Scrabble Ranking

19 juli 2009

Plaatsnummers bekendmaken? Ja of neen.

Het NTSV-bestuur wil niet dat intercluborganisatoren nog langer op voorhand plaatsnummers bekendmaken. Aan deelnemers laten weten aan welke tafel ze zitten, en wie hun buren zullen zijn tijdens de wedstrijd, mag niet meer. Twee redenen worden hiervoor aangevoerd.

Reden 1: In het verleden is gebleken dat spelers soms wegblijven (!?) of een plaatswissel aanvragen nadat ze wisten naast wie ze zouden zitten. Mijn bedenkingen daarbij: het moet gaan om een ontieglijk kleine minderheid. Zouden spelers die willen wegblijven om zulk een reden, inderdaad niet best gewoon wegblijven? Het scrabblewereldje is dat soort mensen misschien beter kwijt dan rijk. In welbepaalde extreme gevallen zou een deelnemer zware redenen kunnen hebben om niet naast een welbepaald persoon geplaatst te worden. Dat kan echter bij de inschrijving bekendgemaakt worden, zodat de organisator er rekening kan mee houden.

Reden 2: Spelers wandelen bij aankomst gewoon de zaal binnen en zoeken hun plaats zonder zich aan te melden, waardoor ze dan verkeerdelijk als afwezig worden genoteerd. Mijn bedenking: normaliter wordt bij de aanmelding een omslag met de beurtbriefjes en het taartbonnetje overhandigd. Deelnemers die zich niet melden zouden in dat geval geen beurtbriefjes hebben, wat meteen in de eerste beurt bij de betrokkene(n) zal leiden tot onaangename hartkloppingen...

Mij lijkt deze nieuwe beslissing niet door echte noodzaak onderbouwd. Dat menig deelnemer in de dagen voor de wedstrijd zich willen vergewissen van het plaatsnummer en graag de namen van de buren wil kennen, is bewezen. De mate waarin de deelnemerslijst via internet geconsulteerd wordt, geeft dat duidelijk aan. Met de nieuwe beslissing wordt informatie afgeschermd die -begrijp me goed- niet superbelangrijk is, maar die gretig wordt geraadpleegd indien ze beschikbaar is. Moet dat nou omdat mogelijk in het verleden een zeer kleine minderheid moeilijk deed. Misschien moet het bestuur verzocht worden om de beslissing ongedaan te maken en het terug toe te laten om in voorbeschouwingen ruimte te voorzien voor plaatsinfo.

Wil jij graag jouw mening geven over deze kwestie? Dat kan. Hieronder vind je zes mogelijke standpunten. Stuur mij per e-mail de letter door (A t/m F) die het meest overeenkomt met jouw persoonlijke mening. Uiteraard mag je naar believen vrije commentaar toevoegen. Ik ben benieuwd naar de reacties, die gegarandeerd anoniem zullen behandeld worden. Over enkele weken zal het NTSV-bestuur geïnformeerd worden over het resultaat van de rondvraag.

Vraag: plaatsnummers op voorhand bekendmaken?

A. ik neem niet of nauwelijks deel aan interclubs, waardoor het onderwerp me niet interesseert.

B. ik hoef vooraf geen deelnemerslijst met plaatsnummers. Het maakt niet uit naast wie ik zit, en zelfs al zou die info beschikbaar zijn, dan nog zou ik de moeite niet doen om ze te raadplegen.

C. ik vind het beter dat ik pas op de dag zelf verneem naast wie ik zit. Dat heeft z'n charmes. Daarom liefst geen plaatsnummers op voorhand bekendmaken.

D. bekendmaking van plaatsnummers moet resoluut verboden worden.

E. ik vind dat de organiserende club zelf mag kiezen of zij de plaatsnummers al dan niet op voorhand bekend maakt. Elke deelnemer beslist zelf of hij de aangereikte informatie zal raadplegen.

F. elke organisator zou verplicht moeten worden om de plaatsnummers tezamen met de deelnemerslijst bekend te maken. Wissels nadien zouden niet mogen toegestaan worden.