Scrabble Ranking

18 maart 2007

Scherpziend Arendsoog baas in Kamerik

De derde interclub van het seizoen 2007 stond geprogrammeerd in het rurale Kamerik bij Utrecht. Op zaterdag 17 maart verzamelden daar 38 Nederlanders en 35 Belgen, in totaal dus 73 deelnemers. Dit was meteen de laagste opkomst sinds vele jaren. Vorig jaar was de Utrechtse organisatie nog goed voor 86 deelnemers. Utrecht in het "hoge" noorden lijkt voor de Vlamingen iets te veraf te liggen. Anderzijds moet vastgesteld worden dat de belangstelling bij de SBNL-leden, die eveneens uitgenodigd waren, met dertien koppen eveneens zeer laag mag genoemd worden. Het duplicate scrabbelen leeft niet binnen de SBNL. De organisatoren die een zeer vlotte organisatie zouden afleveren, verdienden een grotere opkomst.

Niet alleen de lage opkomst maar nog tal van andere factoren gaven de wedstrijd een apart cachet. Zo zou er een maximumscore van slechts 832 punten bereikt worden. Bijna werd dus het laagterecord (812 pt.) dat op 1 juli 2006 in Tessenderlo gevestigd werd, verbroken. Elk blanco blokje kwam maar éénmaal uit het zakje. De eerste keer in de vijftiende beurt. Het bleef meteen achter op het bord. Hetzelfde lot was het tweede blokje in de daarop volgende beurt beschoren. Twee blanco blokjes op twintig beurten,... 't is nooit eerder gebeurd! In slechts één beurt konden alle letters weggespeeld worden, en dit met twee verschillende makkelijke scrabbles. Ook dat is een feit met hoge curiositeitswaarde. Dat het in zulke wedstrijd niet makkelijk is om afscheiding in het deelnemersveld te bewerkstelligen, mocht blijken uit het zeer kleine verschil (12.98%) tussen de score van de winnaar, en die van de mediaanspeler (= de speler die midden in het pak eindigt). In het verleden werd alleen in Dendermonde 2003 met 12.67% een nog kleiner verschil opgetekend. De resultaten van de Utrechtse interclub moesten dan ook serieus uitgerokken worden om ze enigszins vergelijkbaar te maken met die van andere rankingwedstrijden. Het rankingmechanisme zorgt daarvoor.

Het spel werd met EUREKA geopend. In de tweede beurt konden met AUERHEN (= het wijfje van een Eurazisch groot wild hoen) en HEERBAN (= oproeping tot krijgsdienst) respectievelijk 56 en 52 punten verdiend worden. Met ZIFTER werd nadien op de onderste rij een negenklappermogelijkheid geschapen. In de vijfde beurt lukte Bert van der Loo een solo met ROLTONG (= spiraalvormig oprolbaar zuigorgaan bij vlinders). Een nieuwe negenklapperopportuniteit werd daarmee geschapen. Een JOCH zou echter in de zesde beurt roet in het eten gooien. In één klap werden de mogelijkheden op de linkeronderkant serieus beknot. Veel tijd tot treuren was er niet. De lettertrekker trok immers STEMMEN (69 pt.) uit het zakje. Deelnemers die wisten dat BEAT (= beatmuziek) tot BEATS (= het kenmerkend ritme van beatmuziek) mag verlengd worden, konden echter met INSTEMMEN twintig belangrijke extra punten binnenrijven. In de negende beurt zou met YOGIN het spel worden opgetrokken tot tegen de bovenzijde van het bord. Nadat enkele spelers op de proppen kwamen met het chemische NONYL werd de zaal voor een dik half uur ontruimd. 't Was toen namelijk tijd om te pauzeren. Bert van der Loo van Arendsoog Amsterdam voerde mede dankzij zijn ROLTONG de tussenstand aan. Met 403 punten ging hij Frank Lippens van Zeekant Oostende tien punten vooraf. Jan Cornet van Vandalen Schoten volgde nog zeven puntjes verderop.

Na de pauze speelde het spel zich voor 90% aan de rechterkant van het bord af. Nullen vermijden was de boodschap. Het spel kwam nooit dicht te liggen, doch de moelijkheidsgraad bereikte nooit het vertrouwde niveau. Met alledaagse woorden evolueerde men beurt na beurt richting wedstrijdeinde. De trekkingen hadden te weinig potentieel, en de blanco blokjes beperkten hun rol tot een absoluut minimum. Deelnemers die nog iets goed te maken hadden bleven op hun honger zitten. De wedstrijd werd beëindigd met een achterwerk, stevig in het vlees zittend, ofte eigenlijk KU en DRAL in de negentiende respectievelijk twintigste beurt.

Bert van der Loo, solist en leider aan de pauze won de memorabele partij. Hij slaagde erin om de 100 rankingpunten binnen te halen, net op het moment dat dezelfde score verbonden aan zijn overwinning in Gent 2006, zou wegvallen. Zijn rankingscore zal bijgevolg niet wijzigen, doch hij zal nog een gans jaar baat hebben bij zijn nieuwe overwinning. Een spijtige nulscore deed Frank Lippens op de tiende plaats verzeilen. Jan Cornet en Jos Leyssens eindigden samen op de tweede plaats. Beide kleerkasten erkenden hun meerdere in Bert en tilden hem bij de prijsuitreiking de lucht in.

Drie zwaargewichten uit de scrabblewereld zorgden voor een nooit gezien podiumtafereelWie deed met zijn of haar aanwezigheid in Kamerik een duidelijke goede of minder goede zaak? Door het verschil te maken van de door de aanwezigen behaalde scores met hun huidige rankingstand krijgen we daarvan een goed beeld.


Niet alleen individueel schoot Arendsoog de hoofdvogel af. Prateeksha Bouma werd negende en Carla Adelaar elfde. Met 21 plaatspunten staken de Amsterdammers met kop en nek boven de andere clubs uit. Heureka Mechelen bleef met 43 plaatspunten het dichtst in de buurt van de Nederlanders.

Carla, Bert en Prateeksha maakten het succes voor Arendsoog compleet