Scrabble Ranking

17 januari 2009

Clubkampioenschap 2008: een pijnlijk slot

Dat Littera Tessenderlo kampioen geworden was in eerste afdeling was reeds lang geweten. Maar een kampioen voelt zich maar kampioen wanneer de bijhorende trofee op een officiële viering overhandigd is. Op 11 januari was het zover. Voor aanvang van de interclub in Heist zouden de individuele en clubkampioenen in aanwezigheid van ongeveer 175 NTSV-leden gehuldigd worden. De viering van de clubs verliep echter niet zoals het hoorde.

Littera Tessenderlo werd wel uitgeroepen tot clubkampioen, maar de trofee kon niet overhandigd worden. Als reden werd aangevoerd dat "de trofee", die eigenlijk een jaar op voorhand kan besteld worden, "omwille van het barre weer niet tijdig in handen gekomen was van het NTSV-bestuur". Voorwaar, geen prettige mededeling. Het schouderklopje dat men verwacht had, was een klopje in het ijle en miste zijn doel...

De kampioenentrofeeën van Littera

Erger verging het Vandalen Schoten. Deze Antwerpse club werd kampioen in tweede afdeling. Over de beker die bestemd was voor deze club werd met geen woord gerept, en -erger nog- ... het was Blanco Tielt dat als winnaar in tweede afdeling werd afgeroepen! De Tieltse club zou tevens "promoveren naar eerste afdeling". In werkelijkheid echter had Blanco in 2008 deel uitgemaakt van het kransje clubs dat aantrad in eerste afdeling. Niemand van de toehoorders reageerde. Zij die beter wisten lieten onbegrijpend hun schuddebollend hoofd tussen hun handen zakken.

Bovenvermelde toestanden worden natuurlijk door de betrokken clubs als het meest pijnlijk ervaren. Het laat ook vooral bij hen het gevoel na dat binnen het NTSV niet echt veel belang gehecht wordt aan de clubcompetitie, en aan de proclamatie van de kampioenen in het bijzonder. Heeft het nog zin om deze competitie in stand te houden? Heeft het nog zin om zich als club in te spannen om op interclubs goede clubresultaten neer te zetten? Mijn gevoel één week na de feiten zegt: "Neen".

Tot op heden zijn er nog geen verontschuldigingen overgemaakt aan Littera. Of Vandalen Schoten een berichtje van het bestuur mocht ontvangen, is niet geweten. Op de NTSV-site werden de correcte namen van de kampioenen inmiddels wel aangekondigd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de betrokken clubs op het interregionale kampioenschap in Tessenderlo hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Een dubbel schouderklopje kan dan veel goedmaken...