Scrabble Ranking

6 april 2005

De gelukkigste scrabblekoppels !?

Partners die toevallig beiden gebeten zijn door de scrabblemicrobe weten vaak niet hoe gelukkig ze wel zijn. Het geeft hen alleszins meer mogelijkheden om hun hobby te beoefenen met goedvinden van de wederhelft.

Het is onmogelijk om te meten welk koppel het gelukkigst is in de liefde, doch we kunnen uit de ranking wèl aflezen wie in het scrabbelen het meest succesrijk is?

De top 5 op basis van de plaatspunten in de ranking:
- Jan De Ridder en Annemie Dewaele: 1 + 50=51
- Omer Van Hoecke en Nadine De Smet: 9 + 45 = 54
- Marianne Van Den Nest en Marc Seghers: 28 + 38 = 66
- Ronny Rutten en Hilde Machiels : 29 + 47 = 76
- Frans Symons en Rita Schouteden : 6 + 91 = 97

We deze scores bekijkt en ze naast de ranking legt, zal merken dat verbeteringen duidelijk mogelijk zijn. Ik doe echter een oproep aan hen die zich geroepen voelen om in de top 5 post te vatten, om geen domme dingen te doen door toenaderingen na te streven die niet echt op liefde gebaseerd zijn.