Scrabble Ranking

15 oktober 2006

De homerische opmars van Marcel Verstraete

Dicteefanaat Marcel Verstraete, tevens actief scrabbelaar aangesloten bij Homerus Gent, werkt een prachtig seizoen af. Alles laat uitschijnen dat hij over enkele maanden de top tien van de ranking zal induiken. In 2005 schipperde hij constant rond de 70e plaats, tot hij op 12 november op de Mechelse interclub een archislechte prestatie neerzette. Zijn score was toen goed voor 45.4 RP (rankingpercent), waardoor hij terugviel naar een 116e plaats in de ranking.

Na de "winterstop" begon Marcel aan een remonte. Eind maart 2006 stond hij op de 100e plaats, en op 6 mei zag hij vanop rankingpositie 86 dat het aantal gerangschikten achter hem, groter was dan het aantal dat hem voorafging. Na de interclub te Lede, op 10 juni 2006, schoof hij door naar plaats 69. Marcel won dus op vijf maanden tijd 47 plaatsen en hij zou niet ter plaatse blijven trappelen. Hij stootte door naar de 56e plaats na de interclub in Sint-Niklaas, en na de interclub te Oostduinkerke palmde hij de 43e plaats in. De slechte prestatie van Mechelen 2005 rekent nog steeds zwaar negatief door in Marcels rankingscore. Dat moge duidelijk blijken uit zijn seizoensscore 2006, die na 13 interclubs 88.61 RP bedraagt. Dat is goed voor een achtste plaats in de seizoensranking. Zijn prestaties op de twee laatste interclubs van seizoen 2005 kosten hem dus 35 plaatsen in de ranking.Op 11 november aanstaande zal de score van Oostduinkerke 2005 (71.9 RP) wegvallen, hetgeen behoudens een slechte prestatie van Marcel in Mortsel, zijn rankingscore alweer ten goede zal komen. Dat hij het lopende seizoen zal afsluiten met een resultaat dat hij nooit eerder bereikte, is vrijwel zeker. Op de openingsinterclub van seizoen 2007 komt de rampscore van Mechelen 2005 te vervallen. Een spectaculaire entree in de hoogste regionen van de ranking lijkt waarschijnlijk. Is Marcel Verstraete een éénseizoensvlieg, of kampeert hij voor jaren zijn tentje in de top van de ranking? De toekomst zal dat uitwijzen.