Scrabble Ranking

15 maart 2009

De rankings moeten juist zijn!

Littera Tessenderlo vond het nodig om in de huishoudelijke reglementen van het NTSV een tekst op te nemen die inhoudt dat er geen onverenigbaarheden mogen zijn tussen enerzijds uitslagen van interclubs, en anderzijds de verscheidene rankings. Rankingcijfers moeten m.a.w. volledig gelijklopen met de officiële uitslagen van interclubs. In feite is dit de evidentie zelve. In 2008 ondervond Litteravoorzitter en rankingspecialist Ronny Rutten echter dat het NTSV de door hem gesignaleerde fouten niet corrigeerde. Iets wat niet zou mogen, aangezien de NTSV-rankings "officieel" zijn. Officiële rankings moeten juist zijn, zo stelde Ronny. De Algemene Vergadering vond dat ook en keurde het voorstel goed.

Bovendien werd in de reglementen opgenomen dat wijzigingen van officiële uitslagen, na verspreiding ervan, niet alleen moeten gepubliceerd worden op de NTSV-site, maar ook aangekondigd moeten worden in de eerstvolgende nieuwsbrief van het NTSV. Alleen zo kan een meerderheid van de scrabblepopulatie weten dat niet alleen de uitslag, maar ook de rankingscijfers van een bepaalde wedstrijd wijzigden.

Voortaan moet de NTSV-rankingverantwoordelijke rekening houden met enkele reglementaire verplichtingen: hij moet open staan voor foutmeldingen, deze onderzoeken en ook daadwerkelijk overgaan tot correctie indien de melding gegrond blijkt te zijn.