-74 jarigen totaliseren 110 plaatspunten. Hun collega's bij de 75-plussers komen samen uit op 194 punten.

1 juli 2007

Nieuwe records op interclub in Tessenderlo

Op 30 juni 2007 organiseerde Littera Tessenderlo de achtste interclub van het lopende seizoen. De Limburgse club mocht 126 deelnemers ontvangen.

Wil je de wedstrijd naspelen, klik dan best meteen door naar hier

Drie kandidaat-deelnemers hadden zich laten verrassen door een ochtendlijk ongeval op de Brusselse Ring. Ze raakten verstrikt in de file en toen duidelijk werd dat ze veel te laat zouden arriveren, besloten ze om rechtsomkeer te maken. Onder hen Peirtspeler Willy Van Laethem, winnaar van de interclub in 2006, en Rob Rondou van Homerus Gent, twee spelers uit de rankingtoptien. De derde pechvogel was Kathy Deprez van Chipka Aalst.Net als in de voorbije jaren werd ook ditmaal het Score-programma gebruikt door de jury. Drie Litteranen die het programma door en door kennen, bijgestaan door vier ervaren assitenten, zorgden voor een zeer vlot verloop van de jurering. In de eerste beurt miste de ganse zaal de hoogst mogelijke puntenwaarde. VRET (= een huidaandoening) is blijkbaar niet gekend in scrabblemiddens. VENT daarentegen wel, want 123 van de 126 deelnemers startten ermee. SENSATIE (62 pt.) in de tweede beurt! Slechts 14 deelnemers ontwaarden deze scrabble. Een goedgekend woord dat om een raadselachtige reden moeilijk in het vizier komt. Dat woorden die op 1 januari 2007 aan de SWL werden toegevoegd nog niet goed gekend zijn, mocht blijken in de vierde beurt, toen slechts zeven deelnemers voor TAWNY (= soort porto) en de bijhorende 34 punten kozen. In de zevende beurt verscheen JUNO (= mooie, forse vrouw) ten tonele. Ze was goed voor 31 punten. De computer gaf aan dat met JUNOS in aanbouw met TAWNYS vier punten extra konden gescoord worden. Met de plakker WEGNEME (43 pt.), BORAT (46 pt.) (= soort geweven stof) en FOHNEN (37 pt.) werden de tien beurten van de eerste wedstrijdhelft volgemaakt. De tussenstand bedroeg aan de pauze 388 punten. Jan Cornet van Vandalen Schoten bekleedde de koppositie, met Jan De Ridder van Heureka Mechelen in zijn zog.


De tweede helft ving aan met de weggever AFZOME. In beurt twaalf lukte Bert Leyssens van Chipka Aalst en Herman Theys van Littera Tessenderlo een duo met TOEFEL (49 pt.) (toefelen= vertroetelen) . Het was wachten tot de veertiende beurt op de tweede scrabble van de wedstrijd. Twee blanco blokjes maakten er een makkelijke klus van. Maar liefst 118 van de 126 deelnemers dienden een correct scrabblewoord in. Alleen Bert Leyssens (alweer), Cris Clonen van Littera en Jan Cornet van Vandalen Schoten slaagden erin om de mogelijke vierklapper te benutten. De jury gaf het trio 94 punten en liet EIERSLAK (= soort slak) op het bord leggen. In de vijftiende beurt misten slechts vier spelers een volgende scrabblemogelijkheid. Vele tientallen vondsten werden op de jury losgelaten. In die bewuste beurt gaf DROEDEL (87 pt.) de tussenstand een laatste forse opstoot . Nadien volgden nog vier magere zetten van gemiddeld 29 punten. De eindscore stokte zo op 809 punten, zowaar een nieuw laagterecord op een rankinginterclub! Exact een jaar geleden waren in dezelfde zaal, door dezelfde spelleider, 812 punten uit het zakje gehaald. Het lot heeft het zo gewild.

De individuele overwinning ging naar Jan De Ridder die dus de beloning van 100 RP binnenreef. Hij behoudt op die manier zijn huidige superhoge rankingscore. Danny Beyens van Littera Tessenderlo werd tweede, en kan fier terugblikken op zijn beste prestatie ooit op een interclub. Na het missen van SENSATIE was Bert Leyssens van Chipka Aalst reeds vroeg in de wedstrijd op achtervolgen aangewezen. In de laatste beurt beende hij Herman Vanackere van Ypsilon Heist nog bij, en eindigde samen met hem op een derde plaats. Vermeldenswaard is ook de prestatie van Jos van Rooijen van Lettergreep Amersfoort. Ze werd vijftiende en kreeg voor haar prestatie 84,89 RP. Ze duikt zo de ranking binnen op een tiende plaats met een recordscore van meer dan 89 RP! Het vrouwenrecord dat op naam stond van wijlen Rita Montauban werd dus van de tabellen geveegd. In de vrouwenranking neemt Jos de leiding over van Rita De Swaef van De Wase Sint-Niklaas.


De top tien in Tessenderlo
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Traditiegetrouw worden in Tessenderlo de beste drie B-spelers in de kijker gezet. Lea Sels van Alfabet Putte was de hoogst eindigende B-speelster. Ze zag alle scrabbles, inclusief SENSATIE, en ontweek de nulscores. Ze ontving van de organisatoren een blijvend aandenken aan haar prachtige dertiende plaats. Ook Kees van Muilekom van IT Utrecht, en Lea Van Puymbroeck van De Wase Sint-Niklaas lanceerden zich met SENSATIE naar een mooie prestatie. Kees eindigde op een 22e plaats, en Lea werd 25e. Een puik resultaat voor beide B2-spelers!


De drie beste B-spelers: vlnr. Lea Van Puymboeck, Kees van Muilekom, Lea SelsIn de scrabblegeschiedenis had nog nooit een club haar eigen interclubwedstrijd gewonnen. Na 30 juni 2007 gaat die vaststelling niet meer op. De organiserende club telde met Danny Beyens, Cris Clonen en Frans Symons drie leden in de top zeven. De Littera-toppers Ronny Heylen en Stefaan Roels keken toe vanuit de jury en zagen dat hun clubmakkers de grootste concurrenten uit Amersfoort, Heist en Genk van bij aanvang van de wedstrijd op afstand hielden. Littera heeft deze overwinning helemaal te danken aan de acht sympathisanten die het toog-, hazen- en oberwerk voor hun rekening namen. Lettergreep Amersfoort werd tweede en springt dankzij de score van 32 plaatspunten over Chipka Aalst naar de tweede plaats in de clubranking. Alfabet Putte leverde haar beste clubprestatie van 2007 en werd knap derde.
Danny Beyens, Cris Clonen en Frans Symons winnen de clubbeker

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, gemiste hogere zetten, én de volledige individuele uitslag ? Surf dan naar hier en raadpleeg de rubriek Interclubs 2007.