Scrabble Ranking

27 mei 2006

Jan De Ridder en Littera outstanding in Genk

De interclub van Et*cetera Genk werd geopend met de 10-puntenzet DES. Slechts 73 van de 99 deelnemers mochten de 10 punten op hun actief schrijven. In de vijfde beurt werd de letter Q voor het eerst getrokken, en met QUENA bleef die ook meteen achter op het bord. Onmiddellijk daarna volgde de eerste scrabble. In totaal zouden 22 deelnemers met AANRIJVEN 82 punten binnenrijven, terwijl 21 anderen met een nulscore flirtten door AANVRIJEN te wagen. Ze werden helaas niet beloond voor hun stoutmoedigheid. In de achtste beurt volgde de belangrijkste zet uit de partij. Vijf deelnemers kenden en zagen SOFREIN en scoorden hiermee 80 punten. Na de partij zou blijken dit vijftal in de top-6 van de uitslag eindigde! Willy Lintermans (Littera) en Mieke Beks (Zandloper) konden met INFERNOS, de andere mogelijke scrabble, de schade beperken. Dat scrabbelen niet altijd moeilijk hoeft te zijn, bleek in de negende beurt. Maar liefst 98 van de 99 spelers zagen minstens één van de vele tientallen scrabbles. SPEECHE leverde 115 punten op, en kwam op het bord. Na het puntenrijke YELDEN volgde de pauze.

De moeilijkste scrabble werd meteen na de pauze op de zaal losgelaten. Slechts drie deelnemers legden AFROESTEN voor 63 punten. Met een niet-scrabble konden toen 48 punten verdiend worden. Cris Clonen (Littera) kreeg voor zijn FRONTMAN een onverwachte nulscore, en verloor zo een plaats in de top-10. Na het spel bleek de nieuwste Van Dale dit woord wel te kennen, dus vanaf 1 januari 2007 zal men er punten voor krijgen. In de twaalfde beurt werd met een nieuwe scrabble alweer aan de boom geschud. ONDERLAG leverde 98 punten op. Alweer konden slechts 25 deelnemers hun letters allemaal wegspelen. De zesde scrabble van de partij, nl. EINDVORM, leverde 84 punten op voor acht deelnemers. Het moge duidelijk zijn dat vijf van de zes scrabbles eerder moeilijk waren. Dat leverde een relatief lage score op voor de winnaar. Ook de prestatie van de speler die midden in de uitslag eindigde, was met 64.47% eerder matig te noemen. Jan De Ridder (91.04%) won en hield Ronny Heylen (84.06%) maar liefst 71 punten achter zich. Annemie De Waele (81.59%) werd derde. De andere deelnemers scoorden minder dan 80%. Dankzij zijn overwinning klimt Jan in de ranking naar een score van 98.17 RP over de laatste 15 interclubs. Het is geleden van september 2003 dat de leider een nog betere score had. Het verschil met Ronny Heylen, die terug de tweede plaats van Jan De Kruiff overneemt, bedraagt 6.33 punten. Ook dat is op twee na het grootste verschil dat ooit bestaan heeft tussen de leider en de nummer twee in de ranking. Bij de clubs lukte Littera Tessenderlo met slechts 15 plaatspunten de beste prestatie van het lopende seizoen. Fair Play Destelbergen werd tweede met 33 plaatspunten.
Jan De Ridder wint De Mijnwerker
(klik op de foto voor een groter beeld)

De individuele uitslag (max. 1016 pt.)

1. Jan De Ridder / Mechelen / 925 pt. / 100 RP
2. Ronny Heylen/ Tessenderlo / 854 pt. / 93.43 RP

3. Annemie De Waele/ Mechelen / 829 pt. / 91.11 RP
4. Luc Steels/ Destelbergen / 809 pt. / 89.26 RP
5. Frans Symons/ Tessenderlo / 807 pt. / 89.07 RP
6. Jan Cornet/ Schoten / 804 pt. / 88.80 RP
7. Jos Leyssens/ Aalst / 801 pt. / 88.52 RP
8. Jan De Kruiff/ Amersfoort / 797 pt. / 88.15 RP
8. Herman Theys/ Tessenderlo / 797 pt. / 88.15 RP
10. Omer Van Hoecke/ Destelbergen / 788 pt. / 87.31 RP

De clubuitslag

1. Littera Tessenderlo / 15 / R. Heylen, F. Symons, H. Theys
2. Fair Play Destelbergen/ 33 / L. Steels, O. Van Hoecke, K. De Beule
3. Heureka Mechelen/ 41 / J. De Ridder, A. De Waele, J. Gesquière
4. Lettergreep Amersfoort/ 57/ J. De Kruiff, R. Montauban, W. Groen
5. Chipka Aalst/ 73 / J. Leyssens, J. Van Pottelbergh, M. AntheunisDe top-10 en beste B-speler in Genk
(klik op de foto voor een groter beeld)

26 mei 2006

Wie strijkt de eer en de punten naar zich toe in de mijnstreek?

Op 27 mei zal in Genk, aan de voeten van de mijnterrils, de zevende interclub van het lopende seizoen gespeeld worden. Om en bij de 100 deelnemers worden in Genk verwacht. Het is goed merkbaar dat het merendeel van de NTSV-leden in Oost- of West-Vlaanderen gehuisvest zijn. De interclubs in Heist (161 deeln.), Gent (169 deeln.), Brugge (162 deeln.) en Tielt (140 deeln.) mochten een groot aantal deelnemers verwelkomen. Op de NTSV-interclub in het centraal gelegen Leuven werden nog 145 geïnteresseerden genoteerd, doch de opkomst in Utrecht (86 deeln.) en Genk (99 inschrijvingen) valt tegen. Dat verschil kan zeker niet verklaard worden door een "gebrek" aan kwaliteit. De organisaties in Utrecht en Genk moesten in 2005 zeker niet onderdoen voor de gemiddelde kwaliteit van de andere interclubs. Het zal dus wel de afstand zijn die bepalend is.

In het vooruitzicht van de wedstrijd in Genk kunnen we stellen dat het haast zeker is dat in de top van de ranking vijf spelers een mooie zaak kunnen doen:

 • Jan Cornet (7e) van Vandalen Schoten ziet een score van 76.3 RP wegvallen. Hij zal vrijwel zeker over Bert Leyssens en Riccardo Ounane springen, en neerkomen in de A2-categorie. Mogelijk grijpt hij zelfs de vierde plaats, doch dat zal afhangen van zijn eigen prestatie en die van Omer Van Hoecke.
 • Rob Rondou (11e) van Homerus Gent kan een score van 72.7 uitwissen. Het zal moeilijk zijn om hem uit de top-10 te houden. Een progressie van drie plaatsen lijkt waarschijnlijk.
 • Marcel Oostenbrink (16e) van A-stijger heeft de twaalfde plek binnen bereik. Het volstaat dat hij zijn score van Utrecht 2005 (79.7 RP) vervangt door een A3-score (+85 RP).
 • Idem voor Jos Leyssens (17e) van Chipka Aalst. Zelfs bij afwezigheid zal het wegvallen van de 76.7 RP hem een vijftal plaatsen doen opschuiven.
 • Erna Darcis die in Genk de rol van spelleidster zal vervullen, zal met genoegen een score van 70.3 RP uitwissen. Ze zal de top-20 binnentreden. Rita Montauban zal waarschijnlijk moeten vaststellen dat Erna de tweede plaats in de vrouwenranking zal inpalmen. Marleen Van Dooren (13e) zal haar leidersplaats alleen bij een serieuze wanprestatie aan Erna moeten overlaten.

 • Vier andere toppers zullen het moeilijk hebben om hun plaats in de ranking te behouden:

 • Jan De Kruiff (2e) van Lettergreep Amersfoort moet een score van 97.3 RP vervangen. Absoluut geen makkelijke opgave. De kans is groot dat hij zijn tweede plaats terug zal moeten afstaan aan Ronny Heylen..
 • Riccardo Ounane (5e) en Bert Leyssens (6e), beiden van Chipka Aalst, zien scores van respectievelijk 95.8 RP en 97.4 RP naar de archieven verhuizen. De kans dat zij hun positie aan de kop van de A3-rangen kunnen ruilen voor een A2-ranking is gering.
 • Frans Symons (8e) van Littera Tessenderlo, de winnaar van Utrecht 2005, moet zich als objectief stellen om een nieuwe sterke prestatie neer te zetten, zodat hij de schade van zijn wegvallende score van 100 RP kan beperken.

 • Welke club zal de mooie clubtrofee (een authentieke koperen mijnlamp) mee naar huis mogen nemen? Gouwgenoot Littera Tessenderlo heeft de mooiste kaarten, doch de andere clubs zullen erop gebrand zijn om beter te doen.

  21 mei 2006

  Bijzondere Algemene Vergadering 20 mei 2006

  Hieronder een verslag van de ranking-gerelateerde onderwerpen:

  Het voornaamste punt op de agenda van de bijzondere AV van 20 mei 2006 had betrekking op de opmaak en publicatie van rankings. De Raad van Bestuur was van mening dat publicatie van uitslagen en rankings voorbehouden is aan de Raad van Bestuur. Men ging ervan uit dat met name Ronny Rutten ten onrechte meende gelijkwaardige publicatierechten te hebben. Tijdens de uitwisseling van de verschillende meningen bleek snel dat alles bij het oude kon blijven: iedereen, NTSV-lid of niet, mag uitslagen van interclubs publiceren. Idem wat betreft de rankings.

  Alle partijen waren het erover eens dat de versies die voorkomen op de site van het NTSV de officiële versies zijn. Voorlopige uitslagen die verdeeld worden op de interclubs zelf, alsook de voorlopige rankings -aangepast op basis van de voorlopige uitslag- kunnen door iedereen gepubliceerd worden. De definitieve uitslag en de definitieve geüpdatete rankings verschijnen eerst op de NTSV-site, en pas nadien eventueel op andere sites. Indien er verschillen blijken te bestaan tussen de officiële cijfers en de versies die het resultaat zijn van andere cijferaars, dan zal dit rechtstreeks aan de ranking-verantwoordelijke gemeld worden. Het staat iedereen vrij om bijkomende rankingcijfers (vrouwenranking, rankingarchieven, rankingrecords, ed...) aan te bieden.

  Ook met betrekking tot de weergave van de seizoensranking blijft alles bij het oude. Niet alleen op het einde van het seizoen, maar ook in de tussenstanden volstaat een deelname aan minstens 33% van de gespeelde interclubs (af te ronden naar boven) om opgenomen te worden in de seizoensranking. De Raad van Bestuur deelde mee dat de weergave van de clubranking niet zal wijzigen, en dat dus net zoals in vorige seizoenen de tussenstanden zullen gebaseerd worden "op de 50% beste resultaten".

  Nihil nove sub sole. In de praktijk blijft vrijwel alles bij het oude. en daar kon nagenoeg iedereen zich mee akkoord verklaren.

  15 mei 2006

  Rankingtoppers en Rankingrecords

  In september 1996 werd de toenmalige scrabbleranking in een nieuw kleedje gestoken. Aan de leiding stond toen ene zekere Jan De Ridder van Heureka Mechelen. Nederlander Marc de Smit, actief bij Homerus Gent, stond op een tweede plaats. Sindsdien zijn er haast 10 jaar verstreken en werden 125 rankinginterclubs betwist. Tijd om eens even terug te blikken. Na wat opzoekingswerk kwamen twee nieuwe rubrieken tot stand op www.duplicate-scrabble.be (in het menu "Individuele Ranking" ).

  In de rubriek "Rankingtoppers" wordt voor alle interclubs die gespeeld werden sinds september 1996 opgegeven wie destijds de leidersplaats en de tweede plaats in de ranking bezette. Wat kunnen we daaruit leren? De voornaamste en tegelijk duidelijkste vaststelling is dat in die hele periode slechts één man de ranking heeft aangevoerd, nl. Jan De Ridder. Op de tweede plaats daarentegen komen tien verschillende namen voor:
  1 Ronny Heylen / Littera / 63 maal
  2 Dirk Van den Herrewegen / Peirt / 23 maal
  3 Riccardo Ounane / Chipka / 14 maal
  4 Omer van Hoecke / Fair Play / 11 maal
  5 Marc De Smit / Homerus / 5 maal
  6 Marc Baelde / Heureka / 3 maal
  7 Jos Leyssens / Chipka / 3 maal
  8 Bert Leyssens / Chipka / 2 maal
  9 Stefaan Roels / Littera / 1 maal
  10 Jan De Kruiff / Lettergreep / 1 maal

  Ronny Heylen stond even vaak op de tweede plaats als de negen andere tezamen. Voor het eerst was dat op 28 februari 1998, inmiddels ook reeds meer dan 8 jaar geleden. Van augustus 2002 tot augustus 2004 stond hij gedurende twee jaar onafgebroken op de tweede plaats. In 2006 lijkt de concurrentie voor die tweede plaats sterker dan ooit tevoren. Na de interclub in Utrecht (mei 2006) verdrong Jan De Kruiff Ronny Heylen van de tweede plaats, doch Ronny ambieert een snelle terugkomst naar zijn vertrouwde plek.

  Na elke volgende interclub zal het overzicht Rankingtoppers geüpdatet worden.

  Sinds augustus 2003 onderging de ranking een heuse gedaanteverandering. In het overzicht Rankingtoppers werd voor alle interclubs die nadien volgden het rankingpercentage van de leider en de tweede opgenomen. Uit dat cijfermateriaal blijkt o.a. dat Riccardo Ounane van 12 maart 2005 tot en met 4 juni 2005 een heel sterke periode gekend heeft. Hij naderde op 16 april 2005 Jan De Ridder tot op 0.66 RP! Momenteel is de voorsprong van Jan op de tweede alweer opgelopen tot 6.41 RP, het op één na grootste verschil sinds augustus 2003. De onttroning van Jan lijkt dus nog veraf.  "Alleenheerser" Jan De Ridder

  De andere nieuwe rubriek kreeg de naam "Rankingrecords". Het overzicht zal in de toekomst geüpdatet en uitgebreid worden. Teneinde appelen met appelen te kunnen vergelijken wordt enkel rekening gehouden met de rankingresultaten uit het "tijdperk" waarin het huidige rankingsysteem van kracht is, zijnde dus de periode die startte in augustus 2003. Vanaf 14 mei 2006 vind je alvast het volgende in Rankingrecords:
  - top-10 van de hoogste RP's
  - top-10 van de hoogste RP's van tweedegeklasseerde
  - top-10 van de kleinste verschillen in RP van leider en tweede
  - top-10 van de grootste verschillen in RP van leider en tweede
  - het hoogste RP van een Nederlander
  - de hoogste rankingpositie van een Nederlander
  - het hoogste RP van een vrouw
  - de hoogste rankingpositie van een vrouw
  - het hoogste aantal geklasseerden in de ranking

  Uit die gegevens kunnen we o.a. afleiden dat het huidige RP van Jan De Ridder (98.02) de zevende hoogste score is sinds augustus 2003. De prestatie van Bert Leyssens, die erin slaagde om op 25 maart 2006 naar de tweede plaats op te rukken met een RP van 93.33 was ook goed genoeg voor een plaats in de top-10 van RP's van "tweedegeklasseerden". Het verschil met de leider bedroeg toen 3.93 RP, eveneens goed genoeg voor een plaatsje in de top-10 van "kleinste verschillen tussen leider en tweedegeklasseerde" . Op 6 mei 2006 lukten zowel Jan De Kruiff als Marleen Vandooren een record. "Nederlander" Jan rukte op naar een tweede plaats, terwijl vrouw Marleen de dertiende positie innam. We mogen aannemen dat in 2006 nog meer opmerkelijke prestaties kunnen opgetekend worden.

  7 mei 2006

  Jan De Ridder lukt in Utrecht de eerste seizoenszege

  In het fraaie Utrechtse denksportcentrum verzamelden 86 scrabbelaars voor de zesde ranking-interclub van het lopende seizoen. Onder hen bevonden zich 16 niet-NTSV-leden. De organiserende club IT Utrecht staat immers toe dat ook leden van Scrabble Bond Nederland (SBNL) zich inschrijven. Het geringe aantal SBNL-inschrijvingen geeft aan dat het duplicate scrabbelen in Nederland nog niet echt "in de lift zit".

  Aad de Vette was lettertrekker van dienst, en hij maakte er aanvankelijk een "plakkerig" partijtje van. De eerste vier woorden werden immers horizontaal tegen mekaar gekleefd. Pas in de vijfde beurt zou FLOXEN de linkeronderkant van het spelbord ontsluiten. Twee beurten later leverde dat de eerste scrabble op, nl. NABENEND (86 pt.) . Na 10 beurten bedroeg de maximumscore 410 punten. Jan De Ridder vergaarde tot dan 403 punten. Hij leidde voor Luc Steels (396 pt.) en de kersverse vrouwenkampioene Rita De Swaef (391 pt.). Onmiddellijk na de pauze werd met de makkelijke scrabble VERLOPEN de maximumscore aangedikt met 92 punten. Dit woord schepte interessante mogelijkheden op de rechteronderkant van het bord. Dat bleek in de drie daarop volgende beurten. Achtereenvolgens konden met DIJ, de derde scrabble GROENOOG of GORGELEN, en de welbekende QAT de hoogste puntenwaarden verdiend worden. In de vijftiende beurt zette Willy Van Laethem met de solo DUMPS (= schepen voor het lozen van afval op zee) koers naar de bovenkant van het bord . Twee beurten later konden een laatste maal alle blokjes weggelegd worden, en dit zowel op de 'D', de 'U' als de 'M' van DUMPS. Het smaakvolle CRUDITES (=voorgerecht van diverse rauwkostsalades) bracht 100 punten op. Met CURIEUST kon de schade beperkt worden tot 2 puntjes. Na 21 beurten werd de partij afgesloten met een mooie maximumscore van 963 punten.

  Na vijf interclubs zonder zege greep Jan De Ridder dit keer niet naast de hoofdprijs. Hij verloor slechts 26 punten. Luc Steels en Rita De Swaef gingen in de tweede wedstrijdhelft niet in de fout en ze behielden dan ook de ereplaats die ze reeds aan de pauze bekleedden. De winnaar doet een goede zaak in de seizoensranking. Menig A2- en A3-speler presteerde immers niet zo best. Litteranen Ronny Heylen (8e) en Frans Symons (10e) beperkten de schade, doch vooral Jan de Kruiff (15e), Riccardo Ounane (17e), Omer Van Hoecke (19e), Stefaan Roels (22e), Bert Leyssens (29e), Willy Van Laethem (33e), Bertrand De Bouvere (38e) en Bert van der Loo (46e) zien hun seizoensranking minder glans krijgen.

  Slechts 12 clubs waren met minstens drie leden aanwezig. Alleen zij konden in aanmerking komen voor de clubzege, en eventueel interessante scores voor de clubranking binnenhalen. Twee clubs staken boven de andere uit. Onder hen ook alweer Littera, dat voor de derde keer op rij 32 plaatspunten verzamelde. Vandalen Schoten behaalde dezelfde score, doch op basis van de ex aequo-regels kreeg deze Antwerpse club de clubtrofee. Deze overwinning hebben ze vooral te danken aan de vierde plaats van hun vaste waarde Jan Cornet, en de prachtige vijfde plaats van Karin Van Linden. Karin, tijdens de wedstrijd geflankeerd door twee knappe mannen (Omer Van Hoecke en Ronny Rutten), slaagde erin het hoofd koel te houden en lukte de beste rankingscore uit haar "scrabblecarrière".  v.l.n.r. Odrada Van de Vliet, Jan Cornet en Karin Van Linden bezorgen Vandalen Schoten de cluboverwinning

  De individuele uitslag (max. 963 pt.)

  1. Jan De Ridder / Mechelen / 937 pt. / 100 RP
  2. Luc Steels / Destelbergen / 917 pt. / 96.87 RP

  3. Rita De Swaef / Deinze / 908 pt. / 95.45 RP
  4. Jan Cornet / Schoten / 896 pt. / 93.57 RP
  5. Karin Van Linden / Schoten / 879 pt. / 91.28 RP
  5. Jos Van Rooijen / SBNL / 879 pt. / 91.28 RP
  7. Carla Adelaar / Amsterdam / 876 pt. / 90.44 RP
  8. Ronny Heylen / Tessenderlo / 871 pt. / 89.66 RP
  9. Theo Veenhof / SBNL / 859 pt. / 87.77 RP
  10. Rita Montauban / Amersfoort / 858 pt. / 87.62 RP
  10. Frans Symons / Tessenderlo / 858 pt. / 87.62 RP

  De clubuitslag

  1. Vandalen Schoten / 32 / J. Cornet , K. Van Linden , O. Van de Vliet
  2. Littera Tessenderlo / 32 / R. Heylen , F. Symons , R. Rutten
  3. Chipka Aalst / 61 / R. Ounane , J. Van Herpe , M. Antheunis
  4. Et*cetera Genk / 65 / G. van Mierlo , E. Darcis , E. Bus
  5. Peirt Dendermonde / 73 / M. Clauwaert , M. Seghers , M. Van Den Nest