Scrabble Ranking

29 oktober 2007

Groot aantal correcties tijdens nacontrole van NTSV-IC

De nacontrole van het NTSV-toernooi werd uitgevoerd door Marc Seghers en zijn eegade Marianne Van den Nest. Ze zagen zich verplicht om de eindscores van 23% van de deelnemers aan te passen. Toen op de interclub van Coxhyde-Zeekant het ARENDJE van tien deelnemers een veel te lage score kreeg, resulteerde de nacontrole in een totale correctie van 689 punten. Tijdens de nacontrole van de NTSV-interclub dienden Marc en Marianne aanpassingen te doen voor in totaal 863 punten. Vijftien spelers verloren samen 568 punten, terwijl dertien anderen 295 extra punten kregen toegewezen. Hieronder een overzicht voor de aanpassingen van meer dan 10 punten.


Op een kleine correctie voor Guy Mangelschots na (+5 pt.) werden alle andere wijzigingen aangebracht bij spelers die na de wedstrijd minder dan 700 punten achter hun naam hadden staan. De beperkte nacontrole meteen na de wedstrijd kan deze vaststelling verklaren. Bovenstaande cijfers geven aan dat meerdere geïsoleerde fouten gemaakt werden, en dat niet één woord à la ARENDJE als verklaring kan ingeroepen worden. Wat het ook weze, de jury heeft gewis haar beste beentje voorgezet en zich gekweten van een noodzakelijke taak. Het NTSV-bestuur zal zeker benieuwd zijn naar de conclusies van Marc en Marianne en er alles aan doen om het risico op eenzelfde foutenmarge in de toekomst te beperken.

27 oktober 2007

NTSV-toernooi te Genk: Omer Van Hoecke kwam, zag, won en genoot!

Het seizoen 2007 zit erop voor wat rankinginterclubs betreft. De veertiende en laatste wedstrijd werd op 27 oktober in Genk gespeeld. In totaal traden 123 deelnemers aan, en 22 clubs stuurden voldoende spelers om in aanmerking te komen voor de clubtrofee.

Wil je de wedstrijd naspelen? Klik dan hier


De partij werd ingezet met GENOOT. Dit woord zou een belangrijke rol spelen in het vervolg van de wedstrijd. Het kon immers met behulp van negen drieletterwoorden verlengd worden tot op het donkerrode driemaal-woordwaarde-vakje. Reeds in de tweede beurt kon dat, doch enkel de computer kende blijkbaar EERGENOOT, en scoorde hiermee vijf punten meer dan enkele spelers die WEERZEG produceerden. Het is niet verwonderlijk dat men EERGENOOT links lieten liggen, want het aantal Google-hits voor EERGENOOT en EERGENOTEN bedraagt samen slechts vijf eenheden! Die woorden worden dus eigenlijk quasi niet gebruikt. In de vierde beurt kon voor het eerst een scrabble gevormd worden. SAMENVAT (69 pt.) was niet echt moeilijk, maar werd toch door menig deelnemer gemist. Drie beurten later volgde de tweede scrabble, nl. GEBEDELD (86 pt.). Alweer een alledaags woord, maar bijlange niet iedereen merkte de mogelijkheid op binnen de toegemeten 180 seconden denk- en schrijftijd. Sommigen kozen voor een BEDGENOOT (45 pt.). Diegenen die een GELDBODE naar de jury stuurden, kregen een onverwachte nulscore. In de achtste beurt was CELGENOOT goed voor 45 punten. Enkele vogelkenners slaagden er echter in om met ALCYONEN (=ijsvogels) alle blokjes weg te leggen. Alleen Omer Van Hoecke, de winnaar van de jongste interclub in Oostduinkerke, legde dat woord op de meest lucratieve plaats. Dat wekte bewondering bij de andere deelnemers. De buit van 99 punten werd hem gegund. Het scrabblegeweld was nog niet over. In de negende beurt dikte PONSTANG (67 pt.) de totaalscore verder aan. Meteen daarna werd met RADIEUS (109 pt.) (= stralend van geluk) het totaal nog opgekrikt naar 606 punten. De DISGENOTEN waren in die beurt goed voor 42 punten. Jan De Ridder van Heureka Mechelen voerde na tien beurten de tussenstand aan met 570 punten. Solist Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen lag 28 punten achter, en Jan Cornet van Vandalen Schoten volgde op 33 punten.

Een alcyon

Het zou moeilijk worden om favoriet Jan in de tweede wedstrijdhelft nog van de leidersplaats te verdringen, ... ware het niet dat hij in de elfde beurt tegen een nulscore aanliep. Hij paste strategisch voor het onzekere NAKRASSE (76 pt.) en koos voor de 42 punten van RASGENOOT (= iemand die tot eenzelfde ras behoort als iemand anders). In de dertiende editie van Van Dale kwam RASGENOOT nog voor, dat wist "de Meester" zeker, doch in de veertiende is het door de redactie geschrapt. Naar het waarom heeft ieder het raden, want de negen andere negenlettersamenstellingen met -GENOOT werden allemaal behouden. Het Groene Boekje kent een RASGENOOT en in Google scoren RASGENOOT en RASGENOTEN samen 2496 hits, vergelijkbaar met BEDGENOOT en BEDGENOTEN (2579 hits). Jan De Ridder en enkele anderen kregen dus niet alleen onverwacht, maar ook onverdiend een nulscore. In de dertiende beurt diende de zevende scrabble zich aan. Velen vonden BROZERE, doch niet iedereen durfde de aanbouw BIE (= bijzonder) aan. Een laatste, puntenrijke scrabble volgde in de veertiende beurt. MEMENTO (= gedenkteken, herinnering) leverde 109 punten op. Sommigen konden met OMMETEN (= om iemands lijf de maat meten voor een kledingsstuk dat men maken zal) de schade beperken. Reeds in de zeventiende beurt werd met HOED het spel beëindigd. De eindscore bedroeg 1030 punten. De gemiddelde moeilijkheidsgraad van de acht scrabbles, maar ook het feit dat er in de eerste zeven scrabblebeurten slechts één scrabble mogelijk was, maakte van de partij een moeilijke wedstrijd. Dat mag blijken uit de eerder lage score van de winnaar (89.32 %), en uit het feit dat de eerste B-speler, nl. Leppens Maria-Dominique van Vandalen Schoten, pas voorkomt op de vijftigste plaats. Bovendien slaagde geen enkele A5-speler erin om een top twintig-plaats te bemachtigen. Kleppers voorin dus.

Winnaar van de partij werd, net als veertien dagen eerder, Omer Van Hoecke. Acht jaar wachten op een overwinning (Oostduinkerke 13/10/2007), en dan kort na mekaar twee overwinningen op zijn naam schrijven, dat is wel heel bie. Rasgenoot Jan De Ridder eindigde slechts twee punten achter Omer op de tweede plaats. Zonder solo zou Omer de overwinning dus niet behaald hebben. Op de derde plaats eindigde een bijzonder gelukkige Marianne Van den Nest van 't Peirt Dendermonde. Heel radieus stapte ze naar voor om haar prijs in ontvangst te nemen. Naast Marianne eindigden ook Julien Struyve van Quercus Ronse en de jonge Pasquinel Boussery van Blanco Tielt als A4-spelers in de top tien.


Omer neemt de eerste prijs in ontvangst
(Klik op de foto voor een grotyere weergave)


De top tien in Genk
(Klik op de foto voor een grotere weergave)
In de top tien eindigden vier Litteranen. Frans Symons (4e), Ronny Heylen (7e) en Cris Clonen(9e) behaalden samen 20 plaatspunten wat goed genoeg was voor de cluboverwinning. De vierde op rij voor Littera. Het bijzonder sterk presterende 't Peirt Dendermonde totaliseerde 28 plaatspunten, hun beste prestatie in 2007. Dankzij het sterke seizoenseinde van 't Peirt eindigt deze Oost-Vlaamse club nog op de derde plaats in het clubkampioenschap 2007. Lettergreep Amersfoort blijft hen nog enkele punten voor. Littera Tessenderlo was reeds langer zeker van de titel in eerste afdeling.


Het trio Frans Symons, Cris Clonen en Ronny Heylen
won voor Littera de clubtrofee
(Klik op de foto voor een grotere weergave)


Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de gemiste hogere zet, de solo en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier .

25 oktober 2007

Vooruitblik op de laatste interclub in Genk

Op zaterdag 27 oktober zal in hartje Limburg de laatste interclub van het seizoen 2007 plaatsvinden. Genk is de tweede belangrijkste stad in Limburg, en wordt steeds meer en meer gelieerd met het Belgische topvoetbal. Vroeger riep die plaats bij vele mensen herinneringen op aan de mijnbouw, maar dat ebt langzaam weg. De lieden die in Waterschei, Winterslag of het nabij gelegen Zwartberg (what's in a name?) als kompel de mijnbouw van zeer dichtbij hebben gekend, worden kleiner in aantal. De terrils en de statische, vaak knap gerestaureerde mijngebouwen zullen evenwel nog zeer lang de nieuwe generaties herinneren aan de tijden waarin het mijnwezen in Genk het leven domineerde.


Eén van de talloze getuigen van het mijnverleden

Anno 2007 zetten geen kompels, maar wel shopgeile mensen koers naar het Genkse centrum. Op 27 oktober zullen ook Vlaamse en Nederlandse scrabbelaars de weg wel vinden. De om en bij 125 deelnemers kijken al uit naar de wedstrijd. Et*cetera Genk is gastheer, stelt de accommodatie ter beschikking, baat de kantine uit en levert enkele helpers. De eigenlijke organisatie wordt waargenomen door het NTSV-bestuur en enkele bereidwillige medewerkers.

Misschien wordt het wel de laatste interclub op Genkse bodem. Et*cetera Genk blijkt na drie geslaagde interclubs niet langer als organisator voor te komen in het programma 2008. De club nam die beslissing nadat het NTSV-bestuur in juni 2007 zonder vooroverleg met Et*cetera de definitieve uitslag van de interclub editie 2007 had gewijzigd. Een deelnemer had daar om verzocht. Dit was geen prettige ervaring voor de Et*ceteranen. Het feit dat één en ander gebeurde nadat het NTSV-bestuur in het verslag van de bestuursvergadering van april 2007 verklaarde dat het de rol is van de organisator om zich te buigen over protesten van deelnemers, en dat het NTSV-bestuur hooguit door die club om advies kan gevraagd worden, maakte de beslissing van het NTSV-bestuur helemaal onbegrijpelijk. Na uitvoerige excuses van het NTSV-bestuur blijft Et*cetera Genk bij haar beslissing. Een drastisch, maar tegelijk zeer begrijpelijk standpunt. "The case is" inmiddels "closed" en zal de scrabblepret aanstaande zaterdag gewis niet ondermijnen!

Na de wedstrijd van zaterdag kan de definitieve seizoensranking opgesteld worden. Leider Jan De Ridder kan alleen nog door een uitschuiver van formaat op de eindmeet geklopt worden. Naaste achtervolger Ronny Heylen gelooft waarschijnlijk zelf niet in een mirakel. In de clubranking is Littera Tessenderlo niet meer bij te benen. Zonder die topclub zou de strijd bijzonder spannend geweest zijn. De vijf achtervolgende clubs liggen maar 42 puntjes uit mekaar, en kunnen mits een goede prestatie de tweede plaats nog bemachtigen. Behoudt Lettergreep Amersfoort de tweede plaats, of wipt thuisspelend Et*cetera Genk nog naar de tweede plaats? Littera verloor nog nooit in Genk, en zal met haar 14-koppige delegatie opnieuw voluit voor de dagoverwinning gaan.

Na de Genkse interclub zullen de scores die in 2006 in Oostduinkerke behaald werden, geschrapt worden uit de ranking. In die wedstrijd speelden enkele deelnemers ver onder hun normale niveau. Namen die het meest in het oog sprongen: Luc Steels (50.0 RP), clubgenoot Kris De Beule (46.40 RP), Cécile Verstraete (46.00 RP), Sjaan Neuteboom (40.30 RP), Corrie Hennekam (63.90 RP), Magda Lezy (65.00 RP) en Paul Ausloos (63.80 RP). De kans is wel zeer groot dat zij hun namen na zaterdagavond wat hoger in de ranking moeten zoeken.

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Helaas, dan moet ik je teleurstellen. Pennigmeester Mitt Donckerwolcke zou op mijn verzoek aan het NTSV-bestuur vragen of de deelnemerslijst door mij mocht gepubliceerd worden. Tot op heden mocht ik geen reactie ontvangen, hetgeen er op wijst dat de lijst niet wordt vrijgegeven. Het waarom is niet duidelijk, maar desalniettemin kan ik de keuze van de organisatoren aanvaarden.


Succes in Genk!

13 oktober 2007

Omer Van Hoecke zegeviert in Oostduinkerke

Op 13 oktober stond de voorlaatste interclub van seizoen 2007 op het programma. Oostduinkerke leverde met zaal "Witte Burg" een mooi decor. Nederlanders en Limburgers dienden meer dan 200 kilometer af te leggen om deze uithoek van West-Vlaanderen te bereiken, en dat is voor velen net iets té. Met 122 deelnemers, een stijging van 15% ten opzichte van 2006, waren de organisatoren nochtans zeer tevreden.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan hier

Zeven ingeschreven NTSV-leden lieten zich afmelden. Onder hen klappers als Jos Leyssens van Chipka Aalst, Herman Vanackere van Ypsilon Heist en Bert van der Loo van Arendsoog Amsterdam. Yoni Cornelis, een jonge deerne en lid van Zeekant Oostende, liet zich nog aan de deelnemerslijst toevoegen en speelde haar eerste interclub. Wedstrijdleider van dienst was Urbain Derycke van Coxhyde. Met zijn 73 lentes mag hij zich de oudste wedstrijdleider uit de rankingcompetitie noemen. Nadat hij een eerste keer met zijn hand door het letterzakje had gegraaid, puurden de meesten uit zijn trekking een woord van dertig punten. De jury liet de interessante opener ZANIKE op het bord leggen. In de tweede beurt lukte Lettergreepkampioen Jan de Kruiff de eerste en meteen ook enige solo van de partij. Zijn vondst KWAPSTE (= onwel, ziekelijk week) bracht 34 punten op, alsook een applaus en een fles champagne! Met REX werd in de derde beurt ZANIKE verlengd tot ZANIKER (40 pt.). In de vierde beurt haalde Urbain voor het eerst een blanco blokje uit het zakje. Dat leidde tot vele tientallen scrabblemogelijkheden. In die beurt werd met behulp van OLIETANK het spelbord ontsloten tot tegen de bovenkant. Dat verhoogde de aanbouwmogelijkheden aanzienlijk. Twee beurten later streek met ARENDJE de tweede scrabble op de spelborden neer. Dat een ZANIKER niet van ophouden weet, mochten de deelnemers ondervinden in de zevende beurt. QUAD verlengde toen de ZANIKER tot ZANIKERD. Met DUENA (= een rijke gezelschapsdame voor meisjes uit begoede stand) kreeg in de achtste beurt een minder bekend woord een stek op het bord. Net voor de pauze werd een derde scrabble op de deelnemers losgelaten. AFWOEIEN tilde de tussenstand op tot 530 punten. Jan Cornet van Vandalen Schoten voerde het deelnemersveld aan met 512 punten. Hij werd gevolgd door Corrie Hennekam (502 pt.) en Rita De Swaef (500 pt.), twee leden van De Wase Sint-Niklaas. Met Anne Daniels (4e) en Rina Van Mierlo (10e), en Jef Debacker (5e) en Monique Deprez (7e) telden ook Et*cetera Genk en Blanco Tielt twee leden in de voorlopige top tien. Welke club zou de clubtrofee binnenhalen?

Na de pauze werd de tussenstand nog flink overhoop gehaald. De voornaamste verklaring moest gezocht worden in drie bijkomende scrabbles met een hogere moeilijkheidsgraad. Het begon al in de elfde beurt met TOEMETE, in aanbouw met UT en ASO. Meteen daarna wachtte een wolfijzer. ONTLENER leverde 89 punten op, doch leider Jan Cornet en nog een vijftiental anderen liepen met het anagram ONTLEREN tegen een pijnlijke nulscore aan. Van Dale heeft wel ONTLEERD (= iets ontleerd zijn, iets afgeleerd hebben) opgenomen, doch het in Google meer dan dubbel zo hoog scorende ONTLEREN werd door de redactie niet weerhouden. Het Groene Boekje kent ONTLEREN ook. De pechvogels die voor dit woord geen punten kregen, hebben hieraan echter geen boodschap. In de vijftiende beurt volgde met MISVAREN de laatste scrabble. Wie er voldoende vertrouwen in had dat dit een werkwoord was, kon in de zestiende beurt met DEFECT, in aanbouw met MISVAREND nog 58 belangrijke punten binnenrijven. Nadien bolde men uit naar het einde van de wedstrijd en een mooie eindscore van 1024 punten.

Wie mocht de overwinning op zijn naam schrijven? Senior Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen! Deze man stapelde in de voorbije jaren de ereplaatsen op, doch aan winnen kwam hij blijkbaar niet meer toe. Op 22 mei 1999 won hij in Erpe-Mere een laatste keer een interclub. Nu, acht jaar later, deed Omer op 62-jarige leeftijd die prestatie over. Een laatste opflakkering van helderheid in zijn bovenkamer? Neen, die overweging wordt door iedereen als voorbarig bestempeld. In het verleden hebben Willy Lintermans van Littera Tessenderlo en Corrie Hennekam van De Wase al aangetoond dat men als bijna 70-jarige ook nog kan winnen. Absolute recordhouder op dat vlak is Marcel De Bouvere zaliger, die op 24 mei 1997 een interclub won op een leeftijd van om en bij de 80 jaar!

Op de tweede plaats eindigde verrassend A5-speelster Magda Lezy van Syllabe Izegem. Zij behaalde 968 punten, slechts acht minder dan winnaar Omer. Achter haar eindigde Frans Symons van Littera Tessenderlo. Na een nulscore in de achtste beurt legde Frans een bijna foutloos parcours af, met een verdiende derde plaats als resultaat. Favoriet Jan De Ridder eindigde vierde o.a. omdat de ONTLENER aan zijn aandacht ontsnapt was. In het kielzog van Frans Symons waren na de pauze ook zijn clubgenoten Alex Reymen en Ronny Heylen in de top tien komen postvatten. Dit leidde tot de zevende interclubzege op dertien wedstrijden voor Littera Tessenderlo. Rita De Swaef speelde voorzichtig en eindigde op een achtste plaats. Dankzij deze prestatie komt zij in de vrouwenranking op de eerste plaats. Ze onttroont de Nederlandse Jos van Rooijen. Voor hoelang?
Omer Van Hoecke won voor een verrassend sterke Magda Lezy
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Uit onderstaande tabel mag blijken dat Magda Lezy zich bijna 20 rankingpunten overtrof. Alleen Walter Ivens van Heureka Mechelen had blijkbaar een nog iets grotere superdag. René Uytterhoeven van Alfabet Putte behaalde bijna 17 RP meer dan verwacht mocht worden op basis van zijn rankingscore. Zijn veertiende plaats leverde hem de B-trofee op. Ook Bart Verbeke van Blanco Tielt en zijn jonge clubgenoot Pasquinel Boussery presteerden verrassend sterk.
A-spelers Jan Wouters (A5) van Heureka Mechelen, en Rudi Franckaert (A4) van Ypsilon Heist zullen aan hun prestaties in Oostduinkerke geen positieve ervaringen overhouden. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Gerda Van Mierlo (A3) van Et*cetera Genk.Littera Tessenderlo hield 't Peirt Dendermonde van de cluboverwinning. Chipka Aalst en Et*cetera Genk, de naaste achtervolgers van Littera in de clubranking, konden geen goede prestatie neerzetten. Zij moeten mede hierdoor toezien hoe de clubs uit Amersfoort en Destelbergen de tweede en derde plaats in de clubranking inpalmen.Bij het naar huis rijden werden meerdere spelers geconfronteerd met een fout puntenaantal. De organisatoren lieten inmiddels weten dat er inderdaad in de zesde beurt iets is misgelopen. Niet alleen is het netwerk uitgevallen, maar ergens moet er bij het heropstarten een kronkel zijn gemaakt in de verwerking van de briefjes die bij het uitvallen reeds waren ingegeven. Er waren heel wat “ARENDJES” uitgebroed maar deze die in de uitgevallen computer werden ingebracht hebben allemaal een andere score gekregen. De eerste dertig van de voorlopige uitslag hebben naar verluidt hun punten al gekregen bij de vluchtige controle na de wedstrijd. In elk geval,de verantwoordelijken zoeken het uit en de fouten worden uiteraard zo vlug mogelijk voor iedereen rechtgezet. De organisatoren excuseren zich bij monde van Rita Meurrens, en hopen dat de deelnemers de excuses willen aanvaarden.

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de vier gemiste hogere zetten, de solo en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier .

10 oktober 2007

Interclub te Oostduinkerke

Veertien dagen na de interclub van 't Peirt Dendermonde is het nu de beurt aan Zeekant Oostende en Coxhyde Koksijde om hun jaarlijkse scrabble-interclub te organiseren. Plaats van het gebeuren: feestzaal "Witte Burg". Net als Dendermonde pakt ook Oostduinkerke uit met een paard als toeristische troefkaart. De kustgemeente pretendeert de enige plek ter wereld te zijn waar garnalen nog gevangen worden door een visser te paard.


De garnaalvisser wijst de weg naar de Witte Burg

In 2005 en 2006 daagden minder dan 110 deelnemers op. Indien echter elke ingeschrevene aanstaande zaterdag effectief aanwezig zal zijn, zullen de 128 spelers elk 127 tegenstanders tellen. De organisatoren zullen blij zijn met die opkomst. De best vertegenwoordigde clubs zijn Ypsilon Heist (15), Blanco Tielt (10) en Fair Play Destelbergen (8). In totaal zijn er 61 A-spelers, 55 B-spelers en 12 niet-geklasseerden van de partij. Hoogst geklasseerde afwezigen zijn Riccardo Ounane (3e) van Chipka Aalst en Stefaan Roels (6e) van Littera Tessenderlo.


Na Oostduinkerke zullen de scores die in 2006 in Dendermonde behaald werden, geschrapt worden uit de ranking. In die wedstrijd (=link) speelden enkele toppers en subtoppers onder hun normale niveau. Namen die het meest in het oog sprongen: Frans Symons (79.3 RP), Odrada Van de Vliet Odrada (74.8 RP), Rina Van Mierlo (70.1 RP) en vooral Tina Verdonckt (60.6 RP). Het wegvallen van deze scores schept mooie perspectieven voor de betrokkenen. Tina moet gewoon trachten gelijke tred te houden met haar buurman, Jan De Ridder, en dan kan er weinig mislopen. Het zal ook uitkijken zijn naar de prestatie van Rita De Swaef van De Wase Sint-Niklaas. Indien ze iets meer dan 90 RP scoort, zal ze de leiding nemen in de vrouwenranking. Alleen een zeer goede prestatie van Odrada Van de Vliet zou dat nog kunnen verhinderen. Huidige aanvoerster Jos van Rooijen van Lettergreep Amersfoort zal zich bij afwezigheid niet kunnen verdedigen.

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Werp dan
hier (=link) een blik op de deelnemerslijst met spelersnummers. Een goede reis naar Oostduinkerke!