Scrabble Ranking

29 juli 2009

Odrada Van de Vliet leidt de vrouwenranking

Odrada Van de Vliet van Vandalen Schoten eindigde op de interclub van De Wase op een derde plaats. De rankingpunten die ze daardoor op haar actief mocht schrijven, kwamen haar rankingscore ten goede. Ze nam de leidersplaats in de vrouwenranking over van Gerda Van Mierlo. Odrada komt uit in de reeks 65- tot 74-jarigen, en houdt in die leeftijdsklasse ook alle mannen achter zich.

Odrada derde in Beveren

Aan de top in de vrouwenranking staan zes andere NTSV-leden te popelen om Odrada van de leidersplaats te verdringen. Oordeelt u zelf:

  • 84.37 Odrada Van de Vliet
  • 84.32 Tina Verdonckt
  • 83.92 Gerda Van Mierlo
  • 83.79 Rita De Swaef
  • 83.50 Carla Adelaar
  • 83.46 Corrie Hennekam
  • 83.36 Jos van Rooijen

Van wie komt het grootste "gevaar"? Jos van Rooijen van Lettergreep Amersfoort is overduidelijk de grootste kanshebber om de scepter bij de vrouwen over te nemen van Odrada. Eind augustus 2009, op de interclub te Ronse, valt immers de slechte score van 63.5 RP weg, door Jos behaald in Rotterdam (2008). Jos heeft daardoor uitzicht op een stijging van haar rankingscore met meer dan 3 RP, waardoor ze uitkomt in de buurt van 86.50 RP. Alleen een nieuwe slechte prestatie in Ronse zou Jos kunnen weghouden van de leidersplaats in de vrouwenranking. Zeer onwaarschijnlijk!

25 juli 2009

Jan De Ridder baas in Beveren-Waas

Omwille van verbouwingswerken in de vertrouwde zaal te Sint-Niklaas organiseerde De Wase haar jaarlijkse interclub in het naburige Beveren. In totaal kwamen 138 deelnemers hun kansen verdedigen.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier

Een geconcentreerde Gaston Serneels en Bert van der Loo

Voor de aanvang van het spel kregen alle deelnemers pralines overhandigd. Dit mooie gebaar had alles te maken met het feit dat De Wase aan haar dertigste interclub toe was. De jubileumeditie starte stipt om twee uur. In de eerste beurt werd maar één klinker getrokken, en in de tweede beurt maar één medeklinker. Dat leidde tot een aarzelende start, en een max van 55 punten na twee beurten. Nadien kwam de schwung in de wedstrijd. Wie de twee makkelijke scrabbles zag, speelde op de voor de hand liggende plaatsen, en daarbij de nulscores ontweek, kon met een hoog percentage de pauze ingaan. Eén vermeldenswaard wapenfeitje toch wel: in beurt zes vonden enkel de Nederlanders Jan de Kruiff en Floris van Ouwerkerk de max APEXEN. Een duootje dus. De tussenstand na tien beurten was superspeciaal. De speler op plaats 70 had nog een score van meer dan 90%. De eerste plaats werd gedeeld door Omer Van Hoecke, Bert van der Loo en Frans Symons. Deze drie spelers mistten slechts één puntje! Zij die hen volgden deden nauwelijks slechter. Zou het spel na de koeken een andere gedaante krijgen?


In de twaalfde beurt ging er een kleine schok door de tussenstand. Spelleidster Conny De Rouck lokte 23 deelnemers, waaronder enkele kleppers, met een mooie trekking in de nullenval. De betrokken spelers kozen voor diverse goed klinkende scrabbles, maar de jury diende alle probeersels af te keuren. Allen zakten ze ongeveer 40 plaatsen weg in de stand. Een eerste belangrijke schifting was een feit. Nadien volgden nog drie beurten waarin alle letters konden worden weggespeeld. Weinigen lukten erin om dat in minstens één van de drie gevallen effectief te doen. De scrabblemakers deden dan ook een goede zaak. De eerste na-pauze-scrabble diende zich aan in beurt dertien. DIACOONS (diacoon = christelijk maatschappelijk hulpverlener) leverde 104 punten op. Acht spelers haalden met dat woord minstens 67 meerpunten binnen, want de andere deelnemers kwamen niet verder dan 37 punten. Jan Cornet van Vandalen Schoten vond als enige in beurt zestien de scrabble ZIJPNATS (zijpnat = drijfnat). Zijn vondst was goed voor een solo. Anne Daniels van Et*cetera Genk vond als enige in diezelfde beurt ZINSTYPE en hield Jan Cornet zo van een soloscrabble. Nog niet helemaal bekomen van ZIJPNATS kregen de deelnemers een nieuwe scrabble over zich heen. Zes spelers gebruikten de letter X voor een blanco, en verrasten zo de zaal met BICONVEX (= dubbelbol (gezegd van lenzen)). De uitslag lag nu in een definitieve plooi. Twee beurten later was het spel over. De eindscore bedroeg 1109 punten, exact evenveel als op de vorige interclub in Tessenderlo. Favoriet Jan De Ridder had het alweer voor elkaar gekregen om alle andere spelers achter hem te doen eindigen. Ronny Heylen, pas terug uit verlof, strandde op de tweede plaats. De trofee voor de derde plaats ging naar Odrada Van de Vliet. Dankzij deze goede prestatie neemt zij de leiding in de vrouwenranking.

Vermelden we nog dat slechts twee spelers erin slaagden om vier van de vijf scrabbles te vinden, nl. Odrada Van de Vliet van Vandalen Schoten, die zo een nulscore in beurt elf kon verzachten, en Maddy Dejardin van Et*cetera Genk, die door twee nulscores uit de top tien werd gehouden. Twee andere spelers vonden 15 van de 19 tops: niet toevallig waarschijnlijk heten ze Jan De Ridder en Ronny Heylen. Vier anderen vonden 14 tops, nl. Floris van Ouwerkerk en de drie Litteranen Cris Clonen, Frans Symons en Ronny Rutten. Littera Tessenderlo zag drie van haar leden in de top tien eindigen en won de clubtrofee. In het clubkampioenschap doet de Limburgse club een goede zaak.
De top tien in Beveren-Waas, van kop tot teen.
(Klik op de foto voor een grotere weergave)Ronny Heylen (2e), Cris Clonen (7e) en Frans Symons (10e)
wonnen voor Littera de clubtrofee.

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

19 juli 2009

Plaatsnummers bekendmaken? Ja of neen.

Het NTSV-bestuur wil niet dat intercluborganisatoren nog langer op voorhand plaatsnummers bekendmaken. Aan deelnemers laten weten aan welke tafel ze zitten, en wie hun buren zullen zijn tijdens de wedstrijd, mag niet meer. Twee redenen worden hiervoor aangevoerd.

Reden 1: In het verleden is gebleken dat spelers soms wegblijven (!?) of een plaatswissel aanvragen nadat ze wisten naast wie ze zouden zitten. Mijn bedenkingen daarbij: het moet gaan om een ontieglijk kleine minderheid. Zouden spelers die willen wegblijven om zulk een reden, inderdaad niet best gewoon wegblijven? Het scrabblewereldje is dat soort mensen misschien beter kwijt dan rijk. In welbepaalde extreme gevallen zou een deelnemer zware redenen kunnen hebben om niet naast een welbepaald persoon geplaatst te worden. Dat kan echter bij de inschrijving bekendgemaakt worden, zodat de organisator er rekening kan mee houden.

Reden 2: Spelers wandelen bij aankomst gewoon de zaal binnen en zoeken hun plaats zonder zich aan te melden, waardoor ze dan verkeerdelijk als afwezig worden genoteerd. Mijn bedenking: normaliter wordt bij de aanmelding een omslag met de beurtbriefjes en het taartbonnetje overhandigd. Deelnemers die zich niet melden zouden in dat geval geen beurtbriefjes hebben, wat meteen in de eerste beurt bij de betrokkene(n) zal leiden tot onaangename hartkloppingen...

Mij lijkt deze nieuwe beslissing niet door echte noodzaak onderbouwd. Dat menig deelnemer in de dagen voor de wedstrijd zich willen vergewissen van het plaatsnummer en graag de namen van de buren wil kennen, is bewezen. De mate waarin de deelnemerslijst via internet geconsulteerd wordt, geeft dat duidelijk aan. Met de nieuwe beslissing wordt informatie afgeschermd die -begrijp me goed- niet superbelangrijk is, maar die gretig wordt geraadpleegd indien ze beschikbaar is. Moet dat nou omdat mogelijk in het verleden een zeer kleine minderheid moeilijk deed. Misschien moet het bestuur verzocht worden om de beslissing ongedaan te maken en het terug toe te laten om in voorbeschouwingen ruimte te voorzien voor plaatsinfo.

Wil jij graag jouw mening geven over deze kwestie? Dat kan. Hieronder vind je zes mogelijke standpunten. Stuur mij per e-mail de letter door (A t/m F) die het meest overeenkomt met jouw persoonlijke mening. Uiteraard mag je naar believen vrije commentaar toevoegen. Ik ben benieuwd naar de reacties, die gegarandeerd anoniem zullen behandeld worden. Over enkele weken zal het NTSV-bestuur geïnformeerd worden over het resultaat van de rondvraag.

Vraag: plaatsnummers op voorhand bekendmaken?

A. ik neem niet of nauwelijks deel aan interclubs, waardoor het onderwerp me niet interesseert.

B. ik hoef vooraf geen deelnemerslijst met plaatsnummers. Het maakt niet uit naast wie ik zit, en zelfs al zou die info beschikbaar zijn, dan nog zou ik de moeite niet doen om ze te raadplegen.

C. ik vind het beter dat ik pas op de dag zelf verneem naast wie ik zit. Dat heeft z'n charmes. Daarom liefst geen plaatsnummers op voorhand bekendmaken.

D. bekendmaking van plaatsnummers moet resoluut verboden worden.

E. ik vind dat de organiserende club zelf mag kiezen of zij de plaatsnummers al dan niet op voorhand bekend maakt. Elke deelnemer beslist zelf of hij de aangereikte informatie zal raadplegen.

F. elke organisator zou verplicht moeten worden om de plaatsnummers tezamen met de deelnemerslijst bekend te maken. Wissels nadien zouden niet mogen toegestaan worden.

De interclub van De Wase komt eraan...

Op 25 juli zal De Wase Sint-Niklaas haar dertigste scrabbletoernooi organiseren. Noodgedwongen dient de club eenmalig uit te wijken naar buurgemeente Beveren. Op de Kallobaan 1 aldaar worden 142 deelnemers verwacht, "indien tenminste", zo stelt Marc Seghers, "het Mexicaanse griepvirus niet plots opduikt in scrabblemiddens". Drie West-Vlaamse clubs zullen het sterkst vertegenwoordigd zijn: Blanco Tielt stuurt 11 leden, Coxhyde Koksijde en Ypsilon Heist beide 9. Het zijn echter de drie clubs die met 8 spelers naar Beveren afzakken, die de grootste kansen op de clubtrofee krijgen toegemeten: Littera Tessenderlo, leider in de clubranking, Fair Play Destelbergen met haar boegbeeld Omer Van Hoecke, en -last but not least- Heureka Mechelen, de club waarvoor Jan De Ridder en Bert van der Loo aantreden, en die met Annemie De Waele een sterke outsider in haar rangen heeft.

Het deelnemersveld bevat de namen van 68 A-spelers, 56 B-spelers en 18 niet-geklasseerden. Met Willy Van Laethem, Riccardo Ounane, Herman Vanackere en Bram Wydooghe ontbreken vier kleppers. Benevens hen ontbreken nog tien spelers uit de ranking top 40. Hieronder vind je hun namen.Na de wedstrijd in Beveren zullen de scores wegvallen die in 2008 in Tessenderlo werden behaald. Aangezien Rita De Swaef en Elise Van Damme aanstaande zaterdag niet deelnemen, mogen deze twee dames al zeker zijn van de vooruitgang die hieronder wordt weergegeven. De anderen, met Jenny Bakker op kop, moeten trachten op hun normale niveau te presteren. Een zeer goede prestatie zou hen een nog grotere vooruitgang opleveren. Rob Rondou is de hoogst geklasseerde speler die uitzicht heeft op een belangrijke progressie.


Rudi Boesmans, Francisca Gulli, Alex Reymen en Gaby Smets zullen gegarandeerd geconfronteerd worden met een terugval in de ranking. Ze grijpen niet de kans om in Beveren hun goede prestatie van Tessenderlo 2008 te herhalen. Onder hen die dat wel doen, bevindt zich een drietal uit Heist dat voor een moeilijke opgave staat.


Was je vorig jaar aanwezig in Sint-Niklaas en wil je de wedstrijd en de nullenregens van toen terug voor de geest halen? Klik dan
hier !

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Klik dan
hier(=link) en vind de deelnemerslijst, gesorteerd op de huidige rankingpositie.