Scrabble Ranking

28 oktober 2009

Is een eindscore van 1192 punten een record?

NTSV-bestuurslid Chantal Naessens vraagt zich op de site van het verbond af of de maximumscore van 1192 punten, die op 24 oktober 2009 behaald werd op de NTSV-interclub in Mortsel, een record is. "Of de kaap van 1200 punten ooit overschreden werd, dat weet ik ook niet", schreef ze. De masterdatabase die onderhouden wordt door rankingvader Ronny Rutten geeft het antwoord op dat soort vragen.

Indien we ons beperken tot de interclubs die gespeeld werden sinds juli 2002, exact 100 stuks in totaal, dan blijkt de eindscore van 1192 punten de achtste plaats te bekleden. In 7% van de gevallen deed men beter. Het record werd gevestigd op 13 november 2004 in Mechelen. De eindscore bedroeg toen 1316 punten. In vier andere interclubs werden meer dan 1200 punten opgetekend. Een laatste keer gebeurde dat exact acht maanden geleden, op 28 februari 2009, op de interclub in Gent. De eindscore aldaar: 1215 punten. Vooral de negenklapper GESCHENK (221 pt.) droeg daar toe bij.

Wil je die Mechelse recordpartij naspelen? Klik dan hier . Weet dat alle woorden die vijf jaar geleden op het bord kwamen ook nu nog altijd in de SWL voorkomen. De computer vond destijds maar één hogere max. Een ruimere woordenlijst helpt het elektronische brein vandaag aan drie hogere zetten. Winnaar van de partij werd Tina Verdonckt van Blanco Tielt. Met een score van 1179 pt. hield zij Wytze Groen van Lettergreep Amersfoort 5 puntjes achter zich. Tijdens die wedstrijd vergaarden 29 van de 157 deelnemers meer dan 1000 punten. André Bulteel van Zeekant Oostende was auteur van een solowoord.

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de mogelijke scrabbles en de drie gemiste hogere zetten? Klik dan hier.