Scrabble Ranking

22 januari 2006

Concept clubbeker werd herzien

Tijdens de Algemene Vergadering van 21 januari werd het reglement m.b.t. de clubbeker aangepast, en dit met aanvang vanaf het lopende seizoen. In de nieuwe regeling wordt het clubbekergebeuren herleid tot één enkele wedstrijd. De clubs die op het eind van het seizoen in de top-12 staan van de clubranking zijn automatisch gekwalificeerd voor de clubbekerwedstrijd die jaarlijks in december zal worden georganiseerd. In het verleden konden slechts tien clubs aan de clubbekerfinale deelnemen, waarvan er vijf rechtstreeks geplaatst waren op basis van de clubranking, en vijf zich hadden gekwalificeerd in een clubbekerschifting. Net zoals in het verleden zullen per club ten minste vier en ten hoogste zes deelnemers mogen afgevaardigd worden, en zullen de plaatspunten van de beste vier spelers bepalend zijn voor de clubscore.