Scrabble Ranking

15 maart 2009

Verdienen Floris en moeder Henriette een plaats in de ranking?

Op de Algemene Vergadering van het NTSV vroeg Omer Van Hoecke aan het bestuur waarom Floris van Ouwerkerk niet in de NTSV-ranking staat, en wel in de ranking van Ronny Rutten, gepubliceerd op http://www.duplicate-scrabble.be/ . Hetzelfde kan gezegd worden van Floris' moeder, Henriette de Brie. Moeder en zoon hebben in 2008 als lid van de Nederlandse scrabblebond deelgenomen aan vier rankinginterclubs, nl. Utrecht, Veldhoven, Rotterdam en Ronse. Per 1 januari werden zij lid van IT Utrecht. Die club schreef Floris en Henriette in voor de interclub van Heist, in januari 2009. Die wedstrijd was voor beiden de vijfde wedstrijd, waardoor ze in de rankings mochten worden opgenomen, zo vond Ronny Rutten.

In de dagen voor de Algemene Vergadering was de kwestie al aangekaart bij het NTSV-bestuur. Voorzitster Meurrens verdedigde de stelling dat Floris en Henriette terecht niet in de NTSV-ranking voorkomen, en dit omdat voor hen "de uitslagen die behaald werden op de interclubs in 2008 niet mochten worden meegeteld". Op de Algemene Vergadering herhaalde ze dat standpunt. "De individuele ranking is voorbehouden voor NTSV-leden, niet-NTSV-leden mogen niet worden opgenomen, en wedstrijden gespeeld op een moment dat het NTSV-lidmaatschap nog geen feit was, worden genegeerd", aldus Rita Meurrens. "Floris en zijn moeder speelden nog maar twee interclubs als NTSV-er, en zullen dus nog een tijdje moeten wachten op een vermelding van hun naam in de ranking."

Ronny Rutten voerde op de Algemene Vergadering aan dat de stelling van Rita en haar bestuur niet gebaseerd is op het bestaande huishoudelijk reglement. Integendeel, in hoofdstuk 4 van de reglementen wordt gestipuleerd dat organisatoren van interclubs ook leden van de Nederlandse bond (SBNL) als deelnemers van hun interclub mogen accepteren. Indien SBNL'ers toegelaten zijn, dan worden ze aanzien als volwaardige spelers: ze worden opgenomen in de uitslag, en ze hébben bovendien daardoor een invloed op de rankingscores van alle andere deelnemers. In hoofdstuk 5 van diezelfde reglementen staat dat spelers -zijnde dus zij die als volwaardige deelnemers van rankinginterclubs worden aanzien- die deelnamen aan vijf van de laatste vijftien interclubs hun naam in de individuele ranking zullen zien verschijnen. Enkel voor clubs wordt bepaald dat de clubranking is voorbehouden voor NTSV-clubs. Tijdens het betoog van Ronny, werd vanuit de zaal niet de minste objectie waargenomen.

Besluit: Floris en Henriette moeten opgenomen worden in de individuele ranking. Indien het NTSV-bestuur in de toekomst leden van de Nederlandse bond wil weren uit de ranking, dan zal op de volgende Algemene Vergadering een reglementswijziging moeten worden voorgesteld.

Het is misschien nog even afwachten vooraleer geweten is of het nieuwe bestuur er ook zo over denkt.