Scrabble Ranking

27 december 2008

Begrijpe wie begrijpen kan.

Op 11 november 2008 bemerkte ik verschillen tussen enerzijds de officiële clubranking zoals die voorkomt op de NTSV-site, en anderzijds de clubranking die ik aanbied op mijn website . Die verschillen bleken al te bestaan sinds augustus 2008, na verwerking van de resultaten van de interclub te Sint-Niklaas. De rankingverantwoordelijke had toen vier scores ondergebracht bij verkeerde clubs. Ik liet per e-mail aan de voorzitster en de rankingverantwoordelijke weten wat ik geconstateerd had. Er volgde geen feedback. Op 23 november blijken de fouten niet te zijn rechtgezet. Nogmaals laat ik aan beide personen per e-mail weten dat de uitslag van de IC te Sint-Niklaas, en de cijfers in de clubranking niet op elkaar zijn afgestemd. Ook nu blijft een reactie uit.

Er werd tot tweemaal toe geen gevolg gegeven aan foutmeldingen. Moeilijk te begrijpen door mensen die vinden dat het verbond er alles moet aan doen om officiële rankingcijfers zo correct mogelijk voor te stellen. Blijkbaar zijn er andere prioriteiten. Of wil men zonder woorden gewoon doen aanvoelen dat de NTSV-ranking -weliswaar niet vrij van fouten- hoe dan ook de enige officiële is? Wat de verklaring voor de gedane vaststelling ook weze, ik zal mij in de toekomst blijven inzetten om uitgebreide en zo correct mogelijke rankingcijfers aan te bieden via mijn site
http://www.duplicate-scrabble.be/ . De rankingverantwoordelijke van het NTSV heeft dan in ieder geval een vergelijkingsbasis, die hem kan helpen om -indien hij dat betracht- een quasi foutloze ranking af te leveren.