Scrabble Ranking

27 januari 2005

Andere weergave tussenstand CLUBRANKING

Voor de tweede keer na de lancering van het huidige clubrankingsysteem werd een wijziging doorgevoerd in de manier waarop ze wordt “voorgesteld” tijdens het seizoen. Ik verklaar mij nader: de clubranking is geen “voortschrijdende” ranking. In se is enkel de stand op het einde van het seizoen echt belangrijk. Tijdens het seizoen kunnen enkel tussenstanden worden weergegeven. Ik vind dat het de bedoeling moet zijn om die tussenstanden zo waarheidsgetrouw de sterkte van een club te laten weergeven. De 500 punten voor clubs die in de eerste seizoenshelft een interclub organiseren (zie Ranking reglement) en niet met een eigen ploeg kunnen aantreden trekt die waarheidsgetrouwe meting serieus scheef. Ik zocht daar naar een oplossing en meen die gevonden te hebben.

Aangezien op het einde van het seizoen per club de beste 8 prestaties (zijnde 50% van het aantal interclubs in het lopende seizoen) weerhouden worden, zal ik voortaan tijdens het seizoen ook slechts rekening houden met diezelfde 50% beste resultaten. Na 4 interclubs betekent dit dat de beste 2 uitslagen per club meetellen. Niemand zal ontkennen dat de tussenstand die zo verkregen wordt veel beter weergeeft dan voorheen welke sterkte een club kan toegemeten worden. Vanaf 5 interclubs worden de beste 3 resultaten bekeken, vanaf 7 interclubs de beste 4, enz…. Steeds wordt dus gemeten met dezelfde verhouding. Hoe verder we vorderen in het seizoen, hoe relevanter de clubscores zullen worden. In de huidige weergave van de tussenstand is die relevantie in de eerste seizoenshelft behoorlijk groot, in de vroegere weergave moest vaak gewacht worden tot interclub 9 of 10 vooraleer de echte sterkte van een club tot uiting kwam in de clubranking.