Scrabble Ranking

10 september 2009

De interclub van Veldhoven staat in de denkbeeldige steigers

Op 12 september steken vele tientallen Vlaamse scrabbelaars de Belgisch-Nederlandse grens over met als doel zaal d'n Doel in Veldhoven. De plaatselijke club A-stijger organiseert er voor de derde maal een rankinginterclub. In totaal 65 Belgen en 34 Nederlanders gaan op de uitnodiging in om zich al scrabbelend met elkaar te meten. De best vertegenwoordigde club is het Limburgse Et*cetera Genk. Met acht deelnemers doen ze even goed dan A-stijger zelf. Littera Tessenderlo stuurt zeven spelers.

Het deelnemersveld bevat de namen van 51 A-spelers, 30 B-spelers en 18 niet-geklasseerden. Vergeleken met een modale interclub op Belgisch grondgebied zullen relatief weinig B-spelers opdagen. We stellen echter wel vast dat het aandeel van niet-geklasseerden groot is (18%). Het feit dat ook leden van de Nederlandse Scrabblebond mogen deelnemen, is hier niet vreemd aan. Met Ronny Heylen, Herman Vanackere, Riccardo Ounane en Frans Symons ontbreken vier kleppers uit de ranking top-10. Hieronder vind je een ruimer overzicht van spelers met naam en faam, die zich om de meest diverse redenen niet inschreven voor de wedstrijd.Na de wedstrijd in Veldhoven wordt de ranking gezuiverd van de scores die in 2008 in Sint-Niklaas werden behaald. Hieronder vind je de namen van NTSV-ers die een grote vooruitgang mogen verwachten. Vijf onder hen, met Frank Lippens op kop, zijn al zeker van hun nieuwe rankingscore, omdat ze niet zullen deelnemen in Veldhoven. Bert van der Loo, Tonny Schellens, Marc Voet en Anne Daniels daarentegen hopen om met een goede prestatie hun te verwachten progressie nog wat extra in de verf te zetten.


De deelnemerslijst bevat maar twee namen van kandidaat-zakkers uit onderstaand lijstje. Al de anderen leggen zich neer bij een achteruitgang. Leonel Van Elsuwe en Anne Cardyn moeten trachten minstens even goed te doen dan in Sint-Niklaas 2008. Een eenvoudige opdracht in theorie. Of ze het in de praktijk kunnen realiseren, dat weten we over enkele dagen.


Was je vorig jaar aanwezig in Veldhoven en wil je de wedstrijd van toen terug voor de geest halen? Klik dan hier !

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Klik dan
hier(=link) en vind de deelnemerslijst, gesorteerd op de huidige rankingpositie.