Scrabble Ranking

16 mei 2007

De rol van de leeftijd in de ranking...

Na de paasscrabble 2007 onderzocht ik het belang van de leeftijd in de ranking. Wat betreft de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen kunnen we duidelijk stellen dat 75% van de rankingspelers tussen de 45 en 75 jaar oud zijn. De groepen 45-54 jaar, 55-64 jaar en 65-74 zijn quasi even sterk vertegenwoordigd. Jongeren voelen zich duidelijk minder aangetrokken tot het denkwerk. Slechts 10 rankingspelers zijn jonger dan 35 jaar. Hieronder geeft een taartdiagram de aanschouwelijke opdeling van de 185 rankingspelers.In hoeverre bestaat er een relatie tussen de leeftijd en de rankingresultaten? Daarvan krijgt men een goed beeld als men per leeftijdscategorie berekent op welke rankingpositie hun vertegenwoordigers gemiddeld zijn terug te vinden. De computer leert ons dat de 21 gerangschikten van leeftijdscategorie 35-44 jaar gemiddeld op de 55e plaats staan. Hoe ouder de populatie, hoe verder het gemiddelde stijgt:

35-44 jaar: gemiddeld 55e
45-54 jaar: gemiddeld 75e
55-64 jaar: gemiddeld 91e
65-74 jaar: gemiddeld 118e
75-plusser gemiddeld 127eEven terzijde: indien men de relatie tussen geslacht en rankingpositie bekijkt, dan blijken de mannen gemiddeld op een 71e, en de vrouwen gemiddeld op een 111e plaats te vinden. Dit verschil kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de mannen veruit het sterkst vertegenwoordigd zijn in de categorie├źn onder de 45 jaar (26 mannen / 5 vrouwen). Precies in die categorie├źn worden gemiddeld sterkere prestaties neergezet. Dit moge blijken uit onderstaande grafiek.
De gemiddelde rankingscore zakt gelijkmatig weg van 81.5 voor de 35-44 jarigen, naar 70.6 voor de 65-74 jarigen. Het verband tussen leeftijd en rankingresultaten moge duidelijk blijken.