Scrabble Ranking

26 juli 2008

Nullenregen op interclub te Sint-Niklaas

Op zaterdag 26 juli verzamelden 140 scrabbelaars in Sint-Niklaas voor de 29e wedstrijd van De Wase. Jan de Kruiff die niet ingeschreven was in de periode die daarvoor voorzien was, meldde zich toch. Geen probleem, want hij kon de plaats innemen van deelnemers die zich hadden afgemeld.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier .

Na vele jaren dienst heeft Frank Jolie in 2007 de voorzittersjerp over de schouders van Conny De Rouck gehangen. Met een vol seizoen ervaring als bagage, en allicht enkele tips van haar directe entourage was de voorzitster van De Wase goed gewapend voor haar maidenopeningsspeech. Daarna diende ze de micro en het letterzakje met een juist gevoel voor timing te hanteren. Een goede persoonlijke organisatie en een rustige, duidelijke stem zijn bij dit alles belangrijke troeven. Ze zou slagen in haar opdracht, al zullen nogal wat deelnemers de mening toegedaan zijn dat Conny's trekkingen bol stonden van verborgen wolfijzers, maar dat kan haar absoluut niet ten kwade geduid worden.

Conny De Rouck (en haar frisse look)

Het spel werd geopend met VINGEN, de verleden tijd van vangen (= beet nemen, verschalken, erin laten lopen,...). Na de wedstrijd leek de openingszet wel de voorbode voor wat zeer typerend was voor het eerste uur van de wedstrijd, nl. heel wat trekkingen die de deelnemers deden kiezen voor woorden die niet of niet meer in de Van Dale staan. In de tweede beurt was het al van dat! Met HORENDE kon makkelijk gescrabbeld worden, doch HOERENDE raakte een donkerrood vakje en bracht dus veel meer punten op. De jury repliceerde echter met vele tientallen nullen. HOEREN, HOERDE, GEHOERD zijn alle goed, doch HOEREND om één of andere reden niet. Een mens zou van ellende al hoerend en snoerend (= losbandig) door het leven beginnen gaan!
In beurt vijf diende Conny opnieuw een karrevracht nullen voor te lezen. Menig deelnemer oordeelde dat MEEWOEIT moest kunnen. In Google haalt MEEWAAIEN 929O hits, een score waar AF-, IN- en OMWAAIEN niet tegenop kunnen. De verbazing woedde bij sommigen nog minutenlang na en kreeg bovendien nieuw voedsel in de zesde beurt toen de jury zich verplicht zag om NAGEWOED en NAWOEDE af te keuren. Een bewogen wedstrijdbegin, daar mogen we wel van gewagen. Een zondvloed van nullen was het resultaat. Riccardo Ounane, één van de aanwezige scrabbletoppers, lukte in de zevende beurt in klaarwakkere toestand een solo met DRUDE (= Germaanse heks die in de slaap verschijnt). Bart Verbeke, een Tieltenaar die dit seizoen nog geen enkele interclub miste, deed die stunt over in de tiende beurt met XYLOSE (= een soort suiker). Na tien beurten was een max van 438 punten bereikt en hadden drie deelnemers een kleine voorsprong genomen op de naaste achtervolgers. Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen leidde met 400 punten rond. Jan De Ridder volgde op vijf punten, en Willy Van Laethem op acht.

Na de pauze was Omer meteen leider af toen hij WAXE over het hoofd zag. In de twaalfde beurt reven enkelingen met FYTOL (= soort onverzadigde alcohol) 61 punten binnen. Tot dan toe had het spel zich op het bord met uitzondering van één blokje uitsluitend op de linkerhelft afgespeeld. Met een bescheiden EMOES kwamen in beurt dertien helemaal bovenaan een tweede en derde blokje op de rechterzijde van het bord terecht. Die twee letters werden in de veertiende beurt als kapstok gebruikt voor de tweede scrabble van de partij, nl. NIEZERS. De mogelijkheid op een negenklapper op de rechterkantlijn werd hiermede geopend. Toen in de zestiende beurt het overhangende NIEZERS werd ondersteund door BEHA, werd de kans op een negenklapper veel kleiner: een aanbouw met BEHAK of BEHAS werd voorwaarde sine qua non. Een blanco blokje in beurt zeventien maakte dan toch nog mogelijk waar zovelen op hadden gehoopt: een scrabble x9! ASSENDEN in aanbouw met BEHAS was goed voor 149 punten. Wie die punten op z'n actief mocht schrijven deed een goede zaak in de rangschikking. Twee beurten later kon de vierde en laatste scrabble AFDEDEN eigenlijk niet echt voor grote verschuivingen zorgen. Met QUAKER (= lid van een bepaalde godsdienstige sekte) en ten slotte KICKT werd de eindmeet én een eindscore van 1031 punten bereikt.


De top tien, en Gaston Serneels (winnaar bij de B-spelers)

Jan De Ridder (978 pt.) van Heureka Mechelen werd de individuele winnaar. Alleen Willy Van Laethem (955 pt.) van Peirt Dendermonde bleef enigszins in de buurt. Het verschil met Litteraan Frans Symons (923 pt.), derde in de uitslag, bedroeg reeds 55 punten. Annemie De Waele (922 pt.) van Heureka Mechelen speelde andermaal een sterke wedstrijd. Ze maakt alweer progressie in de ranking. Stoot ze door naar de vrouwentop? In Annemie's zog eindigden drie andere dames: Rina Van Mierlo (914 pt.) van Et*cetera Genk, Tina Verdonckt (91 pt.) van Blanco Tielt en Josée Lambrechts (907 pt.) van Alles Af Antwerpen.

Ook bij de clubs ging de favoriet met de trofee lopen. Frans Symons (3e), Cris Clonen (13e) en Ronny Heylen (17e) verwezenlijkten dit.


Ronny Heylen, Frans Symons en Cris Clonen wonnen de clubbeker voor Littera


Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de solo's en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

25 juli 2008

Deelnemers IC Sint-Niklaas

Pas terug van vakantie vond ik de deelnemerslijst van de interclub te Sint-Niklaas in mijn mailbox. Met 146 spelers telt men 10 inschrijvingen minder dan in 2007, maar wie verder terugkijkt in de tijd zal vaststellen dat er vorig jaar exceptioneel veel inschrijvingen waren. Zoals verwacht mocht worden kunnen we gewagen van een sterke bezetting. Slechts 12 NTSV-leden uit de ranking top 50 zullen zich niet vertonen. Lettergreep Amersfoort zal niemand afvaardigen, zelfs de alomtegenwoordige Jan de Kruiff zal ontbreken. Henk Jongepier, Marc Seghers en Marianne Van Den Nest hebben allen een taak in de organsatie.


We tellen 74 A-spelers, 58 B-spelers en 14 niet-geklasseerden. Wil je weten wie van de partij zal zijn? Klik dan hier(=link). Omdat de organisatoren verkiezen om de spelersnummers niet op voorhand bekend te maken, werden de namen gesorteerd volgens de plaats die de deelnemers bekleden in de ranking. Ypsilon Heist is met twaalf leden de best vergenwoordigde club. Ook Littera Tessenderlo (11) en Coxhyde Koksijde (10) schreven minstens tien leden in.

19 juli 2008

De interclub van De Wase staat voor de deur

Voor de 29ste keer heeft De Wase de leden van het NTSV uitgenodigd om aanwezig te zijn op haar scrabble-organisatie. In Sint-Niklaas zal op 26 juli de poort van de CALFAC wagenwijd open staan en aanrijdende Vlaamse en Nederlandse auto's in ontvangst nemen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opkomst weer groot zijn. Het feit dat Sint-Niklaas maar enkele kilometers verwijderd is van het centrum van de Nederlandstalige scrabblewereld verklaart veel.

Sint-Niklaas telt om en bij de 70.000 inwoners en is de hoofdstad van het Waasland. De stad is vooral bekend om haar grote marktplein dat met 31.900 m² het grootste van het land is. Aan de basis van de uitzonderlijke omvang van de Sint-Niklase markt ligt een schenkingsakte die inmiddels 760 jaar oud is. Margareta van Constantinopel stond toen een terrein af aan de stad onder de voorwaarde dat het nooit zou worden opgedeeld in kleinere percelen en voor altijd onbebouwd zou blijven. Het moest ten dienste staan van iedereen, het algemeen welzijn moest erbij gebaat zijn. En zo geschiedde...

Het stadhuis, gelegen op de grote markt

Enkele jaren geleden werd de markt serieus opgesmukt. Een ondergrondse parking doet de wijdheid van het plein nog beter tot haar recht komen. Opvallend zijn ook de beelden van naakte lopende individuen, de zogenaamde "Lopers". Sommige critici vinden de beelden niet levensecht: de beweging op zich wordt haast perfect weergegeven, ware het niet dat de borsten, piemel, wangen, en konten schijnbaar niet onderhevig zijn aan de wetten van de zwaartekracht. Gezwiep ontbreekt, maar daar tilt de man in de straat niet aan.

De Lopers, roerloos

Tien jaar geleden overleed Anton van Wilderode, een zeer gekende auteur, dichter, vertaler, scenarist. Deze man leefde en werkte vanaf zijn 28ste levensjaar in Sint-Niklaas. Hij beheerste het gesproken en geschreven woord als geen ander en dat ontging de litteraire wereld niet. De stad liet een beeld vervaardigen, genaamd "Het Woord", en gaf dit een opvallende plaats op het marktplein. Het Woord staat er stil en onhoorbaar, maar is tegelijk veelzeggend voor hen die het leven en het werk van Anton van Wilderode kennen.

Het Woord

Ook op de nakende interclub zal "Het Woord" centraal staan. Sommige leveren punten op, andere niet. Anton van Wilderode zal niet de arbiter zijn, maar wel van Dale en de SWL. Deze ruime, maar tegelijk beperkte lijsten kunnen soms voor verrassingen zorgen. Het zien van woorden, maar ook het kunnen inschatten of ze al dan niet door van Dale zijn opgenomen, zijn twee belangrijke behendigheden in de scrabblewereld. Eén foute keuze maken op een verkeerd moment, kan het verschil uitmaken tussen een goede en een slechte partij.

Na de wedstrijd in Sint-Niklaas zullen de scores wegvallen die in 2007 in Tessenderlo werden behaald. Wie heeft daardoor goede vooruitzichten op een verbetering van de rankingpositie? In de eerste plaats is dat Erna Darcis van Et*cetera Genk. Indien zij erin slaagt om haar 51.9 RP te vervangen door een A1-, A2- of A3-score zal haar rankingscore op zijn minst met 2.7 RP toenemen. Ze zal dan het vuur aan de schenen leggen van Rita De Swaef van Fair Play Destelbergen, de leidster bij de vrouwen.


Andere NTSV-leden weten dat het moeilijk wordt om hun rankingpositie te behouden. Onder hen de twee A-spelers Danny Beyens van Littera Tessenderlo en Herman Vanackere van Ypsilon Heist. Alleen een goede prestatie in Sint-Niklaas kan hen behoeden voor een terugval in de ranking.


Op deze eigenste moment (maandag 21 juli 7u25) is de deelnemerslijst voor de interclub nog niet vrijgegeven. Op mijn programma staat voor de volgende dagen een wandelmidweek in onze Ardennen. Een hoogtestage in het vooruitzicht van de interclub, weet u wel. Meer dan waarschijnlijk zal de geïnteresseerde één dezer dagen via de NTSV-site kunnen vernemen wie ingeschreven is voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag.

Rijd jij met de auto naar Sint-Niklaas? Dan kom je via onderstaande link te weten hoe, hoe ver, en hoelang je moet rijden.


Een wegbeschrijving vanaf jouw woonplaats? Klik hier.

12 juli 2008

Jan De Ridder en Littera Tessenderlo, de grote winnaars in Rotterdam

Op zaterdag 12 juli stond in Rotterdam de achtste interclub van het jaar 2008 op het programma. Het seizoen telt 14 rankinginterclubs, en was dus voor aanvang van de wedstrijd voor de helft afgewerkt. Alweer kon men constateren dat Nederlandse interclublocaties niet hoog op de Vlaamse verlanglijstjes staan. Omwille van de afstand is dat niet echt verbazingwekkend. Indien echter de belanstelling in Nederland zelf achterwege blijft, vertaalt dat zich meteen in een relatief kleine opkomst. Waren aanwezig: 41 Vlaamse NTSV-leden, 23 Nederlandse NTSV-leden en 10 SBNL-leden (Scrabblebond Nederland).

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier .


Lettertrekker Jeroen Kramer trok zeven letters. Drie minuten later dienden vier spelers het woord DUCTUS (= handschrift, schrijftrant) in, goed voor 46 punten. Favoriet Jan De Ridder van Heureka Mechelen, Willy Van Laethem van 't Peirt Dendermonde, Monique Antheunis van Chipka Aalst en Carla Adelaar van Arendsoog Amsterdam realiseerden zo een voorsprong van minstens 20 punten op de andere deelnemers. Normaliter is er KOEK na tien beurten, maar in Rotterdam werd de lekkernij reeds opgediend in de tweede beurt. Een plakkerige exemplaar, want het kleefde over de volledige lengte tegen de openingszet DUCTUS. Een zeer kleine minderheid van de aanwezigen zal de term APOCOPE (=wegval van een letter of lettergreep op het einde van een woord, vb. einde wordt eind) gekend hebben. Jan Cornet van Vandalen Schoten kende het, zag het en schreef het op zijn briefje. De eerste solozet was een feit. In de vierde beurt kwam Jan De Ridder alleen aan de leiding. Monique Antheunis die tot dan gelijke tred had gehouden miste toen BOEL, de tweede 100%-plakker op vier beurten. Het was wachten tot de achtste beurt voor alle letters konden worden weggespeeld. Zeven deelnemers gingen voor SAGENDEN (78 pt.) (sagen = de moed verliezen, versagen), terwijl 36 anderen GRENSDEN (67 pt.) hadden opgemerkt. Net voor de pauze lieten Jan De Ridder en Utrechter Dirk Rietveld een duo optekenen met TUNEND, in aanbouw met APOCOPEN. De tussenstand werd aangevoerd door Jan De Ridder (397 pt. op 411). Op meer dan dertig punten volgden Willy Van Laethem (366 pt.), Litteraan Ronny Heylen (365 pt.), Et*ceterane Erna Darcis (364 pt.) en solist Jan Cornet (361 pt.).

Net zoals voor de pauze kreeg de partij ook na de pauze de aanwezigen niet echt in de ban. Scrabblemogelijkheden bleven uit. Buiten de wil van de trekker himself fnuikten de getrokken letters de goede intenties van de spelers. Met JAZZ in beurt veertien kwam er toch wat deining in de zaal. Een negenklapper zou in de volgende beurten tot de mogelijkheden gaan behoren, en dat kon misschien nog leiden tot een verrassende slotfaze?? Goede trekkingen bleven uit. De mogelijkheid tot negenklapper bleef echter de ganse tijd bestaan. Toen in de achttiende beurt de met voorsprong beste trekking van de partij werd afgeroepen (V E E A N R *), ging menig speler op het tipje van de stoel zitten. De tweede scrabble van de dag lag voor het grijpen, maar zelfs de computer vond geen negenklapper. GRAVENDE was goed voor 101 punten en krikte het beurtgemiddelde op tot boven de 40 punten. Maar liefst 55 van de 74 spelers vond één van de tientallen mogelijk scrabbels, waardoor deze beurt niet echt voor afscheiding in de tussenstand kon zorgen. Daar leende de volgende beurt zich beter toe. FRISCO of FIASCO leverden toen 54 belangrijke punten op, doch het was FASCIO (= afdeling van de fascistische partij in Italië tijdens het fascistisch regime) dat op het bord kwam. Linda Decraene van Quercus Ronse soleerde ermee, en verdiende zo negen extra punten en handgeklap van de aanwezigen. Na 21 beurten werd een eindscore van 906 punten bereikt.

De twee aanwezige A1-spelers lukten er beiden in om in 16 van de 21 beurten de max te vinden. Jan De Ridder leverde in totaal slechts 28 punten in, terwijl Ronny Heylen er 61 rateerde. Alleen in de eerste (DUCTUS) en de tiende beurt (TUNEND/APOCOPEN) grabbelde Jan 32 extra punten bij mekaar, en legde zo de basis van zijn overwinning. Ronny Heylen hield succesvol Willy Van Laethem af. Frans Symons van Littera Tessenderlo rukte na de pauze nog op van de zesde naar de vierde plaats. De Genkse Erna Darcis was zeer blij met haar vijfde plaats. De B-trofee was voor Antoin Meerschaert van Coxhyde Koksijde, en de clubtrofee ging oververdiend naar Littera Tessenderlo. De Limburgse club was met zeven leden aanwezig -op zich al verdienstelijk- en zag vijf onder hen in de top 15 eindigen. Hun voorzitter Ronny Rutten, die zich eigenlijk alleen als chauffeur had nuttig gemaakt, mocht de clubtrofee in ontvangst nemen.

De eerste rankinginterclub van Rotterdam kan zeker als waardevolle aanvulling van de NTSV-interclubagenda aanzien worden. De infrastructuur is zeer geschikt, en de omgeving is rustig. De zaal is bovendien goed bereikbaar. Parking te over. Organisatorisch kunnen nog kleine onvolmaaktheden weggewerkt worden, maar daar zijn vooral de organisatoren van overtuigd, en dat is een quasi-garantie op een nog vlotter verloop in 2009.De top tien + beste B-speler (uiterst links)
(Klik op de foto voor een grotere weergave)


Alex Reymen, Frans Symons en Ronny Heylen,
de drie Litteranen in de top zes.
(Klik op de foto voor een grotere weergave)


Wil je de volledige uitslag inkijken? Klik dan hier .
Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

9 juli 2008

Op naar de eerste rankinginterclub te Rotterdam!

Rotterdam stevent af op de 600.000ste inwoner en kan uitpakken met de derde grootste haven in de wereld. De stad heeft haar bestaan te danken aan de rivier met de naam "Rotte". Omstreeks 1260 werd in de Rotte een dam aangelegd die het binnenland moest beschermen tegen het zeewater dat via de Maasmonding landinwaarts werd gestuwd. Rond deze dam, de Rotte-dam, ontstond een nederzetting. Al snel werd het een handelsplaats en ontstonden de eerste havens. Reeds tachtig jaar na de constructie van de dam kreeg Rotterdam stadsrechten.

De Rotte op de voorgrond, Rotterdam op de achtergrond

Rotterdam heeft niet alleen een plaats verworven in de atlassen, maar ook in de Dikke van Dale. Het rotterdam is een drank bestaande uit water en een scheut elixer of pomerans. Een rotterdammer is o.a. een zwarte schipperspet, en een rotterdammertje is een droge worst.

Tot voor kort was Rotterdam gewoon een zeer belangrijke Nederlandse stad. Vanaf 2008 nestelt het zich echter definitief in mijn imaginaire korf met wereldgrootsteden, want op zaterdag 12 juli organiseren De Klinkers er een heuse scrabblerankinginterclub. Wat moet men zich voorstellen bij "De Klinkers van Rotterdam"? Vraag dat aan duizend passanten, en je zal als antwoord krijgen: "De O, de E en de A". Anderen zullen misschien antwoorden: "de betonnen stenen waarmee wegen en pleinen bestraat zijn". Inderdaad, slechts een verwaarloosbaar klein percentage van de Rotterdammers weet dat "De Klinkers" één van de drie scrabbleclubs is die de stad rijk is. De enige Rotterdamse club bovendien die zich inlaat met duplicate scrabbelen, en sinds een half jaar aangesloten is bij het NTSV.

De club ontvangt de deelnemers in de Brede School, gelegen in Nesselande, een wijk die bekend staat voor haar waterwoningen en ander architectonisch geëxperimenteer. Drie dagen voor de wedstrijd waren 78 deelnemers ingeschreven. Het gaat om 37 A-spelers, 17 B-spelers en 24 niet-geklasseerden. Zeker niet slecht voor een eerste organisatie, doch De Klinkers staan open voor extra inschrijvingen zodat mogelijk de kaap van 80 nog gerond wordt. Wil je weten wie van de partij zal zijn? Klik dan hier(=link). Je vindt er de namen van de deelnemers, én de tafelnummers die ze kregen toegewezen. Littera Tessenderlo en Quercus Ronse zijn met zeven leden het best vertegenwoordigd. IT Utrecht stuurt zes deelnemers. In de groep van 24 niet-geklasseerden staan de namen van elf SBNL-leden, en 10 NTSV-ers die zijn aangesloten bij Nederlandse clubs doch die zich zelden of nooit vertonen op interclubs.

De top acht van de individuele ranking is ingeschreven. De deelnemerslijst bevat niet de namen Marc Seghers en Marianne Van Den Nest van 't Peirt Dendermonde. Missen zij na jarenlange trouwe aanwezigheid een interclub, of zullen ze zich ontfermen over het jurywerk? 't zal zaterdag duidelijk worden. Hieronder vind je de namen van afwezige subtoppers:


Na de wedstrijd in Rotterdam zullen de scores wegvallen die in 2007 in Aalst werden behaald. Wie heeft daardoor goede vooruitzichten op een verbetering van de rankingpositie?


Andere NTSV-leden weten nu al vrijwel zeker dat ze een slechte zaak zullen doen. Alleen een goede prestatie in Rotterdam kan hen behoeden voor een terugval in de ranking.Begeef je je met de auto naar Rotterdam? Dan krijg je via onderstaande link de mogelijkheid om de wegbeschrijving te downloaden. Ook de afstand en de vermoedelijke reistijd worden weergegeven.


Een wegbeschrijving vanaf jouw woonplaats? Klik hier.

6 juli 2008

Romain Frickx baant zich een weg naar hogere regionen

Op de interclub in Tessenderlo speelde Romain Frickx van Vinding Leuven een sterke wedstrijd. Hij werd negende en was daarmee de beste B-speler. In een partij met zeven scrabbles en een maximumscore van 1126 punten gebeurt het zelden dat een B-speler zich zo hoog in de uitslag kan nestelen. Een toevalstreffer? Neen, zeker niet.

Romain Frickx won in Tessenderlo de B-trofee,
én de trofee voor de negende plaats.

In januari 2007 speelde Romain in Heist zijn eerste interclub. Met een rankingscore van 54,19 hield hij slechts vijftien andere deelnemers achter zich. Op 19 mei 2007 werd hij na vijf deelnames opgenomen in de ranking met een score van 57,81 RP. Eén jaar geleden, na de interclub in Tessenderlo 2007, had hij zich verbeterd tot 61.43 RP. Vandaag prijkt hij in de ranking met 72,87 RP. In de loop van de voorbije twaalf maanden werkte Romain zich dus 11,45 RP op. Niemand deed beter in diezelfde periode. Dat mag blijken uit onderstaand overzicht, waarin men de namen vindt van de 25 grootste stijgers, bekeken over de periode 1/07/2007 tot 1/07/2008.


Romain Frickx baant zich op een gestage manier een weg naar de hogere rankingregionen. Zonder moeite lukt dit niet. Dat hij een flink gedeelte van zijn vrije tijd investeert in de scrabblesport, lijkt mij vast te staan. Oefening baart kunst, en dat moge hij ondervinden.