Scrabble Ranking

22 januari 2006

Vooruitzichten op interclub van Homerus Gent

Op 4 februari worden in Gent ongeveer 160 deelnemers verwacht. Heel wat toppers staan er voor de moeilijke opgave om hun rankingpositie te behouden. Volgende spelers zien immers goede scores, die behaald werden in Heist (interclub 2005), wegvallen:
- Jan De Ridder / 100 RP
- Jos Leyssens / 99.5 RP
- Jan De Kruiff / 98.2 RP
- Henk Jongepier / 97.9 RP
- Riccardo Ounane / 97.4 RP
- Annemie De Waele / 94.3 RP

Filip Overath ziet een score van 96.0 RP verdwijnen en zal zijn rankingscore met meer dan 1.00 RP zien terugvallen, vermits hij niet aanwezig zal zijn in Gent. Spelers die al bijna bij voorbaat een goede zaak zullen doen:
- Bert Leyssens / 88.0 RP
- Frank Jolie / 71.7 RP

Als Bert erin slaagt om een vervolg te breien aan zijn reeks van schitterende uitslagen, behaald op interclubs en clubwedstrijden, dan zal hij verder oprukken in de ranking en aardig in de buurt komen van de tweede plaats. Een confrontatie met Jan De Ridder lijkt in de maak. In 2006? Of 2007? In de clubranking delen momenteel Chipka Aalst en Littera Tessenderlo de leiding. Wie zal na Gent de clubstand aanvoeren? Gezien de progressie van Bert Leyssens (Chipka), en het wegvallen van Filip Overath (Littera) lijkt de clubcompetitie spannender te gaan verlopen dan in de voorbije seizoenen. Zal bij de vrouwen Marleen Vandooren de hoogste plaats blijven bekleden? Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen omdat de naaste achtervolgster, de Tieltse Tina Verdonckt, een betere RP (Heist 2005) ziet verdwijnen. Een (super-)goede prestatie kan er echter anders over beslissen. We kijken halsreikend uit naar de tweede interclub van het seizoen 2006!

Nieuwe ex aequo-regels in de clubuitslag

Af en toe valt het voor dat in de uitslag van een interclub twee clubs op de eerste plaats eindigen. Aangezien er slechts één club als winnaar kan worden afgeroepen, dienen er ex aequo-regels te bestaan. Op de Algemene Vergadering van 21 januari werd de bestaande regel op verzoek van Chipka Aalst aangepast als volgt:

"de Clubscore is de som van de plaatsen van de drie hoogst geklasseerde clubleden in de uitslag. De club met het laagste totaal wint de clubtrofee. Bij een ex aequo wordt de som gemaakt van het behaalde resultaat van dezelfde drie clubleden in de uitslag. De club met de hoogste totaalscore krijgt het voordeel."

Na toepassing van deze nieuwe regel zal mogelijk de ex aequo nog niet zijn opgelost. Daarom gaat het voorstel nog verder in op het beslechten van zogenaamde hardnekkige ex aequo's. Binnenkort zal de integrale tekst terug te vinden zijn in de aangepaste Huishoudelijke Reglementen.

SWL raadplegen op interclub: sanctie blijft behouden.

Moeten de NTSV-statuten gerespecteerd worden? En moet het Huishoudelijk Reglement gerespecteerd worden? Belangrijk gegeven bij deze laatste vraag is het feit dat in de NTSV-statuten vermeld is dat er een Huishoudelijke Reglement (HR) bestaat, waarvan de goedkeuring van wijzigingen aan de Algemene Vergadering toekomt.

Nadat de meerderheid van de werkende leden op de Algemene Vergadering van 21 januari positief antwoordde op bovenvermelde vragen heeft de Raad van Bestuur haar engagement uitgesproken om in de toekomst het HR nauwlettender toe te passen. Dit zal o.a. inhouden dat de raadpleging van een SWL tijdens een interclub zal gesanctioneerd worden zoals voorzien is in de reglementen. Aan de wedstrijdleiders zal expliciet verzocht worden om net voor de eerste trekking de deelnemers te herinneren aan het raadplegingsverbod. De Raad van Bestuur zal niet terugkomen op de door haar reeds genomen beslissing om het geval dat zich op de interclub in Mechelen voordeed ongesanctioneerd te laten. Voor de toekomst weze men echter gewaarschuwd....!

Concept clubbeker werd herzien

Tijdens de Algemene Vergadering van 21 januari werd het reglement m.b.t. de clubbeker aangepast, en dit met aanvang vanaf het lopende seizoen. In de nieuwe regeling wordt het clubbekergebeuren herleid tot één enkele wedstrijd. De clubs die op het eind van het seizoen in de top-12 staan van de clubranking zijn automatisch gekwalificeerd voor de clubbekerwedstrijd die jaarlijks in december zal worden georganiseerd. In het verleden konden slechts tien clubs aan de clubbekerfinale deelnemen, waarvan er vijf rechtstreeks geplaatst waren op basis van de clubranking, en vijf zich hadden gekwalificeerd in een clubbekerschifting. Net zoals in het verleden zullen per club ten minste vier en ten hoogste zes deelnemers mogen afgevaardigd worden, en zullen de plaatspunten van de beste vier spelers bepalend zijn voor de clubscore.

9 januari 2006

Beresterke prestatie van Bert Leyssens in Heist

De eerste interclub van het seizoen 2006 vond plaats in Heist. Maar liefst 161 deelnemers meldden zich, en dat is een recordaantal voor de kustgemeente. Als we de voorbije 50 interclubs bekijken kunnen we vaststellen dat enkel de interclubs in Brugge (13/03/2004) en Mechelen (15/11/2003) met respectievelijk 170 en 165 deelnemers nog drukker bezet waren.

Het werd een partij van 22 beurten. Het was Jan De Ridder die voor het eerste "wapenfeit" zorgde. In de zesde beurt plakte hij het woordje FAKE tegen het zopas gelegde AUTODE (aanbouw AUTODEK) waardoor hij als enige 53 punten, én een solo op zijn actief mocht schrijven. Twee beurten later volgde de eerste scrabble. LUTEERDE was goed voor 86 punten, maar de schade kon beperkt worden met vele andere scrabbles, waaronder LEUTERDE, REUTELDE en TREUZELE. In de negende beurt kwam de hoogste score uit de partij eraan. De tweede scrabble WADJANG was goed voor 89 punten, doch ook nu lagen makkelijke scrabbles als GEWAAND en WAAGDEN voor het oprapen.

In de 14e beurt zou de derde scrabble voor een serieuze schifting zorgen. De getrokken letters herbergden los BESOGNE (81 punten), een niet zo evident woord. Bovendien waren er ditmaal geen andere lucratieve vondsten mogelijk. De tweedehoogste zet leverde slechts 28 punten op. In de 15e beurt dikte DERNY het puntentotaal aan met 56 eenheden. De beurten die volgden konden nauwelijks voor afscheiding zorgen. In de 21e beurt viel de vierde scrabble: DONGENDE was goed voor 76 punten. Met DAGENDEN en DINGENDE zat men ook goed.

Het volledige wedstrijdblad (getrokken letters, gelegde woorden, door de deelnemers gevonden scrabbles, gemiste hogere zetten, scrabbles door de deelnemers NIET gevonden) is consulteerbaar op http://www.duplicate-scrabble.be/ranking/default.html (zie wedstrijdoverzicht seizoen 2006).

Winnaar van de partij was coming man Bert Leyssens van Chipka Aalst. Met een puntentotaal van 986 op een maximum van 995 leverde hij een verbluffend sterke prestatie. Bert verloor maar 9 puntjes en scoorde 99.10%. We moeten teruggaan tot 24 augustus 2002 om een nog betere prestatie te vinden. Jan De Ridder scoorde toen op de interclub van Ronse een score van 952 op 958, ofte 99.37%. Zowel in Ronse 2002 als in Heist 2006 wijzen de hoge mediaanscores (respectievelijk 79.33 en 78.39) erop dat het om relatief makkelijke partijen ging.

De individuele uitslag (top-10):

1. Bert Leyssens / Chipka Aalst / 99.10%
2. Jan De Ridder /
Heureka Mechelen / 97.39%
3. Riccardo Ounane /
Chipka Aalst / 96.48%
4. Willy Van Laethem /
't Peirt Dendermonde / 94.87%
5. Jan De Kruiff /
Lettergreep Amersfoort / 94.07%
6. Ronny Heylen /
Littera Tessenderlo / 93.67%
7. Stefaan Roels /
Littera Tessenderlo / 93.57%
8. Bram Wydooghe /
Syllabe Izegem / 93.17%
9. Henk Jongepier /
De Wase Sint-Niklaas / 93.07%
10. Bert Van der Loo /
Arendsoog Amsterdam / 92.76%Bert beresterk in 't scrabblewerk

Littera Tessenderlo won zeer nipt de clubtrofee. Chipka Aalst had net als Littera twee spelers in de top-10 en behaalde evenveel plaatspunten. Het is in die gevallen de prestatie van de derde clubspeler die doorslaggevend is. Voor Littera eindigde Frans Symons op een mooie 14e plaats, terwijl voor Chipka Jos Leyssens als 23e eindigde, net voor de 4e en 5e man van Littera. Rekening houdend met dit laatste mag gesteld worden dat de club uit Tessenderlo verdiend de clubtrofee won.

In de hoogste gelederen van de ranking springt Bert dankzij zijn prestatie naar een derde plaats. Ook Willy Van Laethem ziet zijn vierde plaats in Heist beloond met een progressie van plaats zeven naar plaats vijf. Omer Van Hoecke zakt van de derde naar de zesde plaats. De verklaring daarvoor is te vinden in de schamele 76.94 RP die hij voor zijn 67e plaats in Heist meekrijgt. Omer behoudt evenwel zijn A2-status. Stefaan Roels van Littera doet terug zijn intrede in de top-10. Hij springt over Filip Overath, Rob Rondou en Jan Cornet van een 13e naar een 9e plaats. Hij neemt de plaats in van Bertrand De Bouvere, spelleider in Heist, die wegzakt naar een 14e positie.

In de top-50 staan enkele lieden die een mooie vooruitgang boekten:

25. Frank Rutten / Littera Tessenderlo / + 20 plaatsen
32. Daniël Missiaen / Zeekant oostende / + 16 plaatsen
34. Erna Darcis / Et*cetera Genk / + 13 plaatsen
37. Rina Van Mierlo / Et*cetera Genk / + 19 plaatsen
49. Bouma Prateeksha / Arendsoog Amsterdam / + 17 plaatsen