Scrabble Ranking

8 april 2006

De rankingzucht?

Wie de NTSV-nieuwsbrieven, geschreven door Julien Struyve, aandachtig leest zal al menig keer tussen de regels een gevoel van misnoegdheid en ontevredenheid ervaren hebben. Julien heeft het er blijkbaar moeilijk mee dat hij niet de enige verslaggever is. Verwijzende naar de ranking-info die wordt aangeboden via http://woordwaarde.blogspot.com en www.duplicate-scrabble.be liet hij zich in 2006 o.a. het volgende ontvallen:

"Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren... De enige scrabble-informatie die als correct mag beschouwd worden is te vinden op de site van het NTSV vzw. Het is bij die regen aan informatie vaak net zo als bij de krant....Alleen de titel mag je geloven." (23/01/2006)

"Het gaat er niet in de eerste plaats om dat de rankings snel op de site staan, maar wel dat er correcte informatie wordt gegeven!" (21/02/2006)

"Zoals jullie allen weten, doen wij niet mee aan een absurde wedloop, belangrijk is evenwel de correctheid van de verstrekte informatie..... (4/04/2006)

Ik vind het spijtig dat dit soort commentaar blijft aanhouden. Wat mij het meest stoort is dat de correctheid van de door mij gepubliceerde rankings in twijfel wordt getrokken. Dit is namelijk geen eerlijke en objectieve commentaar. Het tegenovergestelde is waar, doch dat heb ik nooit aan de grote klok gehangen. Zo werd Julien door mij na de interclub die plaatsvond in Leuven op de hoogte gebracht van het feit dat er vijf fouten zaten in de club- en individuele rankings die gepubliceerd waren op de NTSV-site. De fouten werden gecorrigeerd na de Brugse interclub. Dat ik daarvoor geen dankwoordje krijg, vind ik ook niet zo erg. Dat hij zich echter nadien pejoratief blijft uitlaten over "het alternatieve kanaal" dat zich inlaat met "een absurde wedloop", en dat men voor "correcte info" moet surfen naar de NTSV-pagina's, getuigt van een verkeerde instelling. Ik hoop samen met jullie de volgende maanden te kunnen vaststellen dat de NTSV-verslaggever uit een ander vaatje zal tappen.

Men zal mij niet horen beweren dat ik nooit fouten zal maken, en ik zal dat dan wel vernemen van jullie of Julien. Dat is precies het voordeel van het dubbele werk dat besteed wordt aan de berekening en de opvolging van rankingmutaties. Een positieve benadering moet kunnen!

Dat de info op
http://woordwaarde.blogspot.com en www.duplicate-scrabble.be als concurrentie aanzien wordt, moge ook blijken uit het feit dat op de NTSV-site, eveneens beheerd door Julien Struyve, alle links naar mijn webpagina's werden geschrapt. Mijn verzoek om deze terug te herstellen werd tot op heden genegeerd, en bleef onbeantwoord. Ik leg me daar bij neer. De links naar de NTSV-site blijven onveranderd van kracht op de webpagina's die ik beheer. Streven naar een monopolie op verslaggeving is immers geen goede zaak, en druist in tegen de vrijheden die ik hoog inschat. Ik nodig bij dezen Julien nogmaals uit om te leren omgaan met het feit dat de ranking geen exclusief terrein is.