Scrabble Ranking

3 mei 2009

Vooruitblik op de interclub te Utrecht

Op 8 mei worden in het Utrechts Denksportcentrum Vlaamse en Nederlandse scrabbelaars verwacht. Voor het eerst sinds 2004 is IT Utrecht tevreden met het aantal inschrijvingen. Daar waar in het verleden 73 à 86 deelnemers geteld werden, liepen nu 101 namen binnen. Een gunstige evolutie alleszins. Laat ons hopen dat deze zich de volgende jaren doorzet. Er zullen ook dit jaar meer Vlamingen dan Nederlanders aanwezig zijn. De Nederlandse NTSV-clubs vaardigen 24 leden af, de Vlaamse clubs daarentegen 66. Daarnaast schreven ook (maar) 11 leden van de Nederlandse scrabblebond (SBNL) in. Het Limburgse Littera Tessenderlo is met 10 leden het best vertegenwoordigd.

Hoe ziet het sterkteprofiel van het deelnemersveld eruit? Doorgaans is de verhouding tussen A- en B-spelers ongeveer fiftyfifty. In Utrecht zal het echter anders zijn. Op de deelnemerslijst staan de namen van 52 A-spelers en 25 B-spelers. Ongeveer een kwart van de deelnemers (nl. 24) komt helemaal niet voor in de ranking, maar dat kan voor de helft verklaard worden door de ingeschreven SBNL-ers. In totaal ontbreken 17 spelers uit de ranking top 40. Hieronder vind je hun namen:


Na de interclub in Utrecht zullen de scores wegvallen die in 2008 op de Tieltse paasscrabble werden behaald. Rekening houdend met dit gegeven, en rekening gehouden met de huidige rankingscore, kan men stellen dat onderstaande NTSV-leden, allen ingeschreven voor Utrecht, de grootste kans maken om hun rankingpositie te verbeteren.


Deelnemers die vorig jaar in Tielt zeer sterk presteerden, kunnen zich maar handhaven in de ranking indien ze in Utrecht opnieuw sterk uit de hoek komen. Dat geldt vooral voor onderstaanden:


Wil je de interclub die vorig jaar in Utrecht gespeeld werd terug voor de geest halen? Klik dan hier !

Ben je benieuwd naar de namen van de deelnemers? Raadpleeg dan
hier(=link) en vind de deelnemerslijst mét tafelnummers.