Scrabble Ranking

27 november 2005

SWL op interclub: kijken mag, maar inkijken niet! Of toch?

Op de ranking-interclub in Mechelen werd tijdens de pauze opgemerkt dat een deelnemer de SWL raadpleegde. Het Huishoudelijk Reglement (HR) art 4.9 bepaalt dat in dat geval de betrokken persoon niet mag deelnemen aan de eerstvolgende vijf rankinginterclubs. Enkele jaren geleden heeft de Algemene Vergadering deze sanctie opgelegd en laten inschrijven in de reglementen.

Op 19 november besliste de Raad van Bestuur (RvB) om geen sanctie uit te spreken. Tijdens de individuele kampioenschappen in Schoten werd deze beslissing in de wandelgangen uitvoerig becommentarieerd. Men vindt dat één en ander een gevaarlijk precedent inhoudt. Het is niet duidelijk of de RvB het artikel 4.9 al dan niet bewust over het hoofd heeft gezien. Als rankingverantwoordelijke wil ik mee toezien op de toepassing van de reglementering die betrekking heeft op de ranking(interclubs) en vroeg daarom aan de voorzitter van de RvB om de zaak te herzien, en eventueel een ander definitief standpunt in te nemen.

Het definitieve antwoord van de RvB: "
Wij zijn ons maar al te zeer bewust van het bestaan van regel 4.9, maar wij kunnen niet eisen dat alle NTSV-leden het HR door en door kennen. De ‘overtreding’ werd begaan door een speler die nieuw is in het circuit en zich niet bewust was van zijn overtreding. De oranje geplastificeerde uithangborden met het verbod daartoe hebben geen effect meer en worden nog nauwelijks gelezen. We hebben dan ook binnen het bestuur besloten om de spelleiders op te dragen melding te maken van dit verbod vlak voor de eerste trekking. Als jij dit ziet als een inbreuk op het naleven van de regels door de RvB, dan is dit jouw zaak, maar ik ben zeker dat de meerderheid van de werkende leden deze visie met jou niet zullen delen".

Op de AV die plaatsvindt in januari 2006 zal deze zaak aan bod komen. Het is daarbij belangrijk om weten dat de betrokken speler zijn zevende interclub speelde sinds mei 2004 (niet echt nieuw in het circuit m.a.w.), en dat de wedstrijdleider in zijn openingsspeech zei dat het verboden is om de SWL te raadplegen, er laconiek aan toevoegend "anders kom je in de hel". Op de AV zal aan de werkende leden gevraagd worden of regel 4.9 dient te worden toegepast. Er resten nog enkele weken om hierover binnen de club van gedacht te wisselen.