Scrabble Ranking

28 augustus 2011

Jan De Ridder een klasse te sterk in het Atheneum te Ronse

Op 27 augustus werd in Ronse de negende interclub van het lopende seizoen afgewerkt. Floris van Ouwerkerk en Jan de Kruiff waren in Nederland gebleven, waardoor favoriet Jan De Ridder vooral de Vlaamse concurrentie het hoofd zou moeten bieden. Tweedeklasser Blanco Tielt was de best vertegenwoordigde club.

MICJE was het eerste woord dat op het bord kwam. Bijlange niet iedereen kende dat woord, en hetzelfde kon gezegd worden van TRAWLEN, de scrabble die in de daaropvolgende beurt op het bord achterbleef. Zij die met WARTALEN punten trachtten te scoren, vingen bot.  Toen in de derde beurt JAAGDEN uit het letterzakje kwam, schreef niet iedereen dat woord onmiddellijk op het beurtbriefje. De ene durfde niet, de andere dorst niet en nog een andere dierf dat niet. Was de verleden tijd van "jagen" alleen "joeg", of kon ook "JAAGDE" aanvaard worden? Jazeker, zo oordeelde van Dale. Twijfelaars zochten en vonden zekerheid in minder puntenrijke alternatieven als NAJAGEND en MANDAGJE.  In de vijfde beurt kwam de derde scrabble eraan. ONTRUIM was voor iedereen haalbaar, maar het minder gebruikelijke OMTURNT bracht meer punten op. De lettertrekker spande in de zevende beurt ongewild een eerste valstrik. Iets met pek, zeep of olie insmeren, wordt ook omschreven als inpekken, inzepen en inoliën. Iets of iemand insmeren met zalf, INZALVEN dus, kan niet op de goedkeuring van van Dale rekenen. Jan De Ridder en achttien andere spelers kregen een nulscore, zijnde 42 punten minder dan de vinders van FLENZE. Met YAWLS voeren de deelnemers de pauzetaart tegemoet. Christine Feijen (530 pt.) had tot dan toe slechts 25 punten gemist en voerde de tussenstand aan. Rob Rondou (526 pt.), Monique Deprez (525 pt.) en Willy Van Laethem (522 pt.) volgden op minder dan tien punten.

MIC : Maximale Immissie-Concentratie
TRAWLEN : met een trawlnet (kegelvormig net) vissen
OMTURNEN : (iets of iemand) doen veranderen
FLENZEN : (een scheepslading) vlug overnemen
YAWL : scheepje met twee mastenNa de spelhervatting zorgde de organisatie voor een première. Rob Rondou verlengde BREED tot STROBREED en kreeg hiervoor niet alleen 30 punten, maar ook een solo-applaus en een fles wijn. Eén beurt te laat bleek dat ook Jan Mahieu dat woord gelegd had, waardoor er dus sprake was van een duo. Ook Jan kreeg zijn punten, applaus en wijn. Rob en Jan gaan de scrabble-annalen in als het tweetal dat een soloprijs kreeg voor een duo. Het is hen gegund.    

In de dertiende beurt kon mits het oppikken van "TE" de negenletterige scrabble SMOUTENDE gelegd worden. De score bleef beperkt tot zeventig punten, nauwelijks veertien punten meer dan de buit voor de vierklappers NUDISME en MODIEUSHet vinden van de vierde scrabble bracht dus niet veel baat bij. In de veertiende beurt zat iets meer muziek. Wie de vijfde scrabble PIANINOS vormde kreeg 94 punten, terwijl het al even moeilijke SAPONIEN of SAPONINE goed was voor 72 punten. Geen enkel ander woord leverde minstens veertig punten op, en dat zorgde voor verschuivingen in de rangschikking. De uitslag kreeg geen kans om in een definitieve plooi te vallen. Een prachtige trekking in beurt vijftien leidde tot een zesde scrabble. De deelnemers lieten honderden woorden los op het bord, maar moesten quasi altijd vaststellen dat de aanbouwmogelijkheden ontbraken. Constipatie op het bord, consternatie bij menig speler. Zij die -meestal weinig overtuigend- kozen voor WERKENDS of DRENKJES hadden succes. Ook DREKNEST en DREKSTEEN gaven recht op de scrabblebonus, maar niemand stuurde deze woorden richting jury. Diezelfde jury merkte bij de ingave van de beurtbriefjes van beurt achttien dat een nieuwe valstrik slachtoffers gemaakt had. INGAVE zou geen correct Nederlands zijn. INPUT en INVOER daarentegen wel. Na negentien beurten was het spel afgelopen. Met de bijzonder ronde eindscore van 1000 punten werd de fraaie kaap wel bereikt, maar niet gerond.

SMOUTEN : met vet insmeren, invetten
SAPONIEN : bepaalde groep van glycosiden
PIANINO : piano waarvan de snaren opwaarts lopen
DRENK : drenkplaats
DREKNEST : plaats van zedelijk vuil
DREKSTEEN : in de darm verhard stuk drek

De overwinning was voor Jan De Ridder. De favoriet had het weer geklaard. Zijn onverwachte nulscore bleek hem uiteindelijk geen strobreed in de weg gelegd te hebben. Enkele  opvallende vaststellingen: Jan miste 47 punten, waarvan er 42 konden verklaard worden door zijn nulscore. En verder: Jan zag vijftien van de negentien maxen, terwijl geen enkele ander speler meer dan tien maxen totaliseerde. En bovendien: Jan zag de zes scrabbles, Frans Symons vond er vijf, en niemand anders kwam verder dan vier exemplaren. Kortom: Jan De Ridder is de verdiende winnaar. Alleen Willy Van Laethem en Frans Symons bleven minder dan 10% uit de buurt van de winnaar. Ze werden respectievelijk tweede en derde.

Het wedstrijdblad

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaveDe volledige individuele uitslag vind je hier.

De top 10, met centraal Chris Dehoperé, de beste B-speelster
(Klik op de foto voor een grotere weergave)