Scrabble Ranking

15 maart 2009

De rankings moeten juist zijn!

Littera Tessenderlo vond het nodig om in de huishoudelijke reglementen van het NTSV een tekst op te nemen die inhoudt dat er geen onverenigbaarheden mogen zijn tussen enerzijds uitslagen van interclubs, en anderzijds de verscheidene rankings. Rankingcijfers moeten m.a.w. volledig gelijklopen met de officiële uitslagen van interclubs. In feite is dit de evidentie zelve. In 2008 ondervond Litteravoorzitter en rankingspecialist Ronny Rutten echter dat het NTSV de door hem gesignaleerde fouten niet corrigeerde. Iets wat niet zou mogen, aangezien de NTSV-rankings "officieel" zijn. Officiële rankings moeten juist zijn, zo stelde Ronny. De Algemene Vergadering vond dat ook en keurde het voorstel goed.

Bovendien werd in de reglementen opgenomen dat wijzigingen van officiële uitslagen, na verspreiding ervan, niet alleen moeten gepubliceerd worden op de NTSV-site, maar ook aangekondigd moeten worden in de eerstvolgende nieuwsbrief van het NTSV. Alleen zo kan een meerderheid van de scrabblepopulatie weten dat niet alleen de uitslag, maar ook de rankingscijfers van een bepaalde wedstrijd wijzigden.

Voortaan moet de NTSV-rankingverantwoordelijke rekening houden met enkele reglementaire verplichtingen: hij moet open staan voor foutmeldingen, deze onderzoeken en ook daadwerkelijk overgaan tot correctie indien de melding gegrond blijkt te zijn.

Verdienen Floris en moeder Henriette een plaats in de ranking?

Op de Algemene Vergadering van het NTSV vroeg Omer Van Hoecke aan het bestuur waarom Floris van Ouwerkerk niet in de NTSV-ranking staat, en wel in de ranking van Ronny Rutten, gepubliceerd op http://www.duplicate-scrabble.be/ . Hetzelfde kan gezegd worden van Floris' moeder, Henriette de Brie. Moeder en zoon hebben in 2008 als lid van de Nederlandse scrabblebond deelgenomen aan vier rankinginterclubs, nl. Utrecht, Veldhoven, Rotterdam en Ronse. Per 1 januari werden zij lid van IT Utrecht. Die club schreef Floris en Henriette in voor de interclub van Heist, in januari 2009. Die wedstrijd was voor beiden de vijfde wedstrijd, waardoor ze in de rankings mochten worden opgenomen, zo vond Ronny Rutten.

In de dagen voor de Algemene Vergadering was de kwestie al aangekaart bij het NTSV-bestuur. Voorzitster Meurrens verdedigde de stelling dat Floris en Henriette terecht niet in de NTSV-ranking voorkomen, en dit omdat voor hen "de uitslagen die behaald werden op de interclubs in 2008 niet mochten worden meegeteld". Op de Algemene Vergadering herhaalde ze dat standpunt. "De individuele ranking is voorbehouden voor NTSV-leden, niet-NTSV-leden mogen niet worden opgenomen, en wedstrijden gespeeld op een moment dat het NTSV-lidmaatschap nog geen feit was, worden genegeerd", aldus Rita Meurrens. "Floris en zijn moeder speelden nog maar twee interclubs als NTSV-er, en zullen dus nog een tijdje moeten wachten op een vermelding van hun naam in de ranking."

Ronny Rutten voerde op de Algemene Vergadering aan dat de stelling van Rita en haar bestuur niet gebaseerd is op het bestaande huishoudelijk reglement. Integendeel, in hoofdstuk 4 van de reglementen wordt gestipuleerd dat organisatoren van interclubs ook leden van de Nederlandse bond (SBNL) als deelnemers van hun interclub mogen accepteren. Indien SBNL'ers toegelaten zijn, dan worden ze aanzien als volwaardige spelers: ze worden opgenomen in de uitslag, en ze hébben bovendien daardoor een invloed op de rankingscores van alle andere deelnemers. In hoofdstuk 5 van diezelfde reglementen staat dat spelers -zijnde dus zij die als volwaardige deelnemers van rankinginterclubs worden aanzien- die deelnamen aan vijf van de laatste vijftien interclubs hun naam in de individuele ranking zullen zien verschijnen. Enkel voor clubs wordt bepaald dat de clubranking is voorbehouden voor NTSV-clubs. Tijdens het betoog van Ronny, werd vanuit de zaal niet de minste objectie waargenomen.

Besluit: Floris en Henriette moeten opgenomen worden in de individuele ranking. Indien het NTSV-bestuur in de toekomst leden van de Nederlandse bond wil weren uit de ranking, dan zal op de volgende Algemene Vergadering een reglementswijziging moeten worden voorgesteld.

Het is misschien nog even afwachten vooraleer geweten is of het nieuwe bestuur er ook zo over denkt.

9 maart 2009

Interclub te Rotterdam afgevoerd van de kalender

Op vraag van scrabbleclub De Klinkers schrapte het NTSV-bestuur de Rotterdamse interclub van de agenda. De wedstrijd zou normaliter plaatsvinden op 11 juli 2009. Het aantal rankinginterclubs tijdens het seizoen 2009 wordt zo herleid naar dertien. Houdt deze beslissing verband met een eenmalig feit, of betreft het een definitieve exit van het scrabbletoneel? Dat zal later wel blijken.