Scrabble Ranking

22 januari 2006

Nieuwe ex aequo-regels in de clubuitslag

Af en toe valt het voor dat in de uitslag van een interclub twee clubs op de eerste plaats eindigen. Aangezien er slechts één club als winnaar kan worden afgeroepen, dienen er ex aequo-regels te bestaan. Op de Algemene Vergadering van 21 januari werd de bestaande regel op verzoek van Chipka Aalst aangepast als volgt:

"de Clubscore is de som van de plaatsen van de drie hoogst geklasseerde clubleden in de uitslag. De club met het laagste totaal wint de clubtrofee. Bij een ex aequo wordt de som gemaakt van het behaalde resultaat van dezelfde drie clubleden in de uitslag. De club met de hoogste totaalscore krijgt het voordeel."

Na toepassing van deze nieuwe regel zal mogelijk de ex aequo nog niet zijn opgelost. Daarom gaat het voorstel nog verder in op het beslechten van zogenaamde hardnekkige ex aequo's. Binnenkort zal de integrale tekst terug te vinden zijn in de aangepaste Huishoudelijke Reglementen.