Scrabble Ranking

21 mei 2006

Bijzondere Algemene Vergadering 20 mei 2006

Hieronder een verslag van de ranking-gerelateerde onderwerpen:

Het voornaamste punt op de agenda van de bijzondere AV van 20 mei 2006 had betrekking op de opmaak en publicatie van rankings. De Raad van Bestuur was van mening dat publicatie van uitslagen en rankings voorbehouden is aan de Raad van Bestuur. Men ging ervan uit dat met name Ronny Rutten ten onrechte meende gelijkwaardige publicatierechten te hebben. Tijdens de uitwisseling van de verschillende meningen bleek snel dat alles bij het oude kon blijven: iedereen, NTSV-lid of niet, mag uitslagen van interclubs publiceren. Idem wat betreft de rankings.

Alle partijen waren het erover eens dat de versies die voorkomen op de site van het NTSV de officiële versies zijn. Voorlopige uitslagen die verdeeld worden op de interclubs zelf, alsook de voorlopige rankings -aangepast op basis van de voorlopige uitslag- kunnen door iedereen gepubliceerd worden. De definitieve uitslag en de definitieve geüpdatete rankings verschijnen eerst op de NTSV-site, en pas nadien eventueel op andere sites. Indien er verschillen blijken te bestaan tussen de officiële cijfers en de versies die het resultaat zijn van andere cijferaars, dan zal dit rechtstreeks aan de ranking-verantwoordelijke gemeld worden. Het staat iedereen vrij om bijkomende rankingcijfers (vrouwenranking, rankingarchieven, rankingrecords, ed...) aan te bieden.

Ook met betrekking tot de weergave van de seizoensranking blijft alles bij het oude. Niet alleen op het einde van het seizoen, maar ook in de tussenstanden volstaat een deelname aan minstens 33% van de gespeelde interclubs (af te ronden naar boven) om opgenomen te worden in de seizoensranking. De Raad van Bestuur deelde mee dat de weergave van de clubranking niet zal wijzigen, en dat dus net zoals in vorige seizoenen de tussenstanden zullen gebaseerd worden "op de 50% beste resultaten".

Nihil nove sub sole. In de praktijk blijft vrijwel alles bij het oude. en daar kon nagenoeg iedereen zich mee akkoord verklaren.