Scrabble Ranking

8 april 2006

De seizoensranking: de juiste tussenstand

De seizoensranking die gepubliceerd is op de NTSV-site vermeldt enkel leden die deelnamen aan minstens drie van de vier voorbije interclubs. Verslaggever Julien Struyve geeft in de NTSV-nieuwsbrief volgende verklaring:"Je moet minstens 3 wedstrijden gespeeld hebben om opgenomen te worden in de seizoensranking".

Artikel 5.7 van het Huishoudelijk Reglement stelt echter dat men "na het voorbije interclubseizoen een seizoensranking opstelt op basis van minimum drie gespeelde partijen. Indien in het betreffende seizoen meer dan tien interclubs meetelden voor de ranking, dient een speler aan minstens 33% (naar boven afgerond) van het aantal interclubs te hebben deelgenomen alvorens opgenomen te worden in de seizoensranking". Men weet dus nu reeds dat men in het seizoen 2006 aan vijf interclubs (33% van 14 interclubs, naar boven afgerond) moet deelnemen, wil men zijn/haar naam in december 2006 terugvinden in de seizoensranking.

Op
http://www.duplicate-scrabble.be/ranking/default.html wordt net als in de vorige seizoenen de 33%-norm aangehouden bij het opstellen van de tussenstanden van de seizoensranking, nl.
- na interclub 1 t/m 3 volstaat 1 deelname
- na interclub 4 t/m 6 volstaan 2 deelnames
- na interclub 7 t/m 9 volstaan 3 deelnames
- na interclub 10 t/m 12 volstaan 4 deelnames
- na interclub 13 en 14 volstaan 5 deelnames

Alleen zo hanteert men één en dezelfde norm rechtlijnig gedurende het ganse seizoen. Deze norm sluit perfect aan bij het vigerende reglement 5.7. Ik doe bij dezen een oproep aan de NTSV-rankingverantwoordelijke om de vertrouwde werkwijze te volgen, zodat de verschillen tussen beide versies worden weggewerkt.