Scrabble Ranking

21 augustus 2005

Clubbekerkwalificatie: ja of neen?

Op de bestuursvergadering van 25 juni 2005 heeft sportbestuurder Marc Seghers officieel aangekondigd dat hij zijn mandaat als sportbestuurder van het NTSV wou stopzetten met onmiddellijke ingang. Er bleek binnen het bestuur niet meteen een kandidaat om deze taak over te nemen. De Raad van Bestuur heeft meteen beslist om de kwalificatiewedstrijd voor de clubbeker vanaf dit jaar niet meer te laten doorgaan, en in de clubbekerfinale de beste tien clubs uit de clubranking na de interclub van Mechelen te laten aantreden. Deze beslissing valt niet te rijmen met bepalingen dienaangaande in het Huishoudelijk Reglement van het NTSV:

HR. Hoofdstuk 5 paragraaf 8.1: Op basis van de clubranking wordt op 1 september, en na verwerking van de interclubs die plaatsvonden voor die datum, bepaald welke clubs automatisch geselecteerd zijn voor de wedstrijd waarin gestreden wordt voor de clubbeker. Bij die tussentijdse afsluiting zullen per club de 50% beste resultaten weerhouden worden. Slechts 10 clubs komen in aanmerking voor de strijd om de clubbeker. De beste vijf clubs uit de clubranking –situatie 1 september- zijn automatisch geselecteerd. De overige clubs mogen deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd waarin bepaald wordt welke de vijf clubs zijn die mee mogen aantreden in de eigenlijke bekerfinale. ...

De reglementen bepalen dus dat na de interclub van Ronse, toekomende week, de tussentijdse afsluiting van de clubranking gebeurt. De clubs die dan in de top-5 staan, kunnen zeker zijn van deelname aan de clubbekerfinale. Eén wedstrijd voor het einde zijn dat volgende clubs:

1. Littera Tessenderlo 118 pt.
2. Chipka Aalst 294 pt.
3. Fair Play Destelbergen 448 pt.
4. Heureka Mechelen 459 pt.
5. Olympus Deinze 462 pt.

De vijf dichtste achtervolgers kunnen in Ronse nog een ultieme jump doen en zo alsnog in de top-5 terechtkomen:

6. Blanco Tielt 469 pt.
7. Et*cetera Genk 475 pt.
8. Vandalen Schoten 486 pt.
9. 't Peirt Dendermonde 497 pt.
10. Lettergreep Amersfoort 534 pt.

Verandert de interclub van Ronse echter niks aan de voorlopige stand in de clubranking, dan moeten de clubs uit Tielt, Genk, Schoten, Dendermonde en Amersfoort volgens de huidige reglementen de tickets voor de bekerfinale afdwingen in een kwalificatiewedstrijd waarop ook de twintig andere clubs, die niét eindigden in de top-10, welkom zijn.

De beslissing van het bestuur zorgt uiteraard voor onzekerheid. Zowel op het vlak van juiste afsluitdatum, als op het vlak van aantal rechtstreeks gekwalificeerde clubs. Aan de collega's-scrabbelaars die mij hierover interpelleerden, verdedigde ik tot op heden de stelling dat de reglementen moeten gerespecteerd worden. Pas na herziening van de reglementen op een Algemene Vergadering vervalt de bestaande regelgeving. Indien echter geen enkele club een probleem heeft met het feit dat het bestuur in de loop van een seizoen een bestaand reglement op twee essentiële punten (afsluitdatum, én het aantal rechtstreeks geplaatste clubs) wijzigt, kan de beslissing van het bestuur in de praktijk worden omgezet.

Ik twijfel er niet aan dat het NTSV-bestuur het nodige zal doen om, hetzij op de interclub in Ronse, hetzij na de volgende vergadering van het NTSV-bestuur, de onduidelijkheid hieromtrent uit de wereld te helpen.

De huidige stand van de clubranking vind je op
http://www.duplicate-scrabble.be/ranking/default.html