Scrabble Ranking

2 augustus 2010

Een beetje verkeerd geschreven

Tijdens de nacontrole van de IC van De Wase, stelde NTSV-sportbestuurder Marc Seghers vast dat de jury een foutje gemaakt had met wel erg verregaande consequenties: Leo Cuypers van Coxhyde Koksijde, een van de vier spelers die 176 punten kreeg voor MESTBANK, diende in die beurt eigenlijk een nul te krijgen. Op zijn briefje stond "MESTBANB", en dan moet men concluderen dat Leo zijn vondst -letterlijk- een beetje verkeerd had geschreven. Uiteraard bedoelde hij het goed, en uiteraard verdiende hij eigenlijk punten voor zo'n prachtig woord, maar de reglementen zijn onverbiddelijk. Het woord moet correct geschreven zijn.

Als gevolg van deze correctie zakt Leo Cuypers meer dan 90 plaatsen weg in de uitslag. Christine Vranken zal de trofee van de beste B-speler in ontvangst mogen nemen. Meer dan de helft van de deelnemers schuiven een plaatsje op naar voor. Zo wordt Annie Lezy derde, en Frans Symons die net buiten de prijzen viel, zal toch nog als toptienspeler in de archieven terechtkomen. De clubscores veranderen voor alle clubs, en ook de individuele scores van vrijwel iedereen ondergaan een kleine wijziging.

Misschien maakte Leo de door hem gewonnen fles wijn ondertussen soldaat, waardoor er enkel nog een wijnfles overblijft? Eigenlijk mocht hij dat goedje wel tot zich nemen, wat de reglementen ook moge zeggen. Hij moet beseffen dat hij zich mag blijven rekenen tot het kransje van vier spelers dat de MESTBANK had gezien. Proficiaf !