Scrabble Ranking

15 mei 2006

Rankingtoppers en Rankingrecords

In september 1996 werd de toenmalige scrabbleranking in een nieuw kleedje gestoken. Aan de leiding stond toen ene zekere Jan De Ridder van Heureka Mechelen. Nederlander Marc de Smit, actief bij Homerus Gent, stond op een tweede plaats. Sindsdien zijn er haast 10 jaar verstreken en werden 125 rankinginterclubs betwist. Tijd om eens even terug te blikken. Na wat opzoekingswerk kwamen twee nieuwe rubrieken tot stand op www.duplicate-scrabble.be (in het menu "Individuele Ranking" ).

In de rubriek "Rankingtoppers" wordt voor alle interclubs die gespeeld werden sinds september 1996 opgegeven wie destijds de leidersplaats en de tweede plaats in de ranking bezette. Wat kunnen we daaruit leren? De voornaamste en tegelijk duidelijkste vaststelling is dat in die hele periode slechts één man de ranking heeft aangevoerd, nl. Jan De Ridder. Op de tweede plaats daarentegen komen tien verschillende namen voor:
1 Ronny Heylen / Littera / 63 maal
2 Dirk Van den Herrewegen / Peirt / 23 maal
3 Riccardo Ounane / Chipka / 14 maal
4 Omer van Hoecke / Fair Play / 11 maal
5 Marc De Smit / Homerus / 5 maal
6 Marc Baelde / Heureka / 3 maal
7 Jos Leyssens / Chipka / 3 maal
8 Bert Leyssens / Chipka / 2 maal
9 Stefaan Roels / Littera / 1 maal
10 Jan De Kruiff / Lettergreep / 1 maal

Ronny Heylen stond even vaak op de tweede plaats als de negen andere tezamen. Voor het eerst was dat op 28 februari 1998, inmiddels ook reeds meer dan 8 jaar geleden. Van augustus 2002 tot augustus 2004 stond hij gedurende twee jaar onafgebroken op de tweede plaats. In 2006 lijkt de concurrentie voor die tweede plaats sterker dan ooit tevoren. Na de interclub in Utrecht (mei 2006) verdrong Jan De Kruiff Ronny Heylen van de tweede plaats, doch Ronny ambieert een snelle terugkomst naar zijn vertrouwde plek.

Na elke volgende interclub zal het overzicht Rankingtoppers geüpdatet worden.

Sinds augustus 2003 onderging de ranking een heuse gedaanteverandering. In het overzicht Rankingtoppers werd voor alle interclubs die nadien volgden het rankingpercentage van de leider en de tweede opgenomen. Uit dat cijfermateriaal blijkt o.a. dat Riccardo Ounane van 12 maart 2005 tot en met 4 juni 2005 een heel sterke periode gekend heeft. Hij naderde op 16 april 2005 Jan De Ridder tot op 0.66 RP! Momenteel is de voorsprong van Jan op de tweede alweer opgelopen tot 6.41 RP, het op één na grootste verschil sinds augustus 2003. De onttroning van Jan lijkt dus nog veraf."Alleenheerser" Jan De Ridder

De andere nieuwe rubriek kreeg de naam "Rankingrecords". Het overzicht zal in de toekomst geüpdatet en uitgebreid worden. Teneinde appelen met appelen te kunnen vergelijken wordt enkel rekening gehouden met de rankingresultaten uit het "tijdperk" waarin het huidige rankingsysteem van kracht is, zijnde dus de periode die startte in augustus 2003. Vanaf 14 mei 2006 vind je alvast het volgende in Rankingrecords:
- top-10 van de hoogste RP's
- top-10 van de hoogste RP's van tweedegeklasseerde
- top-10 van de kleinste verschillen in RP van leider en tweede
- top-10 van de grootste verschillen in RP van leider en tweede
- het hoogste RP van een Nederlander
- de hoogste rankingpositie van een Nederlander
- het hoogste RP van een vrouw
- de hoogste rankingpositie van een vrouw
- het hoogste aantal geklasseerden in de ranking

Uit die gegevens kunnen we o.a. afleiden dat het huidige RP van Jan De Ridder (98.02) de zevende hoogste score is sinds augustus 2003. De prestatie van Bert Leyssens, die erin slaagde om op 25 maart 2006 naar de tweede plaats op te rukken met een RP van 93.33 was ook goed genoeg voor een plaats in de top-10 van RP's van "tweedegeklasseerden". Het verschil met de leider bedroeg toen 3.93 RP, eveneens goed genoeg voor een plaatsje in de top-10 van "kleinste verschillen tussen leider en tweedegeklasseerde" . Op 6 mei 2006 lukten zowel Jan De Kruiff als Marleen Vandooren een record. "Nederlander" Jan rukte op naar een tweede plaats, terwijl vrouw Marleen de dertiende positie innam. We mogen aannemen dat in 2006 nog meer opmerkelijke prestaties kunnen opgetekend worden.