Scrabble Ranking

26 juli 2008

Nullenregen op interclub te Sint-Niklaas

Op zaterdag 26 juli verzamelden 140 scrabbelaars in Sint-Niklaas voor de 29e wedstrijd van De Wase. Jan de Kruiff die niet ingeschreven was in de periode die daarvoor voorzien was, meldde zich toch. Geen probleem, want hij kon de plaats innemen van deelnemers die zich hadden afgemeld.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier .

Na vele jaren dienst heeft Frank Jolie in 2007 de voorzittersjerp over de schouders van Conny De Rouck gehangen. Met een vol seizoen ervaring als bagage, en allicht enkele tips van haar directe entourage was de voorzitster van De Wase goed gewapend voor haar maidenopeningsspeech. Daarna diende ze de micro en het letterzakje met een juist gevoel voor timing te hanteren. Een goede persoonlijke organisatie en een rustige, duidelijke stem zijn bij dit alles belangrijke troeven. Ze zou slagen in haar opdracht, al zullen nogal wat deelnemers de mening toegedaan zijn dat Conny's trekkingen bol stonden van verborgen wolfijzers, maar dat kan haar absoluut niet ten kwade geduid worden.

Conny De Rouck (en haar frisse look)

Het spel werd geopend met VINGEN, de verleden tijd van vangen (= beet nemen, verschalken, erin laten lopen,...). Na de wedstrijd leek de openingszet wel de voorbode voor wat zeer typerend was voor het eerste uur van de wedstrijd, nl. heel wat trekkingen die de deelnemers deden kiezen voor woorden die niet of niet meer in de Van Dale staan. In de tweede beurt was het al van dat! Met HORENDE kon makkelijk gescrabbeld worden, doch HOERENDE raakte een donkerrood vakje en bracht dus veel meer punten op. De jury repliceerde echter met vele tientallen nullen. HOEREN, HOERDE, GEHOERD zijn alle goed, doch HOEREND om één of andere reden niet. Een mens zou van ellende al hoerend en snoerend (= losbandig) door het leven beginnen gaan!
In beurt vijf diende Conny opnieuw een karrevracht nullen voor te lezen. Menig deelnemer oordeelde dat MEEWOEIT moest kunnen. In Google haalt MEEWAAIEN 929O hits, een score waar AF-, IN- en OMWAAIEN niet tegenop kunnen. De verbazing woedde bij sommigen nog minutenlang na en kreeg bovendien nieuw voedsel in de zesde beurt toen de jury zich verplicht zag om NAGEWOED en NAWOEDE af te keuren. Een bewogen wedstrijdbegin, daar mogen we wel van gewagen. Een zondvloed van nullen was het resultaat. Riccardo Ounane, één van de aanwezige scrabbletoppers, lukte in de zevende beurt in klaarwakkere toestand een solo met DRUDE (= Germaanse heks die in de slaap verschijnt). Bart Verbeke, een Tieltenaar die dit seizoen nog geen enkele interclub miste, deed die stunt over in de tiende beurt met XYLOSE (= een soort suiker). Na tien beurten was een max van 438 punten bereikt en hadden drie deelnemers een kleine voorsprong genomen op de naaste achtervolgers. Omer Van Hoecke van Fair Play Destelbergen leidde met 400 punten rond. Jan De Ridder volgde op vijf punten, en Willy Van Laethem op acht.

Na de pauze was Omer meteen leider af toen hij WAXE over het hoofd zag. In de twaalfde beurt reven enkelingen met FYTOL (= soort onverzadigde alcohol) 61 punten binnen. Tot dan toe had het spel zich op het bord met uitzondering van één blokje uitsluitend op de linkerhelft afgespeeld. Met een bescheiden EMOES kwamen in beurt dertien helemaal bovenaan een tweede en derde blokje op de rechterzijde van het bord terecht. Die twee letters werden in de veertiende beurt als kapstok gebruikt voor de tweede scrabble van de partij, nl. NIEZERS. De mogelijkheid op een negenklapper op de rechterkantlijn werd hiermede geopend. Toen in de zestiende beurt het overhangende NIEZERS werd ondersteund door BEHA, werd de kans op een negenklapper veel kleiner: een aanbouw met BEHAK of BEHAS werd voorwaarde sine qua non. Een blanco blokje in beurt zeventien maakte dan toch nog mogelijk waar zovelen op hadden gehoopt: een scrabble x9! ASSENDEN in aanbouw met BEHAS was goed voor 149 punten. Wie die punten op z'n actief mocht schrijven deed een goede zaak in de rangschikking. Twee beurten later kon de vierde en laatste scrabble AFDEDEN eigenlijk niet echt voor grote verschuivingen zorgen. Met QUAKER (= lid van een bepaalde godsdienstige sekte) en ten slotte KICKT werd de eindmeet én een eindscore van 1031 punten bereikt.


De top tien, en Gaston Serneels (winnaar bij de B-spelers)

Jan De Ridder (978 pt.) van Heureka Mechelen werd de individuele winnaar. Alleen Willy Van Laethem (955 pt.) van Peirt Dendermonde bleef enigszins in de buurt. Het verschil met Litteraan Frans Symons (923 pt.), derde in de uitslag, bedroeg reeds 55 punten. Annemie De Waele (922 pt.) van Heureka Mechelen speelde andermaal een sterke wedstrijd. Ze maakt alweer progressie in de ranking. Stoot ze door naar de vrouwentop? In Annemie's zog eindigden drie andere dames: Rina Van Mierlo (914 pt.) van Et*cetera Genk, Tina Verdonckt (91 pt.) van Blanco Tielt en Josée Lambrechts (907 pt.) van Alles Af Antwerpen.

Ook bij de clubs ging de favoriet met de trofee lopen. Frans Symons (3e), Cris Clonen (13e) en Ronny Heylen (17e) verwezenlijkten dit.


Ronny Heylen, Frans Symons en Cris Clonen wonnen de clubbeker voor Littera


Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de solo's en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.