Scrabble Ranking

28 augustus 2005

Een "Jan-boel" van jewelste in Ronse

Op 27 augustus werd in Ronse de 14e interclub uit het rankingcircuit gespeeld. Het werd een wedstrijd met een nogal heftig begin. De scrabbles FIKSERE, en vervolgens SERAFINE tilden de score na twee beurten reeds naar 162 punten. Nog voor de pauze werden drie scrabbles op rij opgevoerd. Telkens waren er meerdere scrabbles mogelijk: ZOUTSTER, TREUZELT en TERUGZET in beurt vijf, WINDVEER en VERWEIDE in beurt zes, en TIMBRES en TIMBERS in beurt zeven. Na tien beurten bedroeg het theoretisch maximum reeds 642 punten. Jan De Ridder stond aan de leiding, gevolgd door Jan Mahieu en Omer Van Hoecke. Alle andere deelnemers hadden reeds meer dan 100 punten verloren. Meer dan 100 deelnemers hadden zelfs reeds meer dan 200 punten verloren. Na de pauze volgden nog negen beurten, waaronder 8 beurten met een gemiddelde score van 36 punten, en één relatief eenvoudige scrabble (MANGEND - MENGEND - MENGDEN). De goed georganiseerde en goed geleide wedstrijd werd na 19 beurten afgesloten met een maximumscore van 1018 punten. Weinige deelnemers waren tevreden met het door hen behaalde percentage, doch dankzij de correctie die gebeurt aan de hand van de mediaanscore zal de uitslag van deze wedstrijd perfect vergelijkbaar zijn met die van de andere interclubs.

Na afloop bleek dat reeds in beurt 17 werd aangegeven waar de accenten zouden liggen in de einduitslag. Er werd toen JAN op het bord gelegd in aanbouw met MAN. De top-10 bestond inderdaad uit 10 mannen, alhoewel hun aandeel in het deelnemersveld slechts 45% bedroeg. Onder hen bevonden zich een heleboel Jannen, nl. op de eerste en tweede plaats, en op de negende plaats. Hun aandeel in het deelnemersveld bedroeg slechts 3.33%. Zeer frappant! Alleen Jan De Kruiff, nochtans vierde in de individuele ranking, viel wat uit de toon met zijn 31e plaats.

De individuele uitslag:

1. Jan De Ridder / Heureka Mechelen / 94.40%
2. Jan Mahieu / Olympus Deinze / 90.37%
3. Omer Van Hoecke / Fair Play Destelbergen / 88.51%
4. Riccardo Ounane / Chipka Aalst / 85.66%
5. Willy Van Laethem / Peirt Dendermonde / 83.50%
6. Jos Leyssens / Chipka Aalst / 82.81%
7. Michel Verfaillie / Fair Play Destelbergen / 82.51%
8. Rob Rondou / Homerus Gent / 81.83%
9. Jan Cornet / Vandalen Schoten / 81.43%
9. Jef Debacker / Blanco Tielt / 81.43%


De top-10 bestaande uit 10 x een MAN, waaronder 3 x een JAN

Op basis van de voorlopige uitslag kunnen reeds een aantal wijzigingen in de ranking voorzien worden. Jan De Ridder wisselt een score van 88.2 RP in voor ééntje van 100 RP. Hij zal daardoor ongeveer 1 RP stijgen en zich dieper ingraven in een A1-stelling. Hij neemt meer afstand van zijn naaste achtervolgers, die allen hun rankingscore zullen zien zakken. Willy Van Laethem (een score van 83.9 RP wordt vervangen door 89.7 RP), en vooral Omer Van Hoecke (zijn score van 79.2 RP wordt straks 94.4 RP) zullen meerdere plaatsen winnen en staan op de drempel van de A2-categorie. Bij de vrouwen doen Marleen Vandooren (77.37 RP), Tina Verdonckt (71.14 RP) en Rita Montauban (73.93 RP) een slechte zaak. Zij zullen Rita De Swaef (83.61 RP) verder zien oprukken naar de top bij de vrouwen.

Fair Play Destelbergen verrassend sterk!! Vandalen Schoten verwerft nog in extremis een wildcard voor de clubbekerfinale.

Tijdens de pauze was reeds duidelijk dat Fair Play een goede kans maakte om de clubtrofee te winnen. B-speler Michel Verfaillie stond op een 10e plaats, Kris De Beule 6e en Omer Van Houcke, stichter en voorzitter van de club, bekleedde comfortabel de 3e plaats. In de tweede wedstrijdhelft konden nog slechts 376 punten, waaronder één relatief makkelijke scrabble van 87 punten, verdiend worden. Kris De Beule liep nog tegen nulscores aan en kon zich daardoor niet handhaven in de top-10. Omer Van Houcke en Michel Verfaillie deden dat echter wel. Beide heren die al tevreden waren met de eigen prestatie, waren zichtbaar verheugd toen tijdens de proclamatie bleek dat de prachtige 17e plaats van de 80-jarige (!) B2-speelster Rachel Bleyaert ruim volstond voor de clubtrofee. Fair Play bleef Chipka Aalst 12 punten voor. Op paaszaterdag 2004 won Fair Play in Tielt de clubtrofee met 34 plaatspunten. Hun prestatie in Ronse (27 plaatspunten) is dus nog overtuigender en eervoller te noemen. Proficiat!


(vlnr) Michel Verfaillie, Rachel Bleyaert en Omer Van Hoecke

De top-5 in de clubuitslag:

1. Fair Play Destelbergen 27 pt.
2. Chipka Aalst 39 pt.
3. Vandalen Schoten 47 pt.
4. Olympus Deinze 51 pt.
5. Syllabe Izegem 70 pt.


VANDALEN SCHOTEN VERDRINGT HEUREKA MECHELEN UIT DE TOP-5 EN SELECTEERT ZICH OP DE VALREEP VOOR DE CLUBBEKERFINALE.

Ondanks een zwakke prestatie van Littera Tessenderlo blijft deze Limburgse club de ongenaakbare leider in de clubranking. De clubs uit Aalst en Destelbergen verstevigen door hun prestatie hun tweede, respectievelijk derde plaats. Olympus Deinze schuift in de ranking op van de vijfde naar de vierde plaats. Heureka Mechelen was met een onvolledige ploeg in Ronse en kon zo geen punten scoren in het clubkampioenschap. Dankzij de mooie prestatie van Vandalen Schoten springt deze club over Genk, Tielt én Mechelen naar de vijfde plaats in de clubranking. Op basis van het heersende reglement zijn deze vijf clubs alvast geselecteerd voor deelname aan de clubbekerfinale in december 2005. Deze finale zou in principe gespeeld worden met 10 clubs. Volgens het reglement kan het reeds geselecteerde vijftal enkel aangevuld worden met vijf andere clubs na de organisatie van een kwalificatiewedstrijd die open staat voor alle nog niet geselecteerde NTSV-clubs. Ik neem aan dat het NTSV-bestuur op haar vergadering van 17 september zal overwegen om de beslissing die zij in juni 2005 nam (zie artikel van 21/08) te herzien, om zo een reglementair en normaal verloop van de clubbekerfinale mogelijk te maken.

21 augustus 2005

Clubbekerkwalificatie: ja of neen?

Op de bestuursvergadering van 25 juni 2005 heeft sportbestuurder Marc Seghers officieel aangekondigd dat hij zijn mandaat als sportbestuurder van het NTSV wou stopzetten met onmiddellijke ingang. Er bleek binnen het bestuur niet meteen een kandidaat om deze taak over te nemen. De Raad van Bestuur heeft meteen beslist om de kwalificatiewedstrijd voor de clubbeker vanaf dit jaar niet meer te laten doorgaan, en in de clubbekerfinale de beste tien clubs uit de clubranking na de interclub van Mechelen te laten aantreden. Deze beslissing valt niet te rijmen met bepalingen dienaangaande in het Huishoudelijk Reglement van het NTSV:

HR. Hoofdstuk 5 paragraaf 8.1: Op basis van de clubranking wordt op 1 september, en na verwerking van de interclubs die plaatsvonden voor die datum, bepaald welke clubs automatisch geselecteerd zijn voor de wedstrijd waarin gestreden wordt voor de clubbeker. Bij die tussentijdse afsluiting zullen per club de 50% beste resultaten weerhouden worden. Slechts 10 clubs komen in aanmerking voor de strijd om de clubbeker. De beste vijf clubs uit de clubranking –situatie 1 september- zijn automatisch geselecteerd. De overige clubs mogen deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd waarin bepaald wordt welke de vijf clubs zijn die mee mogen aantreden in de eigenlijke bekerfinale. ...

De reglementen bepalen dus dat na de interclub van Ronse, toekomende week, de tussentijdse afsluiting van de clubranking gebeurt. De clubs die dan in de top-5 staan, kunnen zeker zijn van deelname aan de clubbekerfinale. Eén wedstrijd voor het einde zijn dat volgende clubs:

1. Littera Tessenderlo 118 pt.
2. Chipka Aalst 294 pt.
3. Fair Play Destelbergen 448 pt.
4. Heureka Mechelen 459 pt.
5. Olympus Deinze 462 pt.

De vijf dichtste achtervolgers kunnen in Ronse nog een ultieme jump doen en zo alsnog in de top-5 terechtkomen:

6. Blanco Tielt 469 pt.
7. Et*cetera Genk 475 pt.
8. Vandalen Schoten 486 pt.
9. 't Peirt Dendermonde 497 pt.
10. Lettergreep Amersfoort 534 pt.

Verandert de interclub van Ronse echter niks aan de voorlopige stand in de clubranking, dan moeten de clubs uit Tielt, Genk, Schoten, Dendermonde en Amersfoort volgens de huidige reglementen de tickets voor de bekerfinale afdwingen in een kwalificatiewedstrijd waarop ook de twintig andere clubs, die niét eindigden in de top-10, welkom zijn.

De beslissing van het bestuur zorgt uiteraard voor onzekerheid. Zowel op het vlak van juiste afsluitdatum, als op het vlak van aantal rechtstreeks gekwalificeerde clubs. Aan de collega's-scrabbelaars die mij hierover interpelleerden, verdedigde ik tot op heden de stelling dat de reglementen moeten gerespecteerd worden. Pas na herziening van de reglementen op een Algemene Vergadering vervalt de bestaande regelgeving. Indien echter geen enkele club een probleem heeft met het feit dat het bestuur in de loop van een seizoen een bestaand reglement op twee essentiële punten (afsluitdatum, én het aantal rechtstreeks geplaatste clubs) wijzigt, kan de beslissing van het bestuur in de praktijk worden omgezet.

Ik twijfel er niet aan dat het NTSV-bestuur het nodige zal doen om, hetzij op de interclub in Ronse, hetzij na de volgende vergadering van het NTSV-bestuur, de onduidelijkheid hieromtrent uit de wereld te helpen.

De huidige stand van de clubranking vind je op
http://www.duplicate-scrabble.be/ranking/default.html

4 augustus 2005

Marleen Vandooren breekt record

Begin juni 2005 verdrong Marleen Vandooren van Olympus Deinze de Tieltse Tina Verdonckt van de leidersplaats bij de vrouwen. Dankzij een tweede plaats op de interclub van Chipka Aalst sprong zij toen van de 20e naar de 16e plaats. Met 86.75 RP kwam Marleen heel kort in de buurt van het record bij de vrouwen. Dat stond op naam van Tina Verdonckt met een score van 87.10 RP. Na een nieuwe tweede plaats in Sint-Niklaas veegde Marleen dat record van de tabellen. De nieuwe recordscore bedraagt 87.58 RP. Tina blijft echter vanop korte afstand de prestaties van Marleen volgen. Haar huidige score van 87.18 RP laat toe om op korte termijn niet alleen de leidersplaats bij de vrouwen te "heroveren", maar ook het vrouwen-RP-record opnieuw achter haar naam te zetten.Marleen Vandooren, de sterkst scrabbelende vrouw in de Lage Landen.

Vijf vrouwen in de ranking-top-30

15. Marleen Van Dooren / Olympus Deinze / 87.58 RP
17. Tina Verdonckt / Blanco Tielt / 87.18 RP
25. Rita De Swaef / Olympus Deinze / 84.20 RP
26. Rita Montauban / Lettergreep Amersfoort / 84.15 RP
30. Corrie Hennekam / De Wase Sint-Niklaas / 83.47 RP

3 augustus 2005

Stefaan Roels zegevierde in St.-Niklaas

Op 30 juli verzamelden 143 scrabbelaars in St.-Niklaas om er deel te nemen aan de 26e interclub van de plaatselijke club. Bij aanvang wisten ze niet dat het een korte en moeilijke partij zou worden. In de vijfde beurt viel een eerste wapenfeit. Gerda Van Mierlo van Et*cetera Genk lukte met PAARDT een verrassende solo. In de zesde beurt werd de voorlopige stand flink door elkaar geschud omdat vele tientallen deelnemers met 'wouwelen' tegen een nulscore aanliepen. Een eerste scrabble diende zich aan in de achtste beurt. MEEDEDEN was goed voor 66 punten. Net voor de pauze zou Stefaan Roels van Littera Tessenderlo met een mooie DANSWIJS de tweede scrabble en tegelijk de tweede solo van de partij laten noteren. Na de koffiekoeken werden achtereenvolgens met BUXUS en GUANO twee puntenrijke zetten op de zaal losgelaten. Pas echt ernstig werd het in de daaropvolgende beurten. In vijf beurten zorgden vier scrabbles ervoor dat de partij reeds na 17 beurten kon worden afgesloten. Eerst vormden vermoedelijk slechts enkele deelnemers SLOTTYPE (110 p.), en meteen daarna volgde CONTREIE (80 p.). Relatief weinigen vonden in de zestiende beurt PETANQUE (77 p.), pertang een woord dat allicht iedereen kent. Tot dan toe vielen er vijf scrabbles, en telkens was het zo dat er in die beurten geen andere scrabble mogelijk was. Met SHAKEND (93 p.) werd een punt gezet achter de partij.

Voor de vierde keer in zijn "scrabblecarrière" mocht Stefaan Roels de individuele trofee in ontvangst nemen. Dankzij deze prestatie treedt hij terug binnen in de ranking-top-10. Op de tweede plaats eindigde Marleen Vandooren. Haar puntentotaal in de ranking wordt weer wat aangescherpt, doch dat zal zich niet uiten in plaatsenwinst. Jan De Ridder werd derde en zal met een score van 98.46 RP zijn plaats aan de top van de ranking verstevigen. Opvallend was ook de sterke vierde plaats van Julien Struyve. De clubtrofee ging voor de negende keer op dertien interclubs naar Littera Tessenderlo. Het trio dat daar voor zorgde bestond uit Stefaan Roels (1e) , Ronny Heylen (6e) en Frank Rutten (19e).


Is Stefaan na zijn recente "zegevieren" op weg naar "zegevijven"?

Welke wijzigingen zijn er in de ranking te verwachten? Ronny Heylen verstevigt dankzij een zesde plaats en een score van 93.82 RP zijn tweede plaats in de ranking. De achtervolgers Riccardo Ounane (89,29 RP) en Jan De Kruiff (88.32 RP) gaan licht achteruit doch behouden hun rankingpositie. In de top van de A3-categorie zullen zowel Filip Overath (83.59 RP), als Willy Van Laethem (90.06 RP) en Bertrand De Bouvere (89.58 RP) hun rankingscore zien dalen. Zij zullen hun achtervolgers Omer Van Hoecke (95.85 RP) en Rob Rondou (93.53 RP) zien naderen. Volgende subtoppers slaagden erin om hun score van Aalst 2004 te vervangen door een gevoelig betere prestatie, hetgeen hun rankingpositie ten goede zal komen: Cris Clonen, Rita De Swaef, Danny Crabbé en Bert van der Loo.

Herman Van Ackere, Jan Cornet, Alex Reymen en Rita Montauban daarentegen zullen zich wat zien wegzakken in de ranking. Het is aan hen om eind deze maand in Ronse het tij te doen keren.