Scrabble Ranking

27 november 2005

SWL op interclub: kijken mag, maar inkijken niet! Of toch?

Op de ranking-interclub in Mechelen werd tijdens de pauze opgemerkt dat een deelnemer de SWL raadpleegde. Het Huishoudelijk Reglement (HR) art 4.9 bepaalt dat in dat geval de betrokken persoon niet mag deelnemen aan de eerstvolgende vijf rankinginterclubs. Enkele jaren geleden heeft de Algemene Vergadering deze sanctie opgelegd en laten inschrijven in de reglementen.

Op 19 november besliste de Raad van Bestuur (RvB) om geen sanctie uit te spreken. Tijdens de individuele kampioenschappen in Schoten werd deze beslissing in de wandelgangen uitvoerig becommentarieerd. Men vindt dat één en ander een gevaarlijk precedent inhoudt. Het is niet duidelijk of de RvB het artikel 4.9 al dan niet bewust over het hoofd heeft gezien. Als rankingverantwoordelijke wil ik mee toezien op de toepassing van de reglementering die betrekking heeft op de ranking(interclubs) en vroeg daarom aan de voorzitter van de RvB om de zaak te herzien, en eventueel een ander definitief standpunt in te nemen.

Het definitieve antwoord van de RvB: "
Wij zijn ons maar al te zeer bewust van het bestaan van regel 4.9, maar wij kunnen niet eisen dat alle NTSV-leden het HR door en door kennen. De ‘overtreding’ werd begaan door een speler die nieuw is in het circuit en zich niet bewust was van zijn overtreding. De oranje geplastificeerde uithangborden met het verbod daartoe hebben geen effect meer en worden nog nauwelijks gelezen. We hebben dan ook binnen het bestuur besloten om de spelleiders op te dragen melding te maken van dit verbod vlak voor de eerste trekking. Als jij dit ziet als een inbreuk op het naleven van de regels door de RvB, dan is dit jouw zaak, maar ik ben zeker dat de meerderheid van de werkende leden deze visie met jou niet zullen delen".

Op de AV die plaatsvindt in januari 2006 zal deze zaak aan bod komen. Het is daarbij belangrijk om weten dat de betrokken speler zijn zevende interclub speelde sinds mei 2004 (niet echt nieuw in het circuit m.a.w.), en dat de wedstrijdleider in zijn openingsspeech zei dat het verboden is om de SWL te raadplegen, er laconiek aan toevoegend "anders kom je in de hel". Op de AV zal aan de werkende leden gevraagd worden of regel 4.9 dient te worden toegepast. Er resten nog enkele weken om hierover binnen de club van gedacht te wisselen.

26 november 2005

Individuele scrabblekampioenschappen 2005

Op zaterdag 26 november vonden de individuele scrabblekampioenschappen plaats in het Antwerpse Schoten. In de voormiddag staken de B-spelers van wal. In een spannende strijd tussen Guy Mangelschots van Et*cetera Genk en Frank Lippens van Zeekant Oostende trok Frank aan het langste eind. Guy was aan de leiding gekomen in de 11de beurt dankzij de soloscrabble AZOTERE, doch in de 16de beurt werd hij gecounterd door Frank die uitpakte met een eigen soloscrabble, nl. KOEOGEN.

De top-5 van het B-kampioenschap (max 1048 punten)
1. Frank Lippens / Zeekant Oostende / 972
2. Guy Mangelschots / Et*cetera Genk / 951
3. Marc Clauwaert / Peirt Dendermonde / 919
4. Germaine Valkenborgs / Littera Tessenderlo / 909
5. Els Bus / Et*cetera Genk / 893


Frank Lippens dankt de overwinning aan KOEOGEN

In de namiddag kwamen de A-spelers tegen elkaar uit. Die wedstrijd was minstens even spannend als het B-kampioenschap. Zeven scrabbles, waaronder enkele moeilijke, zorgden ervoor dat de deelnemers zelf steeds in het ongewisse waren m.b.t. de tussenstand. Aan de pauze, na zes scrabbles, leidde Marleen Vandooren van Olympus Deinze. Mechelaar Jan De Ridder volgde echter op korte afstand. Niet geheel onverwacht liet Marleen zich in de tweede wedstrijdhelft niet zo maar van de kop verdringen. Ze hield Jan af, meer zelfs, ze vergrootte nog haar voorsprong. Ze won verdiend na het Oost-Vlaams kampioenschap ook het provincie- en landsgrensoverschrijdende individuele kampioenschap. Ronny Heylen van Littera Tessenderlo schoof na de pauze nog op van de vijfde naar de derde plaats.

De top-5 van het A-kampioenschap (max 1107 punten)
1. Marleen Vandooren / Olympus Deinze / 1027
2. Jan De Ridder / Heureka Mechelen / 1009
3. Ronny Heylen / Littera Tessenderlo / 979
4. Odrada Van de Vliet / Vandalen Schoten / 966
5. Jan Cornet / Vandalen Schoten / 958


Marleen Vandooren kampioene 2005!

Clubbekercompetitie 2004-2005 in opspraak

De reglementen bepalen dat de clubbekercompetitie 2004-2005 aanvang zou nemen in Ronse 2004 en zou afgesloten worden in Ronse 2005. Op exact 14 interclubs konden clubs punten verdienen. Na Ronse 2005 zouden de beste 5 clubs automatisch geplaatst zijn voor de finale, terwijl alle andere clubs die dat wensen zouden kunnen aantreden in een clubbekerkwalificatie, om er te "strijden" voor de vijf resterende finaleplaatsen.

Eind juni 2005, toen reeds 12 van de 14 interclubs verstreken waren, besliste de Raad van Bestuur om dit reglement aan te passen met onmiddellijke ingang (?). De clubbekerkwalificatie werd afgelast. Niet Ronse 2005, maar wel Mechelen 2005 zou dienen als eindpunt. De beste 10 clubs zouden worden uitgenodigd voor de clubbekerfinale, de andere zouden moeten aanvaarden dat ze uitgeschakeld waren.

Sportieve reglementen aanpassen in de loop van de competitie is sowieso niet acceptabel. Indien deze regels dan nog in het Huishoudelijk Reglement vervat zijn, is de inhoud ervan bindend, ook voor de Raad van Bestuur.

Als rankingverantwoordelijke sta ik niet achter de genomen beslissing. Ik heb alternatieve voorstellen geformuleerd teneinde op reglementaire manier tot een andere oplossing te komen. Deze voorstellen werden echter niet aanvaard. Syllabe Izegem en Arendsoog Amsterdam, respectievelijk 11e en 12e in het clubkampieonschap, juichen de beslissing absoluut niet toe. Arendsoog heeft schriftelijk protest ingediend. Littera Tessenderlo die als sterkste club niet benadeeld werd door de onreglementaire beslissing, vindt één en ander ook niet kunnen en is vast van plan om de zaak aan te kaarten op de Algemene Vergadering van januari 2006.

Situatie voor aanvang van de clubbekerfinale: alleen Littera, Chipka, Fair Play, Vandalen en Olympus plaatsten zich reglementair voor de finale. De vijf andere deelnemende clubs konden dit niet. Deze situatie kan aanleiding geven tot protest na afloop van de finale, met alle mistoestanden tot gevolg. Laat ons hopen dat één en ander op de AV op een serene manier kan geëvalueerd worden, en dat de werkende leden het duidelijke signaal geven aan de Raad van Bestuur dat het vzw-statuut van het NTSV moet gerespecteerd worden.

De seizoensranking 2004-2005

Net als vorige jaren blijft de eindstand van de seizoensranking geheim tot op de proclamatie. Voor het eerst zullen de kampioenen gehuldigd worden in Heist, en dit voor aanvang van de interclub die gepland is op zaterdag 8 januari 2006.

Littera Tessenderlo Clubkampioen 2004-2005

Het seizoen 2004-2005 duurde wat langer dan normaal. Het startte in augustus 2004 en liep tot november 2005. In die periode werden 17 interclubs georganiseerd. Op basis van de geldende reglementen werden daarom in het clubkampioenschap per club de beste 9 interclubresultaten weerhouden. De seizoensranking diende net als vorige jaren als uitslag beschouwd te worden van een verplichte tiende interclub. Littera Tessenderlo werd met groot overwicht clubkampioen 2004-2005. De Limburgse club telt 10 spelers met een A2-, A3, of A4-ranking in haar rangen, en dat resulteert in een schitterend eindresultaat.

De top-5 in de eindstand

1. Littera Tessenderlo / 166 RP
2. Chipka Aalst / 420 RP
3. Fair Play Destelbergen / 572 RP
4. Vandalen Schoten / 626 RP
5. Blanco Tielt / 659 RP

Et*cetera Genk en Lettergreep Amersfoort eindigden respectievelijk zevende en tiende, en promoveren hierdoor van tweede naar eerste afdeling. Syllabe Izegem en Arendsoog Amsterdam vallen net uit de top-10 en degraderen naar tweede afdeling.

De gedetailleerde uitslag van het voorbije clubkampioenschap vind je op www.duplicate-scrabble.be in de rubriek "Ranking" --> "Clubranking"

13 november 2005

"Manneken" Janneken de Kruiff wint in Mechelen

Het interclubseizoen werd op 12 november afgesloten in Mechelen. In totaal namen 148 deelnemers het tegen elkaar op. Het werd een leuke scrabblepot: 3 solo's en 6 scrabbles sierden de partij en dreven de maximumscore op tot 1083 punten in 19 beurten. De computer vond geen hogere zet.

Reeds in de tweede beurt verschalkte Henk Jongepier het ganse deelnemersveld, met uitzondering van zichzelf, door CIJNS te verlengen tot VERCIJNSD. In de zesde beurt was de scrabble TROMMELS goed voor 110 punten, zijnde de hoogste beurtscore uit de partij. Twee beurten later diende de tweede scrabble zich aan. Velen scoorden met BOEIENDS, doch Frans Symons deed als enige even goed als de computer en soleerde aldus met SEINBORD. Tot dan toe waren de kopplaatsen bezet door Jan Cornet, Willy Van Laethem en Willy Lintermans. Beurt negen bracht daar verandering in: Jan de Kruiff was één van de weinigen die de derde scrabble MANNEKEN aandurfde. Hij sprong daardoor over de twee Willy's en ging Jan Cornet gezelschap houden op de leiderspositie. Na de pauze, in de twaalfde beurt, kon Jan de Kruiff de andere Jan op kleine achterstand brengen met de scrabble PENSZAK, goed voor 96 punten. Alleen Willy Lintermans kon evenveel punten scoren met SPEKPAN, waardoor ook hij de andere Willy tot achtervolgen verplichtte. Ronny Heylen die in de tweede beurt tegen een nulscore was aangelopen, liet van zich horen in de vijftiende beurt. Met LEGHAKEN lukte hij een mooie solo. In de daaropvolgende beurt werd een laatste keer aan de boom geschud. Jan Cornet kreeg een nulscore voor GENOOTJE, en werd daardoor een tiental plaatsen teruggeslagen. De overwinning mocht hij vergeten. De scrabble NEETOOR kwam toen op het bord. De laatste drie beurten deden de stand niet meer kantelen. Met behulp van het "manneken" had Jan de Kruiff op het cruciale moment toegeslagen, en hij verdiende dan ook de overwinning. Toen hij als winnaar werd uitgeroepen kwam hij in zijn gekende stijl, dansend en fladderend, de mooie trofee in ontvangst nemen. Hij had moeite om zijn emotie in bedwang te houden toen hij voor volle zaal zijn overwinning opdroeg aan Arie Oostenbrink, de recent overleden voorzitter van de Nederlandse scrabblebond.


Jan draagt de overwinning op aan Arie Oostenbrink

De individuele uitslag (top-10):
1. Jan de Kruiff / Amersfoort / 100 RP
2. Willy Lintermans / Tessenderlo / 95.80
3. Willy Van Laethem / Dendermonde / 95.65
4. Cris Clonen / Tessenderlo / 94.63
5. Frank Rutten / Tessenderlo / 93.62
6. Frans Symons / Tessenderlo / 93.04
7. Luc Steels / Destelbergen / 92.75
8. Rita Montauban / Amersfoort / 90.87
9. Gerda Van Mierlo / Genk / 90.58
9. Hedwig Clymans / Schoten / 90.58

Andere opvallende prestaties:

37. Stefaan Roels / Tessenderlo / 83.33 RP
40. Ronny Heylen / Tessenderlo / 82.90
62. Bram Wydooghe / Izegem / 77.10
80. Bertrand De Bouvere / Heist / 73.77
121. Rita De Swaef / Deinze / 59.86
133. Bert Van der Loo / Amsterdam / 54.20
142. Marcel Verstraete / Gent / 44.93

Littera Tessenderlo sloot het bijzonder vruchtbare interclubseizoen af met een 13e clubzege (op 17 interclubs). Met drie Litteranen in de top-5 (en een vierde op plaats 6) verzamelde de Limburgse club slechts 11 plaatspunten. Een verrassend sterk Vandalen Schoten (35 pp) eindigde knap tweede, en Et*cetera Genk (46 pp) derde. Beste B-speelster was Hedwig Clymans van Vandalen Schoten.

Indien er zich tijdens de nacontrole geen belangrijke correcties opdringen, mogen we in de top-30 van de ranking een aantal belangrijke verschuivingen verwachten. Omer Van Hoecke zal dankzij het wegvallen van een slechte partij in Dendermonde 2004 meer dan 1 RP stijgen, en zo over de veel jeugdigere Aalsterse spelers Bert Leyssens en Riccardo Ounane naar een derde plaats springen. Bertrand De Bouvere daarentegen zal minstens twee plaatsen wegzakken. Zijn slechte prestatie in Mechelen zal zijn rankingscore met ongeveer 1.20 de verkeerde kant op sturen. Erger is het nog voor Bert van der Loo. Een score van 93.60 RP zal plaats moeten ruimen voor de rampcijfers 54.20 RP, hetgeen een achteruitgang van 2.63 RP zal betekenen. De enige topspeler die samen met Omer een goede zaak doet is Jan Cornet. Zijn zwakke prestatie van vorig jaar in Dendermonde verhuist definitief naar de archieven, met een winst van 1.20 RP tot gevolg. Hij zal in de ranking oprukken van de 15de naar de 9de plaats. De grootste sprong voorwaarts, in aantal plaatsen uitgedrukt, wordt gemaakt door Henk Jongepier. Hij stijgt 0.72 RP, goed voor een progressie van plaats 26 naar 19. De grootste sprong achterwaarts komt op naam van het duo Luc Moelants en Rita De Swaef. Ze zullen minstens 8 plaatsen teruggewezen worden, en in de ranking een nieuwe stek krijgen rond plaats 30. Naar alle waarschijnlijkheid zal Tina Verdonckt van Blanco Tielt Marleen Vandooren verdringen van de eerst plaats bij de vrouwen. Marleen behoudt haar 17de plaats, doch Tina schuift van een 20e naar de 16de plaats. Even wachten nog op de definitieve uitslag....

6 november 2005

Een vergelijking met het jaar 2000

Als men 5 jaar terugkijkt in de tijd (oktober 2000), dan merkt men dat het competitiescrabbelen in Vlaanderen niet echt in de lift zit. De ranking, die de namen van de scrabbelaars vermeldt die aan 5 van de laatste 15 interclubs deelnamen, leert ons dat. In oktober 2000 waren 178 namen opgenomen, in 2005 zijn er dat 189. Die vooruitgang van 11 eenheden is volledig te verklaren door de verhoogde interesse vanuit Nederland. Het aantal leden van Nederlandse clubs die opgenomen zijn in de ranking, groeide van 11 naar 23 (= +12). In Vlaanderen bleef de belangstelling (-1) dus quasi status-quo.


Welke clubs zijn het sterkst vertegenwoordigd? In 2000 waren dat Littera Tessenderlo (16), Blanco Tielt (12) en Olympus Deinze (12). Vijf jaar later zijn dat Littera Tessenderlo (17), Et*cetera Genk (11) en Blanco Tielt (11). Het aantal geklasseerden liep het felst achteruit bij Everna Evere (-6), Olympus Deinze (-5) en Zeekant Oostende (-4). De grootste groei kan men waarnemen bij Fair Play Destelbergen (+6) en Et*cetera Genk (+6).

Welke provincies zijn het best vertegenwoordigd, en welke evolutie is daar merkbaar? In West-Vlaanderen (-9) en Oost-Vlaanderen (-3) loopt het aantal geklasseerden terug. Toch blijven ze met respectievelijk 47 en 42 leden de voornaamste "leveranciers" van competitiescrabbelaars. De andere provincies gaan licht vooruit. De grootste groei is merkbaar in Limburg (+7).