Scrabble Ranking

24 oktober 2009

NTSV-interclub te Mortsel:
Luc Steels heeft de overwinning niet gestolen

Op 24 oktober werd in Mortsel de twaalfde en meteen voorlaatste interclub van 2009 gespeeld. Met 139 deelnemers kon men gewagen van een zeer behoorlijke opkomst. Voor aanvang van de wedstrijd werd Julien Struyve in de bloemetjes gezet en bedankt voor het werk dat hij verrichtte, voornamelijk op het vlak van het beheer van de Woordenaar en de NTSV-site. Wedstrijdleidster Rita Meurrens kondigde ook de afwezigheid aan van twee ingeschreven topspelers: Ronny Heylen van Littera Tessenderlo, en Riccardo Ounane van Chipka Aalst.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan
hier

(Klik op de foto voor een grotere weergave)

In de aanvangsbeurt legden de deelnemers met EXTASE de eerste bouwstenen van wat een verrukkelijk spel zou worden. Alleen nog een korte aanloop van enkele beurten scheidden hen van een reeks trekkingen met haast nooit geziene mogelijkheden. Toen in de vierde beurt ZESOGIGE op het bord kwam, kon niemand vermoeden dat men best met die afwijking geboren zou zijn, om zo goed gewapend het vervolg van het spel tegemoet te treden. Want wat volgde was fenomenaal. In de resterende dertien beurten werden nog 1021 punten aan het maximum toegevoegd, aan een gemiddelde van 78,5 punten per beurt! Achtmaal bleven de zeven letterblokjes allemaal achter op het bord. Vijfmaal voor de pauze, en driemaal erna.

In de beurten vijf en zes kregen vele spelers een eerste opdoffer te verwerken. Zij die - ten onrechte - twijfelden aan de scrabble AFBOENEN, en de verlenging van ZESOGIGE tot ZESOGIGEN minder risicovol achtten, botsten tegen de nullenmuur en liepen 66 punten mis. In de zesde beurt opteerden nog meer deelnemers voor de foute ZESOGIGEN-aanbouw, terwijl elders op het bord ZUURDE kon verlengd worden tot ONTZUURDE, goed voor 63 punten. Wie tweemaal in de lonkende nullenval getrapt was, kon met moeite spontaan gevloek binnensmonds houden. In de zevende beurt volgde een mooie gelegenheid om de persoonlijke score wat op te krikken. Tal van eenvoudige scrabbles waren mogelijk, waaronder slechts één vierklapper, nl. STRONKJE, waarmee aardig wat meerpunten konden verdiend worden. Menig speler was verrast toen in beurt acht de derde scrabble op het bord kwam. Men kon zich troosten met de idee dat DIMORFE (= in twee kristalvormen voorkomend) allicht door weinigen zou gevonden zijn. In de daaropvolgende beurt werd een nieuwe lading hagel door de zaal gejaagd. Wie te snel tevreden was met één van de mogelijke scrabbles en niet bleef zoeken tot de plakker-vierklapper SCHENEN (131 pt.) in het gezichtsveld verscheen, verloor vele tientallen punten. Scrabbletoppers en -subtoppers als Jan De Ridder, Henk Jongepier, Cris Clonen, en Alex Reymen kregen echter een voltreffer te verwerken. Zij kozen immers voor de nog iets lucratievere vierklapper BESCHEREN, maar helaas...hen waren geen punten beschoren. Hun hoop op een goede prestatie werd gedynamiteerd. In de tiende beurt kwam het DYNAMIET uit het letterzakje, maar DYNASTIE bracht twee punten meer op, en tilde de score aan de pauze op tot 716 eenheden. Bertrand De Bouvere van Ypsilon Heist leidde met 689 punten. Bertrand had een voorsprong van maar liefst 65 punten op de naaste achtervolger, Jan Cornet (624 pt.) van Vandalen Schoten. Et*ceterane Gerda Van Mierlo (615 pt.) bekleedde de derde plaats in de tussenstand.


Na de pauze met bijhorende koeken was de maag nog niet toe aan het verteringsproces toen de zesde scrabble op het bord gedumpt werd. Het KUBELTJE (kubel = open bak voor betontransport per kraan) bracht 88 punten op. In de vijftiende beurt volgde de scrabble MEELOPEND. Makkelijk zou men denken, ware het niet dat de plaatsing alleen mogelijk was indien gebruik gemaakt werd van het woordje EL dat op het bord lag. Beurt zestien bood een scrabble van dezelfde soort. Alleen door het woordje ME te betrekken bij de zeven getrokken letters kon de scrabble VIMMENDEN (vimmen = o.a. stro opstapelen in bepaalde hoeveelheden) gelegd worden. In de zeventiende beurt werd het spel beëindigd met HORA (=hoek t.o.v. de magnetische noordrichting). Een afsluitend hulpmiddeltje voor hen die door het aanhoudende puntengekletter het noorden waren kwijtgeraakt.

In deze partij met een maximum van 1192 punten slaagden vier deelnemers erin om de 1000-puntengrens te ronden. Willy Van Laethem (1017 pt.) van 't Peirt Dendermonde werd vierde. Rob Rondou (1034 pt.) van Homerus Gent was blij met zijn derde plaats. Bertrand De Bouvere van Ypsilon Heist vond 13 van de 17 maxen, en 6 van de 8 scrabbles. Hij verzamelde zo 1064 punten. Dat volstond niet voor de overwinning. Na de pauze stoomde een ontketende Luc Steels van Fair Play Destelbergen naar een prachtige overwinning. Ook hij zag 13 van de 17 maxen, maar hij miste slechts één scrabble, en daar maakte hij het verschil. Met 1086 punten lukte alleen Luc een eindscore boven de 90%-grens. Favoriet Jan De Ridder moest ondervinden wat hij al lang wist: het verschil tussen een goede en een minder goede uitslag is vaak afhankelijk van één beslissing die tijdens het spel moet genomen worden. Cracks maken zelden een foute beslissing, maar "zelden" is niet "nooit". Zijn minder goede prestatie kan voor een groot deel verklaard worden door het verlies van 131 punten in beurt negen. Luc Steels had een belangrijk aandeel in de zeer sterke prestatie van Fair Play Destelbergen. Deze club nadert zo in de clubranking tot op een handvol puntjes van leider Littera Tessenderlo. Voor het eerst sinds vele jaren zal pas op de afsluitende interclub in Oostduinkerke duidelijk zijn aan wie de kampioenentitel toekomt.De top tien, met centraal winnaar Luc Steels.
(Klik op de foto voor een grotere weergave)
Fair Play Destelbergen won de clubtrofee
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de mogelijke scrabbles en de twee gemiste hogere zetten? Klik dan hier.