Scrabble Ranking

29 oktober 2007

Groot aantal correcties tijdens nacontrole van NTSV-IC

De nacontrole van het NTSV-toernooi werd uitgevoerd door Marc Seghers en zijn eegade Marianne Van den Nest. Ze zagen zich verplicht om de eindscores van 23% van de deelnemers aan te passen. Toen op de interclub van Coxhyde-Zeekant het ARENDJE van tien deelnemers een veel te lage score kreeg, resulteerde de nacontrole in een totale correctie van 689 punten. Tijdens de nacontrole van de NTSV-interclub dienden Marc en Marianne aanpassingen te doen voor in totaal 863 punten. Vijftien spelers verloren samen 568 punten, terwijl dertien anderen 295 extra punten kregen toegewezen. Hieronder een overzicht voor de aanpassingen van meer dan 10 punten.


Op een kleine correctie voor Guy Mangelschots na (+5 pt.) werden alle andere wijzigingen aangebracht bij spelers die na de wedstrijd minder dan 700 punten achter hun naam hadden staan. De beperkte nacontrole meteen na de wedstrijd kan deze vaststelling verklaren. Bovenstaande cijfers geven aan dat meerdere geïsoleerde fouten gemaakt werden, en dat niet één woord à la ARENDJE als verklaring kan ingeroepen worden. Wat het ook weze, de jury heeft gewis haar beste beentje voorgezet en zich gekweten van een noodzakelijke taak. Het NTSV-bestuur zal zeker benieuwd zijn naar de conclusies van Marc en Marianne en er alles aan doen om het risico op eenzelfde foutenmarge in de toekomst te beperken.