Scrabble Ranking

19 oktober 2008

Jan de Kruiff werd geholpen door een soepdame.

E-mailtje van Jan de Kruiff, verstuurd na zijn winst in Oostduinkerke:

Volgende anekdote wil ik de scrabblegemeenschap niet onthouden.
Begin september j.l. speelde onze sympathieke Kees van Muilekom mee met het puntenscrabbletornooi van Amersfoort. Tijdens een dergelijk tornooi krijgt elke speler per partij tienmaal de kans om zonder puntensanctie een woord bij een jury te laten toetsen op het bestaan ervan in de SWL en/of GvD deel 14. Wij hebben achteraf smakelijk gelachen om het opgevraagde woord van Kees: 'SOEPDAME''. Thuis gekomen zocht ik naar het bestaan van een mogelijk anagram. De uitkomst?? Juist... (bedenktijd is om).... 'PEMOEDA'S.
Dank u wel Kees voor uw bijdrage aan mijn interclub-niet-verlies!

Groetjes Jan De K